Politifaglig Etterforskningsleder Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Ekstrahjelp Bik Bok     Tilkalling Jobs     Spar Jobs     Labour     Sykepleier Til Svangerskapsvikariat     Service Og Markedssjef    

Searching for "Politifaglig Etterforskningsleder" job or career in Norway? CareerDP is your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Search parameters used for querry: Politifaglig Etterforskningsleder job / Politifaglig Etterforskningsleder career / vacancy; job location: Norway. Your search resuts are below.

Politioverbetjent/politifaglig etterforskningsleder

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Nattpatruljen har heile kommunen som sitt ansvarsområde, og hjelper dei som bur i eigen heim. Har gode norskkunnkaper, både munnleg og skriftleg.

Company: Hå kommune Hjemmetjenesten Nærbø
Hiring Organization: Hå kommune Hjemmetjenesten Nærbø
Salary: TBD
Location: Nærbø
Street Address: TBD

Locality: Nærbø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Politioverbetjent/politifaglig etterforskningsleder

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Minimum 5 år erfaring fra politietaten. Erfaring fra etterforskningsledelse eller annen relevant erfaring. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved…

Company: Politioverbetjent, FKE-Seksj for felles str.saksinntak, Oslo politidistrikt
Hiring Organization: Politioverbetjent, FKE-Seksj for felles str.saksinntak, Oslo politidistrikt
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Sikre effektiv ressursbruk, herunder benytte seg av relevant spesialkompetanse ved behov. Ivareta rollen som vaktleder arrest med hovedansvar for inkvirering,…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder (PEL)

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Personseksjonen består av 2 avsnitt med til sammen 37 ansatte. Kjennskap til internettrelatert etterforsking Kjennskap til internasjonalt samarbeid i…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder på stor sak

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Den viktigste oppgaven for butikkmedarbeideren er å skape gode handleopplevelser for kundene. I tillegg til et felles ansvar for at butikken fremstår ren og…

Company: REMA 1000 HOVIN
Hiring Organization: REMA 1000 HOVIN
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Politifaglig etterforskningsleder (politiførstebetjent)

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Vår filosofi er at det alltid finnes en god grunn til å feire de små og store øyeblikkene. Vil du være med på festen? Da er du vår neste butikkmedarbeider -…

Company: Nille Lyngdal
Hiring Organization: Nille Lyngdal
Salary: TBD
Location: Lyngdal
Street Address: TBD

Locality: Lyngdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder / politiførstebetjent

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Videreutdanning innenfor funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere eller tilsvarende. Avsnitt for spesiell etterforskning er Nordland politidistrikts…

Company: FEFE - Avsnitt for spes. etterforskning, Nordland politidistrikt
Hiring Organization: FEFE - Avsnitt for spes. etterforskning, Nordland politidistrikt
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder / politiførstebetjent

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Er du helsefagarbeider eller er en person som er under helsefaglig utdanning, så ønsker vi gjerne å høre fra deg.

Company: Hjemmetjenester øst, team Sandbakken/ Skjeberg
Hiring Organization: Hjemmetjenester øst, team Sandbakken/ Skjeberg
Salary: TBD
Location: Klavestadhaugen
Street Address: TBD

Locality: Klavestadhaugen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitiførstebetjent, politifaglig etterforskningsleder

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Videreutdanning i funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere eller 3 års erfaring som etterforskningsleder.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitibetjent 3/2/1

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder (politiførstebetjent)

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Relevant videreutdanning innen etterforskning, herunder særlig utdanning i funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere.

Company: FEFE - Felles straffesaksinntak, Troms politidistrikt
Hiring Organization: FEFE - Felles straffesaksinntak, Troms politidistrikt
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEkstravakt/ Miljøarbeider

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: På grunn av dette må den som blir tilsatt være i stand til å rykke ut raskt (ihht. responstid for politiet) i politistasjonsdistriktet Indre Nordmøre.

Company: NORDMØRE OG ROMSDAL - Indre Nordm.pst.d, Møre og Romsdal politidistrikt
Hiring Organization: NORDMØRE OG ROMSDAL - Indre Nordm.pst.d, Møre og Romsdal politidistrikt
Salary: TBD
Location: Sunndalsøra
Street Address: TBD

Locality: Sunndalsøra
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitibetjent 3/2/1

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: I tillegg har vi flere fast ansatte som tar tilrettelagte avhør (TA) for hele politidistriktet. Bidra til en rask og effektiv straffesaksbehandling.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder (politiførstebetjent)

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Relevant videreutdanning innen etterforskning, herunder særlig utdanning i funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere.

Company: FEFE - Avsnitt økonomi og miljø, Troms politidistrikt
Hiring Organization: FEFE - Avsnitt økonomi og miljø, Troms politidistrikt
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder på stor sak

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Sammen med påtalefaglig etterforskningsleder (PÅL) lede etterforskningen i politidistriktets mest alvorlige saker.

Company: FEE- Felles enhet for etterretning og etterforskning, Sør-Øst politidistrikt
Hiring Organization: FEE- Felles enhet for etterretning og etterforskning, Sør-Øst politidistrikt
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAvsnittsleder - Politioverbetjent med funksjon som politifaglig etterforskningsleder

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Helsetjenesten i Sunndal og habiliteringsavdelingen søker etter nye kollegaer. Vi kan tilby et hyggelig arbeidsmiljø med faglig engasjerte kollegaer. Våre…

Company: Sunndal kommune Helsetjenesten
Hiring Organization: Sunndal kommune Helsetjenesten
Salary: TBD
Location: Sunndalsøra
Street Address: TBD

Locality: Sunndalsøra
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder FSI, alt. etterforsker FSI

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Utføre etterforskningsoppgaver, faglig veiledning og fordeling av etterforskningsoppgaver/ saker til andre etterforskere ved straffesaksinntaket og andre…

Company: FEFE - Avsnitt felles straffesaksinntak, Finnmark politidistrikt
Hiring Organization: FEFE - Avsnitt felles straffesaksinntak, Finnmark politidistrikt
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder - politiførstebetjent

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Utdanning innen funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere eller annen relevant utdanning. Sørge for varsling til Felles enhet for forebygging i forhold…

Company: Sør-Øst politidistrikt - GDE Buskerud - Drammen politistasjonsdistrikt
Hiring Organization: Sør-Øst politidistrikt - GDE Buskerud - Drammen politistasjonsdistrikt
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVikariat som Politifaglig etterforskningsleder Brønnøysund politistasjon

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: I samarbeid med påtaleansvarlig jurist lede etterforskningen i den enkelte sak der flere tjenestepersoner inngår, samt ha ansvar for etterforskning av egen…

Company: Nordland politidistrikt, Driftsenhet Helgeland, Sør-Helgeland politistasjonsdistrikt
Hiring Organization: Nordland politidistrikt, Driftsenhet Helgeland, Sør-Helgeland politistasjonsdistrikt
Salary: TBD
Location: Brønnøysund
Street Address: TBD

Locality: Brønnøysund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssistent

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Drapsseksjonen ved FEE har ansvar for etterforskning av drap, drapsforsøk, grov vold mot barn mellom 0-4 år, mistenkelige dødsfall og terror.

Company: FEE-Etterforskning drap, Oslo politidistrikt
Hiring Organization: FEE-Etterforskning drap, Oslo politidistrikt
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Etterforskningsledelse initialt, operasjonelt og taktisk i straffesaker som skal håndteres av FSI, herunder politifaglig ledelse av etterforskningen i…

Company: FSI krimvakt, Øst politidistrikt
Hiring Organization: FSI krimvakt, Øst politidistrikt
Salary: TBD
Location: Lillestrøm
Street Address: TBD

Locality: Lillestrøm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitiadvokat 2 / politiadvokat

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: Arbeidserfaring fra politi / påtalemyndighet, domstol eller advokatvirksomhet, eller annen relevant arbeidserfaring.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEtterforskningsleder, politiførstebetjent

Date: 2022-08-20 (New)

Job Description: I samarbeid med påtaleansvarlig jurist lede etterforskningen i den enkelte sak der. Sikre effektiv ressursbruk, herunder å benytte seg av relevant…

Company: Driftsenhet Rana, Seksjon for etterretning/forebygging og etterforskning,Nordland politidistrikt
Hiring Organization: Driftsenhet Rana, Seksjon for etterretning/forebygging og etterforskning,Nordland politidistrikt
Salary: TBD
Location: Mo i Rana
Street Address: TBD

Locality: Mo i Rana
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShow more jobs and careers for Politifaglig EtterforskningslederSuggested Job Search
Data as of 2022-08-20 (New) with id 0. Database job listings: 1,011,382 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: The incorrect steps when changing your occupation can throw a poor image regarding you in the eyes of the past employer. Be careful and don't resent anyone when you are switching a job. You never know what may take place later on and it may happen that you'll need to go back to your old work.