Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Trainer     Barneskole Jobs     Prestmosen Fus Barnehage As Jobs     Har Du Bakgrunn Fra Hundetjeneste I Forsvaret     Produktansvarlig Konstruksjonsplast Otto Olsen Skedsmo     Cba Fagformidling Jobs     Brick Jobs     Entur As Jobs     Stavanger Jobs    

Searching for "Radiologi" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Radiologi Jobs 2020


LIS 2 Radiologi

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Kjennskap til maskinpark innen radiologi er en fordel. Det forventes også grundighet og interesse for radiologi. Må påregne en del reisevirksomhet.

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Overlege (radiologi)

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Overlege med radiologi som spesialitet. Oslo Imaging Technology Research and Innovation Centre (ImTECH) er et multidisiplinært forsknings- og innovasjonssenter.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsoverlege radiologi

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Det forutsettes norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i radiologi på tilsettingstidspunkt. Vesterålen og tilbyr tjenester innen MR, CT, angio/intervensjon…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege radiologi

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Det er ledig stilling som overlege i radiologi ved Diagnostisk klinikk, Nordlandssyklehuset. Det forutsettes norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering innen radiologi

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Lege i spesialisering innen radiologi. Fast stilling for lege i spesialisering i radiologi. Seksjon Ringerike er en del av Avdeling for bildediagnostikk i…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsOverlege radiologi

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning innen radiologi. Seksjon Ringerike er en del av Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - Radiologi

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologi - LIS. 100 000 henviste pasienter pr. I tillegg til å betjene fylkets befolkning med generelle…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Medisinsk fysiker

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Oppgavene våre inkluderer fagutvikling, kvalitetssikring, strålevernsarbeid, forskning og undervisning innen nukleærmedisin og radiologi.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/Sekretær

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Avdelingen består av radiologi fordelt på seksjoner i Kongsberg, Ringerike, Bærum og Drammen. Seksjon Kongsberg er en del av avdeling for bildediagnostikk i…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bemanningsrådgiver

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Legeformidling er spesialisert på bemanning, hovedsakelig innen fagfeltene psykiatri og radiologi. Du vil utføre arbeidsoppgaver knyttet til bemanning og…

Company: Legeformidling AS
Hiring Organization: Legeformidling AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege i radiologi

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Det blir ledig et vikariat som overlege ved Radiologisk avdeling Radiumhospitalet, Seksjon for onkologisk radiologi fom.01.08.2020 tom.

Company: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Seksjon for onkologisk radiologi, Radiumhospitalet
Hiring Organization: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Seksjon for onkologisk radiologi, Radiumhospitalet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Det blir ledig et vikariat som overlege ved Radiologisk avdeling Radiumhospitalet, Seksjon for onkologisk radiologi fom.01.08.2020 tom.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Radiograf/ radiografstudentar

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Radiologi Ålesund har behov for ferievikarar i perioden f.o.m. Avdeling for radiologi Ålesund og Volda omfattar røntgenseksjonen ved Ålesund sjukehus,…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sekretær

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, konvensjonell radiografi/Ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, seksjon Ski, seksjon Kongsvinger…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege Nukleærmedisin seksjon - Bildediagnostisk avdeling

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Ultralyd/Generell radiografi, Intervensjon, Brystdiagnostikk, Kontor, Seksjon Ski, Seksjon Kongsvinger og…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering i Radiologi

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Seksjon for Gastroenterologisk og onkologisk radiologi. Lege i spesialisering i Radiologi. Vi er ei gruppe 1 avdeling og tilbyr spesialistutdanning som dekker…

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder Kontor

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Ultralyd/Generell radiografi, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Merkantil, Seksjon Ski og Seksjon…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder Kongsvinger

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Ultralyd/Generell radiografi, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, Seksjon Ski og Seksjon…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gastroenterolog

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Sykehuset har 24/7 akuttberedskap i kirurgi, ortopedi, indremedisin, psykiatri, anestesi/intensiv, radiologi og laboratoriefag. Det er ukentlige MDT møter.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Notodden
Street Address: TBD

Locality: Notodden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Radiograf

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Avdelingen er teknisk oppdatert og tilbyr undersøkelser innenfor generell radiologi inklusive en ambulant tjeneste, CT, MR, UL, nukleærmedisin, PET CT samt…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar patologisk avdeling: bioingeniør, bioingeniørstudent

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Arbeidsmedisin, fertilitet, radiologi, laboratoriemedisin med blodbank og patologi. Vi søker ferievikar som er bioingeniør eller bioingeniørstudent til Avdeling…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør / Ingeniør

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Arbeidsmedisin, fertilitet, radiologi, laboratoriemedisin med blodbank og patologi. Seksjon for medisinsk genetikk har ledig vikariat for Bioingeniør/Ingeniør.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering innen radiologi

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Fast stilling for lege i spesialisering i radiologi. Seksjon Ringerike er en del av Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken.

Company: Bildediagnostikk Ringerike
Hiring Organization: Bildediagnostikk Ringerike
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør/ radiograf

Date: 2020-02-20 (Latest)

Job Description: Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT,MR,UL/Generell radiografi, Intervensjon, Brystdiagnostikk, Kontor, Seksjon Ski, Seksjon Kongsvinger og Nukleærmedisin.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for RadiologiSuggested Job Search
Data as of 2020-02-20 (Latest) with id 27985.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best business and the surroundings in which you can work will most likely be only half of the job you have to perform for the change of one's career. It's also very important to find a solution to elegantly depart your previous job. It is suggested that you maintain real contacts with former bosses and colleagues.