Politiet Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Virksomhet Tjenester Og Forvaltning Jobs     Merkantil Prosjektstilling     Fagarbeider Sykepleierstudenter     Bo Tjenester I Arna Og Asane Bergen Kommune Jobs     Diverse Jobs     Etter En Dyktig Og Engasjert Medarbeider    

Searching for "Politiet" job or career in Norway? CareerDP is your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Search parameters used for querry: Politiet job / Politiet career / vacancy; job location: Norway. Your search resuts are below.

Rådgjevar - senter for utenlandske arbeidstakerar (SUA)

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Stillinga er plassert i det tverretatlege senteret med tilsetting i Arbeidstilsynet. Det gir eit mangfaldig arbeidsmiljø som set oss i betre stand til å løyse…

Company: Arbeidstilsynet
Hiring Organization: Arbeidstilsynet
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Lyst til å jobbe med digital utvikling i politiet?

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Nå står vi midt i en digital transformasjon som betyr endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi og kultur - der teknologene og teknologi er en driver for…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørstekonsulent - Pass/ID

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Fyllingsdalen
Street Address: TBD

Locality: Fyllingsdalen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details(2022/29) Minoritetsrådgivere - Oslo

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Samarbeide helhetlig med både skolen og hjelpeapparatet (for eksempel barneverntjenesten, NAV, politiet, flyktningtjenesten, helsemyndighetene).

Company: Avdeling MR og forebygging, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Hiring Organization: avdeling MR og forebygging, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Som saksbehandler i kontrollinjen (publikumsmottak/skranke) vil du jobbe tett på publikum som søker om norske pass og ID-kort, samt kontrollere identitet, og…

Company: FUFSR - Seksjon forvaltning, Troms politidistrikt
Hiring Organization: FUFSR - Seksjon forvaltning, Troms politidistrikt
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Politibetjent 3/2/1

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLyst til å jobbe med i politiet?

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Nå står vi midt i en digital transformasjon som betyr endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi og kultur - der teknologene og teknologi er en driver for…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsServicemedarbeider

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Enheten har også ansvar for politidistriktets forvaltningsgjøremål, blant annet våpenforvaltning, kontroll av vaktvirksomhet, førerkortsaker og norske pass.

Company: Felles enhet for utlending og forvaltning, Avsnitt 2 for pass og ID, Oslo politidistrikt
Hiring Organization: Felles enhet for utlending og forvaltning, Avsnitt 2 for pass og ID, Oslo politidistrikt
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLøpende administrative ansettelser, Førstekonsulenter - Utlendingsforvaltningen

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. 11, kr 480 000 brutto per år.

Company: FUF-Seksjon for utlendingsforvaltning, Oslo politidistrikt
Hiring Organization: FUF-Seksjon for utlendingsforvaltning, Oslo politidistrikt
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitibetjent 3/2 /1

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Identifisera og setja i verk førebyggande tiltak for å førebygga kriminalitet blant vaksne, nye fenomen, klagestader, osv.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Nesttun
Street Address: TBD

Locality: Nesttun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsOppfølging av cyberfeltet i politiet

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev.

Company: Politiinspektør i Straffesaksseksjonen i Politidirektoratet
Hiring Organization: Politiinspektør i Straffesaksseksjonen i Politidirektoratet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgiver / seniorrådgiver (statistikk og analyse)

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Du må kunne samarbeide godt med aktører både internt og eksternt for å bygge nettverk og relasjoner. Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLyst til å være en del av den tekniske spydspissen til politiet?

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Nå står vi midt i en digital transformasjon som betyr endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi og kultur - der teknologene og teknologi er en driver for…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSEAM søker Opplæringsansvarlig

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Pådrivar for å oppretthalde eit høgt politioperativt nivå blant medarbeidarane våre og bidra til kompetanseheving for dei operative mannskapa i eininga.

Company: NORDMØRE OG ROMSDAL - Indre Nordm.pst.d, Møre og Romsdal politidistrikt
Hiring Organization: NORDMØRE OG ROMSDAL - Indre Nordm.pst.d, Møre og Romsdal politidistrikt
Salary: TBD
Location: Sunndalsøra
Street Address: TBD

Locality: Sunndalsøra
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFagleder personellsikkerhet

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsGrensekontrollør førstelinje

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Grensekontrollseksjonen er lokalisert på Oslo Lufthavn Gardermoen, og er organisert i tre avsnitt; 1. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Gardermoen
Street Address: TBD

Locality: Gardermoen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBli med undercover og stans flere butikktyver!

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Med et fokus på tilgjengelighet og problemløsning har vi i Skan-Kontroll oppnådd solide referanser og langvarige relasjoner med kunder innenfor ulike…

Company: Skan-kontroll
Hiring Organization: Skan-kontroll
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShop Assistant

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Telia Madla søker etter en Shop Assistant (40%) Vi er et team bestående av dyktige selgere, og hver dag jobber vi for å sikre positive kundeopplevelser. Nå…

Company: Telia Company
Hiring Organization: Telia Company
Salary: TBD
Location: Hafrsfjord
Street Address: TBD

Locality: Hafrsfjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsØnsker du å jobbe med undercovertjeneste på internett?

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Senteret utvikler flere av politiets metoder og bistår politidistriktene i etterforskningen av prioriterte saker. Annen relevant utdanning og/eller kurs.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEtterforskar internettrelaterte seksuelle overgrep politibetjent 3/2/1

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Ein utfordrande og spennande arbeidsplass for deg som vil vere med å forme politiet for framtida. Du må ha plettfri vandel og være skikka for teneste i politiet…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKitchen crew (ekstrahjelp)

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Ved etterretningsseksjonen i Nordland politidistrikt er det ledig flere faste stillinger som etterretningsanalytikere.

Company: Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning - Seksjon for etterretning, Nordland politidistrikt
Hiring Organization: Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning - Seksjon for etterretning, Nordland politidistrikt
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsInnholdsprodusent digital opplæring

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: Som innholdsprodusent vil du hovedsakelig jobbe med å omforme fag til gode læringsprodukter. Legge til rette for internt og eksternt samarbeid i…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKripos søker økonomisk backstopper til Nasjonalt cyberkrimsenter

Date: 2022-08-14 (Latest)

Job Description: I utgangspunktet utføres arbeidet innenfor normal kontortid, men i korte perioder kan det være aktuelt med endret eller utvidet arbeidstid mot kompensasjon.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShow more jobs and careers for PolitietSuggested Job Search
Data as of 2022-08-14 (Latest) with id 12864. Database job listings: 1,011,382 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: Careerdp.com is quickly becoming one of the biggest job search directories on the internet. We hope you will be able to find a great job using our career opportunities. Thank you for visiting us.