Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Kombinert Utleierepresentant Rental Sales Agent     Sandal Jobs     Study Jobs     Plikt Jobs     Hjelmeland Kommune Jobs     Long Jobs    

Searching for "Psykisk" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Psykisk Jobs 2020


Assistent

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Engasjement og interesse for psykisk helsearbeid. En fordel med erfaring fra psykisk helsearbeid. Oppfølging av pasienter individuelt og i grupper.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Jobb som brannkonstabel

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Som brannkonstabel møter man både fysiske og psykiske utfordringer. I Follo brannvesen ansetter vi både aspiranter og allerede ferdigutdannede brannkonstabler.

Company: Follo Brannvesen
Hiring Organization: Follo Brannvesen
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med personer med demens, kognitiv svikt, psykiske lidelser og utfordrende adferd.

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fleksibel sekretær

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Barneseksjonen, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vil du være med å utvikle helsetjenester innen psykisk helse barn og unge sammen med oss, imøteser vi din…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut med erfaring innenfor psykisk helse søkes

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Tjenestene er rettet mot bruker med behov for hjelp innen spekteret psykisk helse. Abri Dialogue er i stadig vekst og vi søker etter 2 dyktige og engasjerte…

Company: Abri Dialogue
Hiring Organization: Abri Dialogue
Salary: TBD
Location: Sola
Street Address: TBD

Locality: Sola
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTrafikkdirigenter

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: God fysisk og psykisk helse. Grunnet økt oppdragsmengde søker vi nå etter flere serviceinnstilte og fleksible medarbeidere til tjenesten trafikkdirigering i…

Company: Securitas
Hiring Organization: Securitas
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/miljøarbeider

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Interesse for og gjerne erfaring fra arbeid med personer med psykisk og fysisk utviklingshemming. Sponstuveien bosenter, Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand.

Company: Sponstuveien bosenter, Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand
Hiring Organization: Sponstuveien bosenter, Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker miljøarbeider til Kafe pluss

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Ønskelig med erfaring innenfor rus og psykiske lidelser. Psykisk helsetjeneste og rus i Senja kommune gir tjenester, råd og veiledning til innbyggere med Rus og…

Company: Senja kommune
Hiring Organization: Senja kommune
Salary: TBD
Location: Finnsnes
Street Address: TBD

Locality: Finnsnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Reinhaldar/ reinhaldsoperatør

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar…

Company: Helse Møre og Romsdal HF
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal HF
Salary: TBD
Location: Kristiansund
Street Address: TBD

Locality: Kristiansund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger pleie og omsorg 2020

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Virksomhet omsorg består av somatisk sykehjemsavdeling, skjermet avdeling, korttid- og rehabiliteringsavdeling, boliger for utviklingshemmede, hjemmesykepleie,…

Company: Marker kommune
Hiring Organization: Marker kommune
Salary: TBD
Location: Ørje
Street Address: TBD

Locality: Ørje
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Koordinator psykisk helse barn og unge

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Barne- og familiehjelpen Bergenhus og Årstad har ledig vikariat i 100% fra snarest. Rekruttering, oppfølging og veiledning av besøkshjem, støttekontakter og…

Company: Barne- og familietjenesten i Bergenhus og Årstad, Bergen kommune
Hiring Organization: Barne- og familietjenesten i Bergenhus og Årstad, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du bli støttekontakt?

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Personer som trenger hjelp til å delta på ulike fritidsaktiviteter på grunn av fysiske, psykiske eller sosiale begrensninger, kan få støttekontakt.

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Kolbotn
Street Address: TBD

Locality: Kolbotn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Erfaringskonsulent

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Egen erfaring som bruker av rus - og/ eller psykisk/ somatiske tjenester. Prindsen mottakssenter ligger i Oslo sentrum og er et helse- og sosialfaglig…

Company: Prindsen mottakssenter
Hiring Organization: Prindsen mottakssenter
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du utdannet barnehagelærer og opptatt av psykisk helse og kultur?

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Vi har et pågående spennende sammarbeid med STYD kommuniskasjon i arbeid med å skape psykisk helsefremmende barnehage. Ønsker person med følgende egenskaper:

Company: ULNA
Hiring Organization: ULNA
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Engasjert og omsorgsfull assistent til Stenbråtenklassen

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Det er ønskelig med kompetanse fra arbeid med psykisk utviklingshemmede. Stenbråten skole søker en engasjert og omsorgsfull assistent.

Company: Stenbråten skole
Hiring Organization: Stenbråten skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker faglærer/timelærer i fagskole Videreutdanning i Psykisk helse, Sogndal

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Vi søker faglærer/timelærer i fagskole Videreutdanning i Psykisk helse, Sogndal. Vi søker faglærer/timelærer i fagskole Videreutdanning i Psykisk helse, Sogndal…

Company: AOF Fagskolen
Hiring Organization: AOF Fagskolen
Salary: TBD
Location: Sogndal
Street Address: TBD

Locality: Sogndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vektere til stasjonært vakthold på sykehus

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: God fysisk og psykisk helse. God fysisk og psykisk helse. Vi søker nå vektere til oppdrag ved sykehusene i Oslo og omegn. Intervjuer vil bli holdt fortløpende.

Company: Securitas
Hiring Organization: Securitas
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne- og ungdomsarbeider

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Psykisk helse og tidlig innsats er også fokusområder. Lillo gård barnehage, Bydel Sagene. Vil du være med på å forme vår nye barnehage på Lillo gård?

Company: Lillo gård barnehage, Bydel Sagene
Hiring Organization: Lillo gård barnehage, Bydel Sagene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagansvarleg reinhald

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar…

Company: Helse Møre og Romsdal HF
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikar på tilkalling - kandidatbase 2020

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Hjemmetjenesten og Psykisk helse og rus. Stjørdal kommune har løpende behov for vikarer til følgende virksomhetsområder: Virksomhetsleder Liv Heidi Valla, Tlf:

Company: Stjørdal kommune
Hiring Organization: Stjørdal kommune
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgevakter

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Madlatun bofellesskap ligger under virksomheten Bo og aktivitet psykisk helse. Virksomheten består av 19 bofellesskap innen psykisk helse & ROP.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/sekretær

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar…

Company: Helse Møre og Romsdal HF
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal HF
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsepersonell

Date: 2020-10-25 (Latest)

Job Description: Bo- og aktivitetstilbud og psykisk helse og rus. Har du bakgrunn innen helsefag og ønsker å bidra i disse litt spesielle tider? Evne til å jobbe selvstendig.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for PsykiskSuggested Job Search
Data as of 2020-10-25 (Latest) with id 11255.

If you are switching jobs: Experts say that when you inform your superiors you are leaving your job, the way back is most likely gone. In this case, an imaginary collection is transformed that completely changes the company's relationships and environment. When you leave the business you will most likely be replaced by someone else fairly quickly probably.