Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Corporate Controller     Gullfunn Jobs     Bravida Jobs     Nett Jobs     Commissioning Lead     Vegplanlegging Jobs     Deltid Jobs     Slottsgate Jobs     Felles Enhet For Sivil Rettspleie    

Searching for "Psykologisk" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Psykologisk Jobs 2020


Pedagogisk-psykologisk rådgiver/spesialpedagog

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Lindesnes kommune er organisert i Oppvekst under Familiens hus. Lindesnes PPT har 10,5 fagstillinger i tillegg til leder og…

Company: Lindesnes kommune
Hiring Organization: Lindesnes kommune
Salary: TBD
Location: Mandal
Street Address: TBD

Locality: Mandal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vi søker motivert og engasjert pedagogisk psykologisk rådgiver

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Vi søker motivert og engasjert pedagogisk psykologisk rådgiver. Det er ledig stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver i 100 % fast stilling i Midt-Agder PPT…

Company: Vennesla kommune
Hiring Organization: Vennesla kommune
Salary: TBD
Location: Vennesla
Street Address: TBD

Locality: Vennesla
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Research Officer Tuning in to Kids, HUP

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: A temporary position is available at the Section for Health-, Developmental- and Personality Psychology (HUP) at the Department of Psychology for an Research…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleiar - studieseksjonen

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Noreg. Fast stilling som avdelingsleiar (SKO 1407), leiar for studieseksjonen, ledig ved…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/førstelektor i spesialpedagogikk/pedagogikk

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Instituttet har bred kompetanse innenfor feltet spesialpedagogikk og innenfor organisasjonsutvikling og endringsledelse i grunnskolen, videregående opplæring og…

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykolog

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Dette kan spenne mellom somatiske, psykologiske og arbeidsrelaterte problemstillinger som våre pasienter ofte kommer med. Vi er i stadig kontrollert utvikling.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Psykologisk kartlegging, utredning og oppfølging av pasienter med sykelig overvekt. Ved Seksjon for sykelig overvekt er det ledig en 100% fast stilling som…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Bli med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer! Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet…

Company: Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Agder fylkeskommune
Hiring Organization: Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Agder fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontaktlærer 1.-7. trinn

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Skolen følger også Zippys venner og Psykologisk førstehjelp. Skjønnhaug skole , Oslo kommune, Utdanningsetaten. Skjønnhaug skole er en 1.-7.

Company: Skjønnhaug skole , Oslo kommune, Utdanningsetaten
Hiring Organization: Skjønnhaug skole , Oslo kommune, Utdanningsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


PP-rådgiver

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Pedagogisk- psykologisk tjeneste for videregående opplæringer (PPT), karrieretjenesten, oppfølgingstjenesten(OT), voksenopplæring og lese- og skrivestøtte til…

Company: Viken fylkeskommune
Hiring Organization: Viken fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Ås
Street Address: TBD

Locality: Ås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Søbakken barnehage søker enhetsleder i 100 prosent fast stilling. Elverum kommune er Sør-Østerdals største barnehagesektor med 8 kommunale barnehager.

Company: Elverum kommune
Hiring Organization: Elverum kommune
Salary: TBD
Location: Elverum
Street Address: TBD

Locality: Elverum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk psykologisk rådgiver

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Gjerdrum er en kommune i sterk vekst, som ligger sentralt på Romerike, midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har rundt 6 800 innbyggere og er en meget…

Company: PPT, Gjerdrum kommune
Hiring Organization: PPT, Gjerdrum kommune
Salary: TBD
Location: Gjerdrum kommune
Street Address: TBD

Locality: Gjerdrum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk psykologisk rådgiver

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige, rådgivende og veiledende instans i arbeid med tilpasset opplæring, og i forhold til barn og unge…

Company: Gjerdrum kommune
Hiring Organization: Gjerdrum kommune
Salary: TBD
Location: Gjerdrum kommune
Street Address: TBD

Locality: Gjerdrum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor 50 % i klinisk psykologi ved BFT

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Ved Psykologisk institutt lyses det ut en 50 % stilling som universitetslektor (SKO 1009)…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor 50% i klinisk psykologi ved IPT

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Ved Psykologisk institutt lyses det ut en 50 % stilling som Universitetslektor (SKO 1009)…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: LEDIG SVANGERSKAPSVIKARIAT SOM PSYKOLOG 100 %. Hva er viktig for deg? Vil du være med på å stille dette spørsmålet til innbyggerne i Frogn kommune?

Company: Frogn kommune
Hiring Organization: Frogn kommune
Salary: TBD
Location: Frogn kommune
Street Address: TBD

Locality: Frogn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Bidra med psykologisk fagkompetanse i teamet og i psykologgruppe. DPS Ålesund poliklinikk har ledig fast 100 % stilling for psykologspesialist.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Postdoktor i helsepsykologi

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Prosjektet ledes av Professor Silje Endresen Reme i samarbeid med Seniorforsker Henrik…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver i karrieretjenesten

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Karrieretjenesten, pedagogisk- psykologisk tjeneste for videregående opplæring (PPT), oppfølgingstjenesten(OT), voksenopplæring og lese- og skrivestøtte til…

Company: Viken fylkeskommune
Hiring Organization: Viken fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Ås
Street Address: TBD

Locality: Ås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


OT-koordinator

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Oppfølgingstjenesten (OT), pedagogisk- psykologisk tjeneste for videregående opplæring (PPT), karrieretjenesten, voksenopplæring og lese- og skrivestøtte til…

Company: Viken fylkeskommune
Hiring Organization: Viken fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Ås
Street Address: TBD

Locality: Ås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesykepleier til skolehelsetjenesten

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Faglig utvikling med kompetansepåfyll i Psykologisk Førstehjelp. Skolehelsesykepleiere i bydelen samarbeider om vaksinering og undervisning i Psykologisk…

Company: Helsestasjon og skolehelsetjeneste, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Hiring Organization: Helsestasjon og skolehelsetjeneste, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Salary: TBD
Location: Vestre Aker
Street Address: TBD

Locality: Vestre Aker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk psykologisk rådgiver

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Sola PPT har fra 01.05.2020 ledig en fast 100 % stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver og et vikariat 100 % stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver…

Company: Sola kommune
Hiring Organization: Sola kommune
Salary: TBD
Location: Sola
Street Address: TBD

Locality: Sola
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Har en mastergrad i spesialpedagogikk, pedagogikk eller pedagogisk- psykologisk rådgivning. Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Nesodden kommune er organisert i…

Company: Nesodden kommune
Hiring Organization: Nesodden kommune
Salary: TBD
Location: Nesoddtangen
Street Address: TBD

Locality: Nesoddtangen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Avgrenset psykologisk behandling kan gis i forlengelse av utredningen i form av arbeidsrettet kognitiv atferdsterapi.

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Sandnessjøen
Street Address: TBD

Locality: Sandnessjøen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat som pedagogisk-psykologisk rådgiver, 6 mnd

Date: 2020-02-23 (Latest)

Job Description: Lunner kommune har omlag 9000 innbyggere og ligger på Hadeland, 50 km nord for Oslo sentrum og med kort vei til Gardermoen. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Company: Lunner Kommune
Hiring Organization: Lunner Kommune
Salary: TBD
Location: Lunner kommune
Street Address: TBD

Locality: Lunner kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for PsykologiskSuggested Job Search
Data as of 2020-02-23 (Latest) with id 30940.

If you are switching jobs: Industry experts state that when you inform your superiors that you will be leaving your job, the way back is most probably gone. In this full case, an imaginary line is changed that completely changes the company's relationships and atmosphere. When you leave the company you will most probably replaced by someone else fairly quickly.