Politifaglig Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Key Account Manager     By M As Jobs     Bygg Jobs     Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Food Beverage Jobs     Kiosk Foodtruck Medarbeider     Perfect Blend As Jobs    

Searching for "Politifaglig" job or career in Norway? CareerDP is your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Search parameters used for querry: Politifaglig job / Politifaglig career / vacancy; job location: Norway. Your search resuts are below.

Politifaglig etterforskningsleder (PEL)

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Personseksjonen består av 2 avsnitt med til sammen 37 ansatte. Kjennskap til internettrelatert etterforsking Kjennskap til internasjonalt samarbeid i…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Politifaglig etterforskningsleder på stor sak

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Den viktigste oppgaven for butikkmedarbeideren er å skape gode handleopplevelser for kundene. I tillegg til et felles ansvar for at butikken fremstår ren og…

Company: REMA 1000 HOVIN
Hiring Organization: REMA 1000 HOVIN
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitibetjent 3/2/1

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: I tillegg har vi flere fast ansatte som tar tilrettelagte avhør (TA) for hele politidistriktet. Bidra til en rask og effektiv straffesaksbehandling.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitistasjonssjef/Tjenesteenhetsleder

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Ansvar for å operasjonalisere forebygging som hovedstrategi i tjenesteenheten. Minimum 30 studiepoeng fra ledelsesfag fra universitet/høgskole.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder / politiførstebetjent

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Er du helsefagarbeider eller er en person som er under helsefaglig utdanning, så ønsker vi gjerne å høre fra deg.

Company: Hjemmetjenester øst, team Sandbakken/ Skjeberg
Hiring Organization: Hjemmetjenester øst, team Sandbakken/ Skjeberg
Salary: TBD
Location: Klavestadhaugen
Street Address: TBD

Locality: Klavestadhaugen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Politifaglig etterforskningsleder/ Inndragningsspesialist

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: I Vest politidistrikt, ved Felles eining for etterretning og etterforsking, Seksjon for etterforsking av økonomi-, miljø-, og arbeidsmarknadskriminalitet,…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder (politiførstebetjent)

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Vår filosofi er at det alltid finnes en god grunn til å feire de små og store øyeblikkene. Vil du være med på festen? Da er du vår neste butikkmedarbeider -…

Company: Nille Lyngdal
Hiring Organization: Nille Lyngdal
Salary: TBD
Location: Lyngdal
Street Address: TBD

Locality: Lyngdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsInstruktør utrykning og operative disipliner

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Stillingene vil jobbe i turnus og bistå med vakt- og beredskap i noen helger og under ferieavviklingen. Distriktet vil gjøre en samlet vurderinger hvor man vil…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitiadvokat 2 / politiadvokat

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Arbeidserfaring fra politi / påtalemyndighet, domstol eller advokatvirksomhet, eller annen relevant arbeidserfaring.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTannhelsesekretær/assistent

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Vi søker en engasjert fag- og opplæringsansvarlig (FOA) til etterretningsseksjonen ved FEFE i Nordland som kan følge opp og videreutvikle etterretningsfaget i…

Company: Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, - Seksjon for etterretning, Nordland politidistrikt
Hiring Organization: Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, - Seksjon for etterretning, Nordland politidistrikt
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Lede den politifaglige etterforskningen av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi søker etter politifaglig etterforskningsleder (PEL) til en fast…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssistent

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Drapsseksjonen ved FEE har ansvar for etterforskning av drap, drapsforsøk, grov vold mot barn mellom 0-4 år, mistenkelige dødsfall og terror.

Company: FEE-Etterforskning drap, Oslo politidistrikt
Hiring Organization: FEE-Etterforskning drap, Oslo politidistrikt
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder - politioverbetjent ev politiførstebetjent

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: I Sør-Øst politidistrikt, har vi ledig en fast stilling som politifaglig etterforskningsleder. Etterforskningsleder skal ha hensiktsmessig kompetanse for å…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder / politiførstebetjent

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Avsnitt for spesiell etterforskning er Nordland politidistrikts avsnitt for skjult etterforskning, etterforskning av organisert og grenseoverskridende…

Company: FEFE - Avsnitt for spes. etterforskning, Nordland politidistrikt
Hiring Organization: FEFE - Avsnitt for spes. etterforskning, Nordland politidistrikt
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørstekonsulent - fast

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Seksjonen består av 38 ansatte fordelt ved 3 avsnitt i hhv Buskerud, Telemark og Vestfold. Registrere og kvalitetssikre opplysninger som registreres i politiets…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitioverbetjent/fagleder tilrettelagte avhør

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Hver avhører skal minst en gang pr. år få en tilbakemelding på et avhør. PHS - avhør av førskolebarn og særlig sårbare personer.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder (politiførstebetjent)

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Drive god ledelse og kunne veilede andre i etterforskningsarbeidet, og utvikle gode relasjoner til medarbeiderne.

Company: FEFE - Avsnitt økonomi og miljø, Troms politidistrikt
Hiring Organization: FEFE - Avsnitt økonomi og miljø, Troms politidistrikt
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder på stor sak

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Inntil endelig organisering er avklart vil stillingene midlertidig organiseres under Seksjon for spesiell etterforskning i FEE.

Company: FEE- Felles enhet for etterretning og etterforskning, Sør-Øst politidistrikt
Hiring Organization: FEE- Felles enhet for etterretning og etterforskning, Sør-Øst politidistrikt
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFastlegehjemmel / 0-hjemmel

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Seksjonen består av 38 ansatte fordelt ved 3 avsnitt i hhv Buskerud (Drammen), Telemark (Skien) og Vestfold (Tønsberg).

Company: Felles enhet påtale-Seksjon for straffesak, Sør-Øst politidistrikt
Hiring Organization: Felles enhet påtale-Seksjon for straffesak, Sør-Øst politidistrikt
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitifaglig etterforskningsleder (politiførstebetjent)

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Felles straffesaksinntak skal drive etterforskningsledelse i initialfasen av saker på tvers av politidistriktet.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPolitiførstebetjent, politifaglig etterforskningsleder

Date: 2022-08-12 (Latest)

Job Description: Minimum 4 års politifaglig etterforskningserfaring i løpet av siste ca. I dette ligger også å ha en faglig ledende rolle i menneskehandelteamet.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShow more jobs and careers for PolitifagligSuggested Job Search
Data as of 2022-08-12 (Latest) with id 11763. Database job listings: 1,011,382 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is really a phrase that will require a lot of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can employ a negative impact on your career. You may get a job offer with another business where the pay is higher, but you are still not sure if that ongoing work environment will undoubtedly be better then the current one. After all, it isn't all about the amount of money. Imagine if you change your brain later? After all, this is not a straightforward decision. Needless to say your boss can forgive you and take you back, nonetheless it isn't guaranteed.