Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Data Respons Asa Jobs     Rodoy Kommune Jobs     Hauer Rauma As Jobs     Forskaling Snekkere Betong Arbeidere     Butikksjef Trainee Jysk Kirkenes     20786 Jobs     Vil Du Skape Resultater I Vestfold     Team Armering As Jobs     Leiarstilling Jobs    

Searching for "Psykiatri" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Psykiatri Jobs 2020


Institusjonskokk

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Unicare Norge leverer tjenester innen rehabilitering (TSR), rus & psykiatri (TSB) og Bo & Omsorg (BAB/BPA). Rehabilitering Rus og psykiatri (Unicare 12Trinn) er…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Hjelpepleier natt

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Interesse for arbeid innen rus og psykiatri. Helsefagarbeider/hjelpepleier med interesse for arbeid innen psykiatri og rusfeltet. Les mer om oss på www.sthf.no.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Fagområde allmenn psykiatri har ein døgnavdeling med til saman 15 sengeplassar (9 sjudøgnssenger og 6 femdøgnssenger). Bjørgvin DPS sine kjerneoppgåver er:

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Det er ønskelig med relevant videreutdanning innenfor feltene geriatri, demens, palliasjon og psykiatri. Hvittingfoss bo og behandlingssenter (HBBS) har 29…

Company: Kongsberg Kommune
Hiring Organization: Kongsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Bø kommune
Street Address: TBD

Locality: Bø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


HR sjef

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Unicare Norge leverer tjenester innen rehabilitering (TSR), rus & psykiatri (TSB) og Bo & Omsorg (BAB/BPA). Unicare Norge leverer tjenester innen rehabilitering…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsOverlege i psykiatri

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Vi søker overleger, grip muligheten! Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av tre avdelinger. Les mer om oss på vår hjemmeside www.sthf.no.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut/ helsefagarbeider

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Seksjon utviklingshemming og autisme er tilknyttet Klinikk for psykiatri og rus og driver planlagt tverrfaglig utredning/diagnostikk, intervensjoner og…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teamleiar Familieambulatoriet/Kvinneposten

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Vi ønskjer at du har erfaring frå klinisk arbeid med pasientar med rusmiddelproblem og/eller psykiatri. Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Arbeid innen psykiatri og rus. Denne ligger i tilslutning til allerede eksisterende Døgnenhet innen psykiatri. Døgnenhetene PHV og TSB ligger i 3.

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Den voksenpsykiatriske poliklinikken er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus, og vi har nå ledig fast stilling for lege i spesialisering innen psykiatri.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent - administrasjon

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Alderspsykiatri er et spennende fagfelt i grenseland mellom psykiatri og geriatri. Alderspsykiatrisk seksjon yter spesialisthelsetjenester til personer over 65…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hematolog

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Vi har 24/7 akuttberedskap i kirurgi, ortopedi, indremedisin, psykiatri, anestesi/intensiv, radiologi og laboratoriefag samt dagtilbud i gynekologi.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektstillinger

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: 1 x 20% Overlege, spesialist i psykiatri. Klinikken driver utredning og behandling, forskning og undervisning innen psykiatri, rus- og avhengighetsbehandling.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege i psykiatri

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Sogndal DPS/Indre Sogn psykiatrisenter har ledig 100% fast stilling som psykiater frå 01.09.2020. LIS 3 som har eitt år eller mindre igjen til å bli ferdig…

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Sogndal
Street Address: TBD

Locality: Sogndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering, psykiatri

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Spesialisert behandling seksjon Valen, Helse Fonna HF. Seksjon spesialisert behandling Valen sjukehus har fire døgnpostar og ein poliklinikk.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Valen
Street Address: TBD

Locality: Valen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege i psykiatri VPP, SANKS

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Overlege i psykiatri VPP, SANKS. Vi har ledig fast stilling som overlege i psykiatri med tiltredelse etter avtale. Sámi Klinihkka har 3 avdelinger:

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Karasjok
Street Address: TBD

Locality: Karasjok
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brukerstyrt personlig assistent (BPA) søkes til kvinne på Frogner

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Unicare Norge leverer tjenester innen rehabilitering (TSR), rus & psykiatri (TSB) og Bo & Omsorg (BAB/BPA). Personlige assistenter i BPA har som oppgave å være…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Godkjent overlege med spesialisering i Psykiatri. Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS) er ein moderne og veldrive klinikk i Divisjon psykisk helsevern,…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Isdalstø
Street Address: TBD

Locality: Isdalstø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege psykiatri

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Overlege med spesialisering i psykiatri. Avdeling psykose har ansvar for pasienter med schizofrenispektrum lidelse i en akutt/subakutt fase, som vurderes for…

Company: Betanien sykehus
Hiring Organization: Betanien sykehus
Salary: TBD
Location: Fyllingsdalen
Street Address: TBD

Locality: Fyllingsdalen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Erfaring fra psykiatri og kjennskap til pasientadministrativt system (DIPS) er ønskelig. Mottak og behandling av pasienter som innlegges til frivillig opphold.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege/spesialist i psykiatri/LIS-lege

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Overlege/spesialist i psykiatri/ LIS-lege, Fosenteamet. Nidaros DPS - Fosenteamet - 100 % stilling fast for overlege i psykiatri.

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Rissa kommune
Street Address: TBD

Locality: Rissa kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Norsk godkjenning som lege, med spesialisering innen nevrologi, psykiatri eller fysikalsk medisin. Vi søker derfor etter en ny kollega.

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere søkes fortløpende til Bergen

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: ER TIDEN INNE FOR Å FORSØKE NOE NYTT? Bor du i Bergen og søker nye utfordringer eller har lyst til å teste ut noe annet i en periode?

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder - Værøy omsorgssenter

Date: 2020-07-03 (Latest)

Job Description: Som leder inngår du i pleie og omsorgsleders lederteam sammen med fagleder for Miljøtjenesten og fagleder rus og psykiatri. Hjelp til å skaffe bolig.

Company: Pleie og omsorgstjenesten, Værøy kommune
Hiring Organization: Pleie og omsorgstjenesten, Værøy kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for PsykiatriSuggested Job Search
Data as of 2020-07-03 (Latest) with id 9900.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as bad. You should show your boss why you are leaving the business and you ought to point out the things that bothered you, do it in a polite and professional method however. Keep a measure of professionalism that has led you to this point in your career. This can help you to make solid references in the future. In conversations with brand-new potential employers, it's important to be professional. It's also advisable to tell your better you are grateful for the chance which you have had in working for his or even hers corporation. You won't ever know whenever your present boss will end up being a great reference. Remember that no one loves to be criticized. Not from subordinates or colleagues even. Should they deserve it still. A person with whom you possess ever worked with could be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.