Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Professorship In Machine Learning     Fagsjef Norsk Sykepleierforbund     Penetrasjonstester Jobs     Package Responsible Engineer Pre     Drops Design As Jobs     Isane Jobs     Akuttmottak Sykehuset Namsos Klinikk For Kirurgi Jobs     Ambulerande Jobs     Pedagogiskeledere Jobs    

Searching for "Psykolog" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Psykolog Jobs 2020


MST-CAN-terapeut - Psykolog - 100% stilling fast/vikariat

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Det lyses nå ut en 100 % fast stilling og et ett års vikariat. Barneverntjenesten i Bærum kommune er en av Norges største barneverntjenester med cirka 125…

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Psykolog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Psykiatere, LIS, psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer. Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tannpleier/Tannhelsesekretær

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Teamet består av tannleger , logopeder, psykologer ,plastikkirurger ,kjevekirurger og sykepleiere .Det er bare Haukeland og Oslo Universitetssykehus som tar…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist eller Psykolog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus.

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykolog/psykologspesialist

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Psykolog/psykologspesialist ved BUP Sør-Troms, Harstad. BUP i Harstad har ledig to stillinger som psykolog/psykologspesialist . 6 900 (0 - 17 år).

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


eMeistring - teamleder/psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Ønsker du varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer? Ved Sola DPS kan vi tilby en spennende nyopprettet stilling som teamleder for eMeistring i Helse…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Sola
Street Address: TBD

Locality: Sola
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/terapeut

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Vi søker en psykolog/terapeut inn i vårt behandlerteam. DPS nedre Telemark har kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn, Drangedal, Nome, Bamble og Kragerø som sitt…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat som psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog. Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge er delt i fire seksjonar, med ein sengepost og tre poliklinikkar.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Sogndal
Street Address: TBD

Locality: Sogndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk pedagog, pedagog eller spesialpedagog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Avdelingen har et tverrfaglig sammensatt miljø med sosionomer, leger, pedagoger, merkantile og psykologer. Avdelingen er organisert i to aldersinndelte enheter;

Company: Diakonhjemmet Sykehus
Hiring Organization: Diakonhjemmet Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling, og er godkjent for bruk av tvang. Ungdomsseksjonen består av to enheter:

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Du må ha norsk autorisasjon som psykolog. Ønsker du å videreutvikle deg som psykolog i vårt akutteam? Jeg synes også det er positivt å jobbe mye med pårørende i…

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Mo i Rana
Street Address: TBD

Locality: Mo i Rana
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Førde BUP er ein av poliklinikkane i PBU (avdeling psykisk helsevern for barn og unge), og dekker ei barnebefolkning på om lag 12.200, fordelt på 8 kommunar.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/erfaren psykolog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Psykologspesialist/erfaren psykolog - DPS Groruddalen - Spesialpoliklinikken. DPS Groruddalen tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern til voksne…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Grorud
Street Address: TBD

Locality: Grorud
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Dersom det ikke søker ferdige psykologspesialister, kan psykologer som er godt i gang med spesialiseringen bli vurdert. I dag godkjent med totalt 6 døgnplasser.

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Endelig har vi fått fast stilling for overlege i Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO). Vi søker derfor etter en ny kollega. Pr dags dato ingen vaktordning.

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist / psykolog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Utredning og behandling av barn/unge i henhold til gjeldende lovverk, faglige retningslinjer og pakkeforløp. Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Askim
Street Address: TBD

Locality: Askim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Institusjonskokk

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: 60 årsverk og en tverrfaglig stab med leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, psykologer, sosionom, jobbveileder, logoped og ernæringsfysiolog.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesykepleier - 90% fast stilling

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Stillingen er plassert i enhet Helse barn og unge som har 14.9 årsverk og består av helsesykepleiere, jordmor, leger, fysioterapeuter, familieterapeut,…

Company: Enebakk kommune
Hiring Organization: Enebakk kommune
Salary: TBD
Location: Enebakk kommune
Street Address: TBD

Locality: Enebakk kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/Psykologspesialist

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Kom og bli med på videreutviklingen av barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord-Trøndelag! Vi har ledig 100% vikariat som Psykolog/Psykologspesialist.

Company: Klinikk for kvinne, barn og familie
Hiring Organization: Klinikk for kvinne, barn og familie
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Har du lyst på nye utfordringar? Er du interessert i habilitering? Habiliteringsavdelinga for vaksne (HAVO) har ledig 100% fast stilling for psykologspesialist.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Breistein
Street Address: TBD

Locality: Breistein
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi har ledig 100 % fast stilling som psykolog.

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Stillingen er plassert i enhet Helse barn og unge som har 14.9 årsverk og består av helsesykepleiere, jordmor, familieterapeut, psykiatrisk sykepleier og…

Company: Enebakk kommune
Hiring Organization: Enebakk kommune
Salary: TBD
Location: Enebakk kommune
Street Address: TBD

Locality: Enebakk kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/ psykolog

Date: 2020-07-01 (Latest)

Job Description: Eventuell veiledning av psykologer, andre faggrupper og undervisningsvirksomhet. Vi ønsker psykolog med sterk generalistkompetanse.Stillingen er knyttet til…

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for PsykologSuggested Job Search
Data as of 2020-07-01 (Latest) with id 5274.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be an excuse for labelling the workplace you have worked in as poor. You should tell your boss why you are leaving the company and you ought to point out things that bothered you, nevertheless do it in a polite and professional method. Keep a way of measuring professionalism that has led one to this true point in your career. This can help one to make solid references later on. In conversations with new potential employers, it is necessary to be professional. You should also tell your superior that you are grateful for the opportunity which you have had in working for his or hers corporation. You never know when your present boss will prove to be an excellent reference. Remember that no one likes to end up being criticized. Not really from subordinates or colleagues even. If they deserve it still. A person with whom you have ever worked with can be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.