Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Vernepleiere Jobs     Through Jobs     Avdelingskontor Jobs     Region Jobs     Agder Jobs     Saksbehandler I 100 Fast Stilling Hovedsaklig Etter Plan Og Bygningsloven     Unis Jobs     Spania Jobs     Crm Data Analyst    

Searching for "Pedagogisk" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Pedagogisk Jobs 2019


Barne- og ungdomsarbeider/ Assistent

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Fagarbeider /assistent har medansvar for omsorg og pedagogisk arbeid i barnehagen, f.eks. Bli med og få verdens viktigste verdier til å vokse!

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Pedagogisk medarbeider

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Attraktivt pedagogisk konsept med tilgang til mye pedagogisk materiell. Støtte pedagogisk leder i planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske…

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


assistent

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Vi søker en pedagogisk medarbeider i Læringsverkstedet Ullern Barnekrybbe som består av en avdeling som deles opp i store og små. Da er du den vi ser etter!

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ENGASJEMENT SOM GRUPPELÆRER/STUDIEKOORDINATOR FOR OMRÅDET KOGNITIV ATFERDSTERAPI FOR BARN OG UNGE

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Høyere utdanning i helse -, sosial -, pedagogiske fag, psykolog eller lege. RBUP Øst og Sør bidrar til å løse vårt oppdrag ved å tilby kurs,…

Company: Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Hiring Organization: Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Du er med i planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet i klasserommet, og deltar på turer og utflukter. Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?

Company: Ås kommune
Hiring Organization: Ås kommune
Salary: TBD
Location: Ås kommune
Street Address: TBD

Locality: Ås kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøarbeider - miljøterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Stillingen støtter opp om skolens pedagogiske tilbud, i henhold til lover og forskrifter. Bygdøy skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten.

Company: Bygdøy skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Hiring Organization: Bygdøy skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehageassistent

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Delta i planlegging og gjennomføring av pedagogisk arbeid i samsvar med Rammeplanen og barnehagens øvrige planer og målsettinger.

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehageassistent

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: I barnehagen jobber du sammen med styrer, pedagogiske ledere og assistenter med ulik bakgrunn og erfaring. Er du glad i å leke? Har du et hjerte for barn?

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


IKT-medarbeider

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Skolen har stort fokus på pedagogisk ledelse og jobber aktivt med implementering av «Den gode Akershusskolen». Er du vår nye IKT-medarbeider?

Company: Ås videregående skole
Hiring Organization: Ås videregående skole
Salary: TBD
Location: Follo
Street Address: TBD

Locality: Follo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kursinstruktør ILS

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Divisjon Missile Systems på Kongsberg søker Kursinstruktør til Integrated Logistics Support avdelingen. Missile Systems er en divisjon i Kongsberg Defence and…

Company: Missile Systems (DM)
Hiring Organization: Missile Systems (DM)
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Markedsfører

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Conta ble startet av tre næringsdrivende, og siden 2009 har vi jobbet med å hjelpe små og mellomstore bedrifter i Norge. Vi håper du vil være med på laget vårt!

Company: Conta AS
Hiring Organization: Conta AS
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærer

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Du har pedagogisk nysgjerrighet, bevissthet og kunnskap. Sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Planlegger og leder du elevenes læring.

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Bekkestua
Street Address: TBD

Locality: Bekkestua
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Vi søker deg som er glad i barn og ønsker å bidra til at de har det bra på skolen. Du er en trygg, varm og tydelig voksen med glimt i øyet.

Company: Nittedal kommune
Hiring Organization: Nittedal kommune
Salary: TBD
Location: Nittedal kommune
Street Address: TBD

Locality: Nittedal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Vår pedagogiske profil legger vekt på tett elevoppfølging gjennom blant annet vurdering og veiledning. Er du en tydelig voksen med et romslig menneskesyn?

Company: Nesodden videregående skole
Hiring Organization: Nesodden videregående skole
Salary: TBD
Location: Frogn kommune
Street Address: TBD

Locality: Frogn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


barne- og ungdomsarbeider

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Våre satsingsområder er pedagogisk relasjonskompetanse og språkutvikling for alle barn. Kalfarveien barnehage, i Bergenhus bydel, flyttet i august midlertidig…

Company: Kalfarveien barnehage, Bergen kommune
Hiring Organization: Kalfarveien barnehage, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagelærer, vikariat

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Lede det pedagogiske arbeidet sammen med pedagogisk leder og styrer. Omsette pedagogisk teori til praksis, dokumentasjon og refleksjon.

Company: Vigelandsparken barnehage, Oslo kommune, Bydel Frogner
Hiring Organization: Vigelandsparken barnehage, Oslo kommune, Bydel Frogner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog, seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: PP-tjenesten for videregående skoler i Rogaland har ledig 100% fast stilling som psykolog ved kontoret i Stavanger. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Company: Rogaland fylkeskommune
Hiring Organization: Rogaland fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar barnehage

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Være en aktiv bidragsyter og samarbeidspartner for pedagogiske ledere og andre kollegaer. Vi har behov for tilkallingsvikarer i Tønsberg kommunes barnehager.

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Vestfold
Street Address: TBD

Locality: Vestfold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut/ miljøarbeidere Arna dagsenter- og timeavlasning

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Dagsentertjenester, er en byomfattende resultatenhet og har pr i dag 170 årsverk fordelt på 12 tjenestesteder. Arbeidet krever god fysisk og psykisk helse.

Company: Arna dagsenter
Hiring Organization: Arna dagsenter
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stilling som stipendiat innen forskningsmiljøet REACH: Barn, barnehage og barns levekår i en storbykontekst

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen lærerutdanning, annen pedagogisk…

Company: Høgskolen i Oslo og Akershus
Hiring Organization: Høgskolen i Oslo og Akershus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker skiglade medarbeidere til Norges ledende skiskole

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Er pedagogisk og har godt humør. Sesongen er normalt fra desember til april, eller fra bakken er åpen og som oftest til påske. Fast i juleferie og påskeferie.

Company: Furuholmen Friluft as
Hiring Organization: Furuholmen Friluft as
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Motta veiledning, rådgivning og opplæring fra pedagogisk leder / styrer. Medvirke aktivt under planlegging, gjennomføring og tilrettelegging av barnehagens…

Company: Marmorberget barnehage, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Hiring Organization: Marmorberget barnehage, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for PedagogiskSuggested Job Search
Data as of 2019-09-18 (New) with id 0.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right company and the surroundings in which you can work will most likely be only half of the job you should perform for the change of one's career. It's also very essential to discover a solution to elegantly leave your previous job. It's advocated that you keep up genuine contacts with former colleagues and bosses.