Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Partner2 Jobs     Inosa As Jobs     Kvinner Jobs     Marker Jobs     Cloud Engineer Azure     Helsefagarbeider Hjelpepleier Hjemmetjenesten    

Searching for "Pedagogisk" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Pedagogisk Jobs 2020


Assistent skole/ AKS

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Du kan jobbe under pedagogiske veiledning. Brynseng skole Trinn 1 - 3, Oslo kommune, Utdanningsetaten. Brynseng skole befinner seg i Oslos mest miljøvennlige…

Company: Brynseng skole Trinn 1 - 3
Hiring Organization: Brynseng skole Trinn 1 - 3
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Pedagogisk medarbeider

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Attraktivt pedagogisk konsept med tilgang til mye pedagogisk materiell. Synes du at barn er verdens viktigste verdier? Er du leken og ambisiøs?

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du være med på å gi barna en fantastisk start på livet?

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Ha et pedagogisk ansvar for egen avdeling, men også bidra til pedagogisk utvikling i hele barnehagen. Som pedagogisk leder hos oss vil du: I tillegg du får du:

Company: Espira
Hiring Organization: Espira
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker pedagogisk leder og barnehagelærer!

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Som pedagogisk leder hos oss vil du få medansvar for det pedagogiske og praktiske arbeidet i barnehagen. Pedagogisk leder og barnehagelærer - okt 2020.

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Som pedagogisk leder har du ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med barnehageloven og rammeplan. Vi leter etter deg som har:

Company: Narvik kommune
Hiring Organization: Narvik kommune
Salary: TBD
Location: Narvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Narvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du være med på å gi barn meningsfulle dager?

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Som pedagogisk medarbeider (assistent) hos oss skal du: Vi ønsker oss en pedagogisk medarbeider (assistent) til vikariat 100% stilling. Er du vår nye kollega?

Company: Espira
Hiring Organization: Espira
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor innenfor pedagogisk psykologiske emner

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Ønske om pedagogisk erfaring på høyere nivå. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Stillingen er tiltenkt undervisning, veiledning og…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk medarbeider 60 % stilling

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Fra 03.12.20 har vi ledig en 60 % stilling som barnehageassistent. Dette er et vikariat med virkning til 31. 07.21 - med mulighet for forlengelse.

Company: Boganes Barnehage
Hiring Organization: Boganes Barnehage
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder/barnehagelærer

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Vi har ledige 2 vikariater i Sørbø barnehage SØR som Pedagogisk leder 100% fra November 2020 - eller så snart som mulig - til Mars 2022.

Company: Sandnes kommune
Hiring Organization: Sandnes kommune
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk medarbeider søkes

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider. Vi søker en positiv person, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, som er løsningsorientert, fleksibel og…

Company: Vålen Barnehage Sa
Hiring Organization: Vålen Barnehage Sa
Salary: TBD
Location: Steinkjer
Street Address: TBD

Locality: Steinkjer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Vi har et attraktivt pedagogisk konsept med tilgang til mye pedagogisk materiell. Erfaring fra barnehage, spesielt som pedagogisk leder, er ønskelig.

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Oppegård kommune
Street Address: TBD

Locality: Oppegård kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk Leder

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Attraktivt pedagogisk konsept med tilgang til mye pedagogisk materiell. Det sentrale i alt vårt pedagogiske arbeid er lekende læring, samspill og mestring.

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Billingstad
Street Address: TBD

Locality: Billingstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker fagarbeider/assistent i barnehage!

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Du jobber selvstendig, ser oppgaver som må løses, tar ansvar og deltar i det pedagogiske arbeidet. Som fagarbeider/assistent i barnehage har du et medansvar i…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialpedagog

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Satsing på kapasitetsbygging og pedagogisk utviklingsarbeid. Godkjent barnehagelærerutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk, eventuell annen godkjent…

Company: Narvik kommune
Hiring Organization: Narvik kommune
Salary: TBD
Location: Narvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Narvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast 100% assistent Kidsa Ospeli

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Medansvar for å gi et tilrettelagt pedagogisk tilbud til barna. Bidra til god omsorg og pedagogisk målrettet arbeid i barnehagen. Søknad sendes per e-post til:

Company: Kidsa Barnehager
Hiring Organization: Kidsa Barnehager
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker pedagogisk medarbeider til Rypevegen barnehage

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: En pedagogisk medarbeider har medansvar for omsorg og pedagogisk arbeid i barnehagen, for eksempel samlingsstund, aktiviteter, frilek, rutinesituasjoner.

Company: Spire & Gro Barnehagene As
Hiring Organization: Spire & Gro Barnehagene As
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Praktisk og pedagogisk arbeid med barn i aldersgruppen 1 - 6 år. Ved Sverresborg barnehage er det fra 1. November 2020 ledig to faste stillinger som barne- og…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder/ Barnehagelærer - Vikariat

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: 80 % vikariat som pedagogisk leder/barnehagelærer fra 08.02.2021 til 31.12.2021. Ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet…

Company: Tolga kommune
Hiring Organization: Tolga kommune
Salary: TBD
Location: Tolga kommune
Street Address: TBD

Locality: Tolga kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å bedre tilrettelegge for alle barn…

Company: PPT - Seksjon for grunnskoleteam
Hiring Organization: PPT - Seksjon for grunnskoleteam
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Bidra til det pedagogiske arbeidet på en avdeling gjennom å ta del i; Planlegging av den daglige virksomheten, -planlegging av arbeidet med enkeltbarn og…

Company: Lillo gård barnehage, Bydel Sagene
Hiring Organization: Lillo gård barnehage, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en av tre staber i Oppvekst og læring i Tønsberg kommune og er en tverrfaglig tjeneste med psykologer, pedagoger og klinisk…

Company: Re kommune
Hiring Organization: Re kommune
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk psykologisk rådgivere

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: To av våre medarbeidere går av med pensjon og det er ledig to faste 100% fast stillinger som pedagogisk psykologisk rådgiver i PP- tjenesten for Færder kommune.

Company: Færder kommune
Hiring Organization: Færder kommune
Salary: TBD
Location: Nøtterøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Nøtterøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Date: 2020-10-24 (Latest)

Job Description: Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en av tre staber i Oppvekst og læring i Tønsberg kommune og er en tverrfaglig tjeneste med psykologer, pedagoger og klinisk…

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for PedagogiskSuggested Job Search
Data as of 2020-10-24 (Latest) with id 2283.

If you are switching jobs: Industry experts mention that when you inform your superiors you are leaving your job, the path back again is most likely gone. In this case, an imaginary series is changed that totally changes the business's relationships and environment. Once you leave the company you'll most likely be replaced by another person fairly quickly probably.