Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Sjafor Lagermedarbeider     Anskaffelser Jobs     Neuroscience Jobs     Planning Manager     Forwarding Jobs     Newspapers Jobs     Morken Jobs     Senior Applikasjonsutvikler Ios Android     Barneverntjenesten Avdeling Omsorg Jobs    

Searching for "Natt" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Natt Jobs 2020


Ekstravakt - Sykepleier, natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Hanshaugen - Seksjon Rehabilitering, avklaring og mestring og nattjeneste. Mestrings- og helseavdeling består av hjemmebaserte tjenester, kontaktpunkt helse og…

Company: Bydel St. Hanshaugen - Seksjon Rehabilitering, avklaring og mestring og nattjeneste
Hiring Organization: Bydel St. Hanshaugen - Seksjon Rehabilitering, avklaring og mestring og nattjeneste
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sykepleiere/ Vernepleiere, for tiden på natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sykepleiere/ Vernepleiere, for tiden på natt. Sykepleiere/ Vernepleiere, for tiden på natt. ARA Nordbyhagen søker Sykepleiere/ Vernepleiere, for tiden på natt.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar, natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 60 % stilling, vikariat som helsefagarbeidar, natt. Verksemd Psykisk helse og rus har ledig omgåande eit svangerskapsvikariat for helsefagarbeidar.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar, natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 75,12 % fast stilling på natt ledig. Behandling , stell og omsorg for pasientar. Fagleg dyktig og positiv person med særleg interesse for eldreomsorg.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Du har erfaring med eller ønske om å jobbe natt. Ankenes Bo- og Servicesenter er ett Livsgledehjem som søker helsefagarbeider som p.t arbeider turnus natt, med…

Company: Narvik kommune
Hiring Organization: Narvik kommune
Salary: TBD
Location: Narvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Narvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAurskog-Høland kommune - Sykepleier - natt, Hjemmetjenesten Hemnes

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 77,15 % fast stilling som sykepleier på natt, med for tiden 3. Det er 3 nattevakter på jobb i hjemmetjenestene hver natt i Aurskog-Høland kommune.

Company: Aurskog-Høland kommune
Hiring Organization: Aurskog-Høland kommune
Salary: TBD
Location: Aurskog-Høland kommune
Street Address: TBD

Locality: Aurskog-Høland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


KOPI AV Sykepleier natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Bydel Sagene er en spennende bydel under rask utvikling midt i storbyen, et sted der moderne mennesker og arkitektur møter gammel historie.

Company: Hjemmetjenesten, avdeling Mølla
Hiring Organization: Hjemmetjenesten, avdeling Mølla
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Aspiranter til trafikkstyring på Bergensbanen

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: I tillegg utbetales det godtgjørelse for arbeid på kveld, natt og helge-/ og høytidsdager. Kunde og trafikk, Bane NOR SF. Bidra med informasjon til de reisende.

Company: Bane NOR
Hiring Organization: Bane NOR
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider natt, Toranesgata 69 MTA (2020/117)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. Avdelingen yter tjenester hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven…

Company: Rana kommune
Hiring Organization: Rana kommune
Salary: TBD
Location: Rana kommune
Street Address: TBD

Locality: Rana kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider natt, Heimengveien 31, MTA (2020/114)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Turnus, hvilende natt med arbeid hver 2. Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en fagavdeling innen kommunens helse og omsorgstjenester. 75 14 69 86 eller mob:

Company: Rana kommune
Hiring Organization: Rana kommune
Salary: TBD
Location: Rana kommune
Street Address: TBD

Locality: Rana kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Berger sykehjem har to somatiske avdelinger og en psykogeriatrisk avdeling, det er totalt 75 beboere. Denne stillingen er ved psykogeriatrisk avdeling som har…

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Rykkinn
Street Address: TBD

Locality: Rykkinn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier eller vernepleier 67 % natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sykepleier eller vernepleier 67 % natt. Vi har ledig 67 %, våken natt for sykepleier eller vernepleier med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen TSB.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhet for habilitering: Helsefagarbeider

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeider natt, 71,95% sv.skaps vikariat - ID 1353. 71,95 % stilling i svangerskapsvikariat, natt med arbeid hver 3 helg. Må kunne disponere egen bil.

Company: Kvinesdal kommune
Hiring Organization: Kvinesdal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier natt 65,72%

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sykepleier/vernepleier natt 65,72% Heltid / Deltid: Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver som for tiden er lagt til stillingen innebærer individuell kontakt med…

Company: Haugesund kommune
Hiring Organization: Haugesund kommune
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere/ Vernepleiere, for tiden på natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: ARA Nordbyhagen søker Sykepleiere/ Vernepleiere, for tiden på natt. Bli kjent med Akershus universitetssykehus. Vil du bli vår nye kollega?

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker etter Spesialsykepleier/Sykepleier/Vernepleier til 75 % stilling på natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi søker etter Spesialsykepleier/Sykepleier/Vernepleier til 75 % stilling på natt. Sykepleier/Vernepleier i fast 75 % stilling er p.t på natt med arbeid hver…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeidar natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Følge rutinar for miljøarbeid på natt. For tida er stillinga på natt med arbeid kvar 3. Eininga yter miljøterapeutiske tenester til personar med samansette…

Company: Stranda kommune
Hiring Organization: Stranda kommune
Salary: TBD
Location: Stranda
Street Address: TBD

Locality: Stranda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sykepleiere og helsefagarbeidere på natt vil danne eget team sammen med eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. Ivareta beboerne helt til livets slutt.

Company: Omsorgssenter øst, Kristiansand kommune
Hiring Organization: Omsorgssenter øst, Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 60% arbeid på natt samt 3 hver helg. Vi har ledig 3 x 60% fast stilling på natt, med oppstart etter avtale. Valhalla helsesenter hører til under Lokalmedisinske…

Company: Rehabilitering og lokalmedisinske tjenester, Kristiansand kommune
Hiring Organization: Rehabilitering og lokalmedisinske tjenester, Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/Vernepleiar. Ledig 80% fast stilling på natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ledig 80% fast stilling på natt. Psykiatrisk klinikk, Psykiatrisk akuttmottak, seksjon PAM1 har ledig fast stilling i 80% som sjukepleiar/vernepleiar i turnus…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykiatrisk sykepleier/sykepeleier natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av de ulike DPS, avdeling for akuttpsykiatri…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stillingen innebærer ordinære sykepleieroppgaver på natt i en spennende seksjon. Seksjon for psykose er en åpen sengepost som gir tilbud til 5 nysyke…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier natt 60,8%

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Det er tett samarbeid med personalet på natt i hjemmetjenesten. På natt er det to personale på jobb, en i hver etasje, som samarbeider.

Company: Nord-Odal kommune
Hiring Organization: Nord-Odal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier, 66% fast natt, korttids-/ langtidsavdeling, Vestby sykehjem

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sykehjemmet har utvidet med økt antall beboere og styrker derfor sykepleie-bemanningen på natt. Vestby sykehjem søker en dyktig sykepleier til en 66% natt…

Company: Vestby kommune
Hiring Organization: Vestby kommune
Salary: TBD
Location: Vestby
Street Address: TBD

Locality: Vestby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier/sykepleier natt, 56,34% fast

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: BUP døgn, enhet for akutt, utredning og behandling er en døgnavdeling på Sanderud sykehus. Avdelingen er for barn og ungdom med psykiske utfordringer.

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Elverum
Street Address: TBD

Locality: Elverum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for NattSuggested Job Search
Data as of 2020-03-30 (Latest) with id 1082.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is really a phrase that requires plenty of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong way, it can employ a negative impact on your career. You may get a working job offer you with another firm where the pay is higher, but you remain not sure if that work place will undoubtedly be better then the current one. After all, it isn't all about the money. Imagine if you change your brain later? After all, this is simply not an easy decision. Of course your boss can absolve you and consider you back, nonetheless it isn't guaranteed.