Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Quant Jobs     Product Buyer     Tech Data Norge As Jobs     Vernepleier Barne Og Ungdomsarbeider     Ledige Vikariater Undervisningsstillinger Ved Vestmyra Skole     Pleieassistentar Jobs     Familieterapeut Psykologspesialist     Varanger Kraft As Jobs     Budsjettkoordinator Jobs    

Searching for "Psykologspesialist" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Psykologspesialist Jobs 2020


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Vi søker primært etter en psykologspesialist med fordypning i nevropsykologi og som har erfaring med og interesse for utredning og oppfølging av barn.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Psykose- og rusenhet, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Vi søker deg som har engasjement for fagfeltet, god forståelse av miljøterapeutisk arbeid, er positiv…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Tverrfaglig samarbeid rundt felles pasienter. Vi ønsker oss en person som: Skaper en stabil og bekreftende atmosfære, støtter og oppmuntrer teamet når det…

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/Psykologspesialist

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Kom og bli med på videreutviklingen av barne- og ungdomspsykiatrien i Helse Nord-Trøndelag! Vi har ledig 100% vikariat som Psykolog/Psykologspesialist.

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Namsos
Street Address: TBD

Locality: Namsos
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Enheten består av 11 ansatte, hvorav 3 psykologspesialister, 1 psykolog, 1 overlege, 2 spesialsykepleiere, 2 kliniske sosionomer, 1 merkantil, samt enhetsleder,…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPsykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Psykologspesialist, fortrinnsvis med kompetanse på sped og småbarn/førskolealder. Barne- og familieetaten - Psykologtjeneste Akutt og korttid.

Company: Barne- og familieetaten - Psykologtjeneste Akutt og korttid
Hiring Organization: Barne- og familieetaten - Psykologtjeneste Akutt og korttid
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Poliklinikk Gamle Oslo har ledig fast stilling som psykologspesialist med ønsket tiltredelse 01.08.2020. 8 psykologspesialister, 3 overleger, 8 psykologer og 3…

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Godkjenning som psykolog / psykologspesialist, gjerne med relevant videre- eller etterutdanning. RVTS Nord søker engasjert medarbeider til en fast fagstilling.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist med kompetanse på spiseforstyrringar

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Psykologspesialist med kompetanse på spiseforstyrringar. Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) tilbyr utgreiing og behandling av barn og unge opp til…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist/LIS

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: BUP Silsand, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er organisert i Barne- og ungdomsklinikken. Vår visjon er å gi.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Silsand
Street Address: TBD

Locality: Silsand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/ psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: 2 ledig faste stillinger for psykologspesialist/ psykolog i 100 % ved Korttidspoliklinikken, Nidaros DPS. Nidaros DPS - Krise- og korttid, poliklinikk Divisjon…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog Allmennseksjonen poliklinikk

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS), Divisjon Psykisk Helsevern. Nidaros DPS er en del av universitetssykehuset St.Olavs Hospital og ligger vakkert…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: 100 % fast stilling for psykologspesialist. Psykologspesialist (primært er det ønsket spesialist innen barne- og ungdomspsykologi).

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Borre
Street Address: TBD

Locality: Borre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvaret for poliklinisk tilbud, døgnitilbud og akuttambulant tilbud til barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Ambulant team består av psykiater, psykologspesialist, spesialsykepleiere, vernepleier med videreutdanning og musikkterapeut. Liker du å jobbe tverrfaglig?

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Kragerø kommune
Street Address: TBD

Locality: Kragerø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: 350 ansatte, inklusiv 27 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering. 275 årsverk fordelt på ca.

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Nøtterøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Nøtterøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykiater

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Kveldspoliklinikken, Raskere tilbake, er en egen enhet under Nydalen DPS. Poliklinikken tilbyr behandling på kveldstid onsdager mellom kl.16.00 og 21.00.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/ Psykologspesialist

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Vi søker primært en psykologspesialist med fordypning i nevropsykologi/habilitering, og som har erfaring med, og interesse for utredning og oppfølging av barn,…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/Psykologspesialist - Haugaland DPS

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Vi vidareutvikler Allmennpsykiatrisk poliklinikk og søkjer psykologar/ psykologspesialistar til nye behandlingstilbod. Må ha norsk autorisasjon som psykolog.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist -

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Poliklinikkane er tverrfagleg samansatt av psykologspesialist, psykolog, psykiater og høgskoleutdanna med vidareutdanning i psykisk helsearbeid.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Kopervik
Street Address: TBD

Locality: Kopervik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog, 2 faste stillinger, Allmennpoliklinikken DPS Øvre Romerike

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Hvis du ikke er psykologspesialist tilbyr vi veiledning. Vi ønsker å øke spesialistandelen vår og psykologspesialister anmodes om å søke.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Jessheim
Street Address: TBD

Locality: Jessheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog / Psykologspesialist

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Vi har ledig 100% fast stilling som Psykolog / Psykologspesialist ved BUP HNT Familieseksjonen Levanger. Klinikk for kvinne, barn og familie (KBF) er sammensatt…

Company: Helse Nord-Trøndelag
Hiring Organization: Helse Nord-Trøndelag
Salary: TBD
Location: Levanger
Street Address: TBD

Locality: Levanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist og psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: 100 % fast stilling for psykologspesialist. Psykologspesialister gir veiledning av ikke-spesialister og evt. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/Psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Ved BUP Fana, Fusa og Austevoll er det ledig 100% fast stilling for psykologspesialist/psykolog, med tilsetjing frå 01.09.2020.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Nesttun
Street Address: TBD

Locality: Nesttun
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-03-31 (Latest)

Job Description: Vi søker fortrinnsvis psykologspesialist med klinisk kompetanse og behandlingserfaring fra TSB og / eller psykisk helsevern, men psykologer er også velkomne til…

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for PsykologspesialistSuggested Job Search
Data as of 2020-03-31 (Latest) with id 3040.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is a phrase that requires lots of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can have a very negative effect on your career. You can find a job present with another organization where the pay is higher, but you remain not sure if that work place will undoubtedly be better then the current one. After all, it isn't all about the money. What if you change your brain later? After all, this is not a straightforward decision. Of course your boss can forgive you and hire you back, nonetheless it isn't guaranteed.