Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Drammen Kommune Eiendomsutvikling As Jobs     Produksjonsmedarbeider     Lege Jobs     Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Food Beverage Jobs     Fysioterapeut Med Etterutdanning I Psykomotorisk Fysioterapi Vikariat     Shop Manager 100 Personal Shopper Med Ansvar 100 Og 2 Stk Ekstrahjelper     Er Du Den Vi Leter Etter     Timely Jobs     Vegplanlegging Jobs    

Searching for "Psykologisk" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Psykologisk Jobs 2019


Er du en helsesykepleier som er genuint interessert i arbeid med barn og unge?

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Sentrale arbeidsoppgaver er gruppeundervisning som psykologisk førstehjelp, PIS grupper, VINR med KISIF, samt undervisning i pubertet, fysisk og psykisk helse,…

Company: Frogn kommune
Hiring Organization: Frogn kommune
Salary: TBD
Location: Frogn kommune
Street Address: TBD

Locality: Frogn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vil du bli sjef for NRKs dramaserier for barn?

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Du må ha interesse for barn som målgruppe, barns psykologiske utvikling og mediebruk, og forståelse for etiske problemstillinger knyttet til feltet.

Company: NRK
Hiring Organization: NRK
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialpedagog

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Velkommen som medarbeider til PPS Vest. I Bergen har vi fire Pedagogisk-Psykologisk Sentre (PPS). Hvert PPS består av tre avdelinger:

Company: Avdeling Pedagogisk fagsenter Laksevåg, Bergen kommune
Hiring Organization: Avdeling Pedagogisk fagsenter Laksevåg, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesykepleier

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Vi i skolehelsetjenesten har videreutdanning i kognitiv adferdsterapi, bruker psykologisk førstehjelp og har opprettet elevterapeuter i skolehelsetjenesten, som…

Company: Skolehelsetjenesten, Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen
Hiring Organization: Skolehelsetjenesten, Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Logoped - vikariat

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: PPT - Seksjon for ung.trinn, 1-10 og spes.skoler, Oslo kommune, Utdanningsetaten. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skolene i arbeidet med…

Company: PPT - Seksjon for ung.trinn, 1-10 og spes.skoler, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Hiring Organization: PPT - Seksjon for ung.trinn, 1-10 og spes.skoler, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsesykepleier med teamlederansvar

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Vi i skolehelsetjenesten har videreutdanning i kognitiv adferdsterapi, bruker psykologisk førstehjelp og har opprettet elevterapeuter i skolehelsetjenesten, som…

Company: Skolehelsetjenesten, Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen
Hiring Organization: Skolehelsetjenesten, Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Einingsleiar

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Frå 1.1.2020 er det ledig 100% stilling som leiar av PPT kontoret i nye Sunnfjord kommune. PPT kontoret skal yte tenester til barnehagar og grunnskular i ein…

Company: Førde kommune
Hiring Organization: Førde kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Familieterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Behandlingsenheten gir et miljøterapeutisk, psykologisk og familieterapeutisk utrednings-, observasjons- og behandlingstilbud. Erfaring fra arbeid med barn.

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Gjøvik
Street Address: TBD

Locality: Gjøvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Logoped

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Pedagogisk - psykologisk tjeneste har p.t. 25 fagstillinger, i tillegg leder, to avdelingsledere og administrasjonskonsulent. Vikariatet er av et års varighet.

Company: Sandnes kommune
Hiring Organization: Sandnes kommune
Salary: TBD
Location: Sandnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Sandnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog, seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: PP-tjenesten for videregående skoler i Rogaland har ledig 100% fast stilling som psykolog ved kontoret i Stavanger. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Company: Rogaland fylkeskommune
Hiring Organization: Rogaland fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Styrer

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Elverum kommune er Sør-Østerdals største barnehagesektor med 8 kommunale barnehager. Barnehagene er organisert i Sektor for utdanning.

Company: Elverum kommune
Hiring Organization: Elverum kommune
Salary: TBD
Location: Elverum
Street Address: TBD

Locality: Elverum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagelærer

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Velkommen som medarbeider til PPS Vest. I Bergen har vi fire Pedagogiske-Psykologisk sentre (PPS). Hvert PPS består av tre avdelinger:

Company: Avdeling Pedagogisk fagsenter Laksevåg, Bergen kommune
Hiring Organization: Avdeling Pedagogisk fagsenter Laksevåg, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Høyere utdanning innen spesialpedagogiske fag og/eller psykologiske fag på minimum masternivå. Ved rådmannens fagstab er det ledig en fast 100 prosent stilling…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk psykologisk rådgiver

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige, rådgivende og veiledende instans i arbeid med tilpasset opplæring og i forhold til barn og unge…

Company: Gjerdrum kommune
Hiring Organization: Gjerdrum kommune
Salary: TBD
Location: Gjerdrum kommune
Street Address: TBD

Locality: Gjerdrum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk psykologisk rådgiver - PPT og førskoleteam

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Har en mastergrad i spesialpedagogikk, pedagogikk eller pedagogisk- psykologisk rådgivning. Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Nesodden kommune har egen fagsjef…

Company: Nesodden kommune
Hiring Organization: Nesodden kommune
Salary: TBD
Location: Nesoddtangen
Street Address: TBD

Locality: Nesoddtangen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk-psykologisk rådgiver

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Oppegård kommune har ledig fast stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver i førskoleavdelingen.

Company: Oppegård kommune
Hiring Organization: Oppegård kommune
Salary: TBD
Location: Kolbotn
Street Address: TBD

Locality: Kolbotn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk psykologisk rådgiver

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Pedagogisk Psykologisk tjeneste har p.t. 25 fagstillinger i tillegg til leder og administrasjonskonsulent. Vi er organisert i to avdelinger, en som dekker PPTs…

Company: Sandnes kommune
Hiring Organization: Sandnes kommune
Salary: TBD
Location: Sandnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Sandnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/-spesialist

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Fagpersonene i PPT har fagbakgrunn som psykolog, pedagog, spesialpedagog, pedagogisk psykologisk rådgiver, barnevernspedagog, logoped.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


PPT rådgiver 50% fast stilling

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: 50% fast stilling som rådgiver i den pedagogisk psykologiske tjenesten med mulighet for utvidelse er ledig fra 01.02.20. Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Company: Nordland Fylkeskommune
Hiring Organization: Nordland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Fauske
Street Address: TBD

Locality: Fauske
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk psykolog til TOO-team i tannhelsetjenesten

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Stillingen er en del av det såkalte TOO-teamet, som skal tilby psykologisk behandling til mennesker som har vært utsatt for tortur- og/eller overgrep, samt…

Company: Aust-Agder fylkeskommune
Hiring Organization: Aust-Agder fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Aust-Agder
Street Address: TBD

Locality: Aust-Agder
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ønsker du å hjelpe barn og unge?

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Enheten består av avdelinger for barneverntjeneste, forebyggende helsetjenester, pedagogisk psykologisk tjeneste og flyktninge- og inkluderingstjenesten og…

Company: PP-rådgiver - Enhet familie og helse, Rælingen kommune
Hiring Organization: PP-rådgiver - Enhet familie og helse, Rælingen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Oppdrag som ekstern foreldremekler

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Oppdrag som ekstern foreldremekler i Bodø. For å ha et tilstrekkelig dimensjonert meklerkorps har vi behov for eksterne meklere. Oppdraget er lagt til Bodø.

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Logoped

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Kommunens pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT) har kontorlokaler i sentrum på Kyrksæterøra, og samarbeider med foreldre, barn, skole og barnehage for å legge…

Company: Hemne kommune
Hiring Organization: Hemne kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleiar PPT

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Giske kommune har om lag 8400 innbyggjarar på øyane Vigra, Valderøya, Giske og Godøya. Ålesund Lufthavn ligg i kommunen. Kontoret har 4 stillingar, inkl.

Company: Barn, familie og helse, Giske kommune
Hiring Organization: Barn, familie og helse, Giske kommune
Salary: TBD
Location: Giske kommune
Street Address: TBD

Locality: Giske kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunepsykolog

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Har du lyst til å bidra til bedre tverrfaglig innsats i vår kommune? I 2019 har Nordre Land kommune innført modellen BTI (Bedre tverrfaglig innsats) for barn,…

Company: Nordre Land kommune
Hiring Organization: Nordre Land kommune
Salary: TBD
Location: Dokka
Street Address: TBD

Locality: Dokka
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for PsykologiskSuggested Job Search
Data as of 2019-09-18 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is really a phrase that requires a lot of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong manner, it can have a very negative effect on your career. You can find a job present with another organization where the pay is higher, but you remain uncertain if that ongoing work place will undoubtedly be better then the current one. After all, it isn't all about the money. Imagine if you later on change your mind? After all, this is not a straightforward decision. Needless to say your boss can forgive you and hire you back, but it is not guaranteed.