Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Digitally Jobs     Grensen Jobs     Kjeller Jobs     Js Norge Jobs     Maintenance Supervisor     Jcdecaux Jobs     Barne Og Ungdomsarbeidere Assistenter     Coretto As Jobs     Elektrofysiologi Jobs    

Searching for "Psykolog" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Psykolog Jobs 2020


Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykolog med relativt kort tid til godkjenning som spesialist kan også søke. Vi søker nå en kompetent og engasjert psykolog, fortrinnsvis spesialist som ønsker…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykologen vil være en del av enhetens tverrfaglige behandlingsteam som inkluderer lege, psykolog, sykepleiere/miljøterapeuter, ergoterapeut, fysioterapeut og…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Godkjenning som psykolog / psykologspesialist, gjerne med relevant videre- eller etterutdanning. RVTS Nord søker engasjert medarbeider til en fast fagstilling.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykolog, fortrinnsvis med spisskompetanse på de minste barna og interesse for og erfaring fra barnevernfeltet, kan også komme i betraktning.

Company: Barne- og familieetaten - Psykologtjeneste Akutt og korttid
Hiring Organization: Barne- og familieetaten - Psykologtjeneste Akutt og korttid
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist/LIS

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: BUP Silsand, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er organisert i Barne- og ungdomsklinikken. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Silsand
Street Address: TBD

Locality: Silsand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi har nå ledig fast stilling som psykolog ved vår poliklinikk i Vesterålen. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer,…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Stokmarknes
Street Address: TBD

Locality: Stokmarknes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/ psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 2 ledig faste stillinger for psykologspesialist/ psykolog i 100 % ved Korttidspoliklinikken, Nidaros DPS. Nidaros DPS - Krise- og korttid, poliklinikk Divisjon…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog Allmennseksjonen poliklinikk

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid (psykologspesialist er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering).

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 1 års 100 % vikariat som psykolog. Psykologer i siste del av spesialiseringen kan også søke. Avdelingen har sammensatt kompetanse hvor overleger (spesialister i…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Borre
Street Address: TBD

Locality: Borre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Akuttambulant Ungdomsteam, AAUT, består av 8 fagstillinger (To Psyk.spes.stillinger, en psykolog, en sykepleier, to kliniske sosionomer, to kliniske…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP), Barne- og ungdomsklinikken har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, psykologer, kliniske…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar - Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ferievikar - Lege, sykepleier, psykolog, sosionom, miljøterapeut, renholder, assistent, kjøkken personale. Vi har behov for ferievikarer i perioden 22.06.2020 -…

Company: Sørlandet Sykehus
Hiring Organization: Sørlandet Sykehus
Salary: TBD
Location: Byglandsfjord
Street Address: TBD

Locality: Byglandsfjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Liker du å jobbe tverrfaglig? Da håper jeg du søker på stilling hos oss. Seksjon for poliklinisk behandling Vestmar er en seksjon i DPS nedre Telemark.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Kragerø kommune
Street Address: TBD

Locality: Kragerø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Deltakelse i undervisningsoppgaver for psykologer, studenter og andre yrkesgrupper. Psykologer med norsk autorisasjon uten spesialistkompetanse oppfordres også…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Nøtterøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Nøtterøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Utredning, diagnostisering og behandling av henviste pasienter. Delta i undervisning og gruppetilbud for pasienter. Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Company: Stiftelsen Karmsund ABR senter
Hiring Organization: Stiftelsen Karmsund ABR senter
Salary: TBD
Location: Avaldsnes
Street Address: TBD

Locality: Avaldsnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog, 2 faste stillinger, Allmennpoliklinikken DPS Øvre Romerike

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Mulighet for psykologspesialisering for psykologer. Erfarne psykologer som har kommet et stykke i spesialiseringen kan også søke.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/Psykologspesialist - Haugaland DPS

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Må ha norsk autorisasjon som psykolog. Som psykolog i AAT får du unik høve til å opparbeide deg erfaring innan akuttpsykiatri, samstundes som du bidrar i…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist -

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Må ha norsk autorisasjon som psykolog. Poliklinikkane er tverrfagleg samansatt av psykologspesialist, psykolog, psykiater og høgskoleutdanna med vidareutdanning…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Kopervik
Street Address: TBD

Locality: Kopervik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/ Psykologspesialist

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykologer i spesialisering oppfordres også til å søke. Ved Seksjon for nevrohabilitering- barn Ullevål, har vi ledig en stilling i 100% som spesialist i…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog / Psykologspesialist

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi har ledig 100% fast stilling som Psykolog / Psykologspesialist ved BUP HNT Familieseksjonen Levanger. Klinikk for kvinne, barn og familie (KBF) er sammensatt…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Godkjend autorisasjon som psykolog i Norge, fortrinnsvis NPF-godkjend spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Førarkort (personbil) er ei føremon.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Nesttun
Street Address: TBD

Locality: Nesttun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF. Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon består fra 01.01.20 av en sengepost med 6 sengeplasser i…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist og psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 100 % fast stilling for psykolog. Vi ønsker psykologer med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist med klinisk kompetanse og behandlingserfaring fra TSB og / eller psykisk helsevern, men psykologer er også velkomne til…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for PsykologSuggested Job Search
Data as of 2020-03-30 (Latest) with id 714.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right company and the surroundings in which it is possible to work will usually be only half of the job you need to perform for the switch of one's career. It's also very important to find a solution to elegantly leave your prior job. It is suggested that you maintain real contacts with former bosses and colleagues.