Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Nannestad Kommune Jobs     Moderne Media As Jobs     Graduate Hvac Engineer     Control Engineer     Akutt24 Jobs     Oslo Tingrett Jobs     Drftsteknikere Jobs     Chanel Norway Jobs     Safeconsult Jobs    

Searching for "Praktisk" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Praktisk Jobs 2019
Miljøterapeut

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Har god kunnskap om lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9, og ha erfaring med anvendelse av denne i praktisk arbeid.

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kom å jobb hos meg i Langevåg; BPA-assistent i 60% stilling

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Som assistent for meg vil du hjelpe meg i jobb og/eller hjemme med familien min. Du vil assistere meg med personlig hjelp og praktisk hjelp, husarbeid o.l.

Company: Prima assistanse
Hiring Organization: Prima assistanse
Salary: TBD
Location: Sula kommune
Street Address: TBD

Locality: Sula kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommerjobb 2020

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Vi tar imot åpne søknader om sommerjobb. Hver sommer tar vi inn studenter og skoleelever til sommerjobb. Det er et stort spekter av arbeidsoppgaver, og dette…

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jobb som brannkonstabel

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Etter søknadsfristen velges kandidater på bakgrunn av søknad og CV for å komme til fysiske og praktiske tester. Tester kandidater vil kunne møte er :

Company: Follo Brannvesen
Hiring Organization: Follo Brannvesen
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Praktisk bistand og oppfølging i hjemmene. Miljøterapeut, Stovner senter 14 b - Omsorgsbolig, Oslo kommune, Bydel Stovner. Stovner senter 14b, 0985 Oslo.

Company: Miljøterapeut, Stovner senter 14 b - Omsorgsbolig, Oslo kommune, Bydel Stovner
Hiring Organization: Miljøterapeut, Stovner senter 14 b - Omsorgsbolig, Oslo kommune, Bydel Stovner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Yte tjenester etter gjeldende vedtak om praktisk bistand, opplæring i daglige gjøremål og legemiddelhåndtering. Arbeid opp mot lovverk, herunder kap.

Company: Horten kommune
Hiring Organization: Horten kommune
Salary: TBD
Location: Horten kommune
Street Address: TBD

Locality: Horten kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Toppåsen skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten. Toppåsen skole er en barneskole beliggende i Bydel Søndre Nordstrand. Bidra til å oppnå individuelle læringsmål.

Company: Toppåsen skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Hiring Organization: Toppåsen skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Praktiske gjøremål på avdeling som matlaging, vedlikehold og rengjøring i henhold til rutiner. Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende…

Company: Human-care
Hiring Organization: Human-care
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Praktiske gjøremål på avdeling som matlaging, vedlikehold og rengjøring i henhold til rutiner. Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende…

Company: Humana omsorg og assistanse
Hiring Organization: Humana omsorg og assistanse
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosiale medier intern

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Nå i løpet av høsten gjør vi flere endringer, og i den forbindelse ser vi etetr en sosiale medier intern som har lyst til å få praktisk erfaring fra en startup.

Company: Kontorplasser
Hiring Organization: Kontorplasser
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


assistent

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Assistenten har medansvar for omsorg og pedagogisk arbeid i barnehagen, for eksempel samlingsstund, aktiviteter, frilek, rutinesituasjoner I tillegg har…

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dagsenteret søker engasjerte medarbeidere med utdanning innen helse og omsorg!

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Daglig miljøarbeid og praktisk bistand slik at brukernes funksjoner opprettholdes lengst mulig. Fosshagen er et ressurssenter for rehabilitering og for personer…

Company: Fosshagen , Lier kommune
Hiring Organization: Fosshagen , Lier kommune
Salary: TBD
Location: Lier kommune
Street Address: TBD

Locality: Lier kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Delta i de praktiske arbeidsoppgavene på avdelingen. Greverud er et moderne sykehjem med 64 store rom og inntil 30 brukere på dagaktivitetssenteret for…

Company: Oppegård kommune
Hiring Organization: Oppegård kommune
Salary: TBD
Location: Oppegård kommune
Street Address: TBD

Locality: Oppegård kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier, helsefagarbeider, pleieassistent

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Ønskelig med praktisk erfaring innen psykisk helsearbeid. Avdeling for akuttpsykiatri gir øyeblikkelig hjelp tilbud til personer med alvorlige psykiskelidelser.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikariater - sykepleier, helsefagarbeider og assistent

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Virksomhet pleie og omsorg består av sykehjem, hjemmesykepleie, boliger for fysisk og psykisk funksjonshemmede og praktisk bistand (hjemmehjelp).

Company: Aremark kommune
Hiring Organization: Aremark kommune
Salary: TBD
Location: Aremark kommune
Street Address: TBD

Locality: Aremark kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du lyst på en givende og meningsfull jobb som personlig assistent?

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Ønske er å jobbe mot en selvstendig hverdag, hvor jeg kan utføre praktiske gjøremål på egenhånd. Har du lyst på en givende og meningsfull jobb som personlig…

Company: HjemmeBest
Hiring Organization: HjemmeBest
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du ute etter en spennende og meningsfull jobb som personlig assistent? Fast helgestilling søkes.

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Norlandia hjemmetjenester er et ledende selskap i Oslo innenfor Hjemmesykepleie og Praktisk bistand. Norlandia Care Group AS driver Hjemmeomsorg, barnehager,…

Company: Norlandia hjemmetjenester
Hiring Organization: Norlandia hjemmetjenester
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du ute etter en ny og spennende jobb? Positiv, nytenkende og klar for nye utfordringer?

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Norlandia hjemmeomsorg er et ledende selskap i Oslo innenfor Hjemmesykepleie og Praktisk bistand. Norlandia Care Group AS driver Hjemmeomsorg, barnehager,…

Company: Norlandia hjemmeomsorg
Hiring Organization: Norlandia hjemmeomsorg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Project Manager

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Vil du være med på å utfordre den tradisjonelle medie- og TV-bransjen, og samtidig skape fremtidens underholdningsformater med landets største merkevarer som…

Company: Splay One
Hiring Organization: Splay One
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehageassistent

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Ha ansvar for at praktiske oppgaver blir gjennomført i samarbeid med det øvrige personalet. Barnehageassistentens oppgaver er å medvirke i planlegging og…

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for PraktiskSuggested Job Search
Data as of 2019-10-22 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is really a phrase that will require a lot of courage. When pronounced at the incorrect time or in the wrong manner, it can employ a negative effect on your career. You can find a working job present with another company where the pay is higher, but you are still not sure if that ongoing work place will be better then the current one. After all, it isn't all about the amount of money. What if you change your mind later? After all, this is not a straightforward decision. Needless to say your boss can absolve you and take you back, nonetheless it is not guaranteed.