Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Luftving Jobs     Assistant And Office Manager     Junior Key Account Manager     Ferdigstiller Jobs     Jektvik Jobs     Vestlia Jobs     Statsministerens Kontor Jobs     Ny Plast As Jobs     Lentus Gruppen As Jobs    

Searching for "Radiumhospitalet" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Radiumhospitalet Jobs 2019


PhD stipendiat

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Klaus Beiske (OUS Radiumhospitalet). The PFI was established as a joint university and hospital institute at the Rikshospitalet in 1959....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Tekniker

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Hele eller deler av tjenesten vil foregå på Radiumhospitalet etter egen rotasjonsavtale og den som tilsettes må ha gode evner til selvstendig arbeid....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær/sekretær

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Avdeling for kreftbehandling er organisert i Kreftklinikken og har aktivitet både på Ullevål og Radiumhospitalet....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonssykepleier

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Operasjonsavdelingen utfører kirurgi innen følgende spesialiteter ved Radiumhospitalet:. Operasjonsavdelingen på Radiumhospitalet er en del av...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut/spesialfysioterapeut

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Kreftklinikken har aktivitet på Radiumhospitalet og Ullevål med en stor andel lands - og regionsfunksjoner. Det er ledig fire deltidsvikariater fra 60 - 90 %...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSosionom

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Enheten har ansatte på Kreftsenteret på Ullevål og på Radiumhospitalet. Den utlyste sosionom-stillingen er lokalisert til Kreftsenteret på Ullevål, men...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Anestesisykepleier - 100% stilling

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Vi er en avdeling med engasjerte og høyt kvalifiserte anestesisykepleiere som har seksjoner ved Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet i Oslo...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Anestesisykepleier, fast stilling og vikariat

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Avdeling for anestesisykepleie ved OUS har høyt kvalifiserte og engasjerte anestesisykepleiere ved 8 seksjoner lokalisert ved Aker, Ullevål, Rikshospitalet og...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Research technician

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Of Cancer Immunology, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital (OUS) Radiumhospitalet. OUS Radiumhospitalet is a dedicated cancer center with a...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kjøkkensassistent/matvert

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Kjøkkenassistenten jobber på ulike avdelingskjøkken på Ullevål sykehus og på Radiumhospitalet. Ved Hovedkjøkkenet på Ullevål er det ledig et vikariat som...

Company: Avdeling for kjøkken, Oslo sykehusservice
Hiring Organization: Avdeling for kjøkken, Oslo sykehusservice
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledende spesialsykepleier

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: 125 ansatte, fordelt på Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus, hvor ca. Kan du tenke deg en dagstilling og jobbe på en av sykehusets...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat for fysioterapeut/spesialfysioterapeut

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Kreftklinikken har aktivitet på Radiumhospitalet og Ullevål med en stor andel lands - og regionsfunksjoner. Det er ledig fire deltidsvikariater fra 60 - 90 %...

Company: Seksjon for fysioterapi og sosialmedisin
Hiring Organization: Seksjon for fysioterapi og sosialmedisin
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgivende Ingeniør IKT i bygg

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Norconsult ble nylig tildelt oppdrag på Radiumhospitalet hvor vi skal prosjektere et nytt klinikk- og protonbygg. Vil du bli vår nye IKT-rådgiver?...

Company: Norconsult Informasjonssystemer
Hiring Organization: Norconsult Informasjonssystemer
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgivende Ingeniør IKT i bygg

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Norconsult ble nylig tildelt oppdrag på Radiumhospitalet hvor vi skal prosjektere et nytt klinikk- og protonbygg. Vil du bli vår nye IKT-rådgiver?...

Company: Norconsult
Hiring Organization: Norconsult
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder, vikar

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Koordinator/Sykepleier

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Urologisk avdeling er i dag lokalisert på Aker, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Vi har ledig en 80% fast stilling og et 40 % vikariat som koordinator ...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Vi samarbeider faglig og driftsmessig med de øvrige operasjonsseksjonene i Akuttklinikken, som er lokalisert på Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Aker....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder radiografi Aker

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: I tillegg til Aker sykehus pasienter undersøkes også polikliniske pasienter tilhørende Ullevål, Riks- og Radiumhospitalet....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektleder

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: GIAMAG samarbeider med Thermo Fisher, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og andre ledende forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt. Giamag Technologies AS....

Company: Giamag Technologies AS
Hiring Organization: Giamag Technologies AS
Salary: TBD
Location: Kjeller
Street Address: TBD

Locality: Kjeller
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier-Assisterende Enhetsleder

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Avdeling for gastro- og barnekirurgi har omfattende virksomhet ved Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Avdeling for gastro- og barnekirurgi har omfattende virksomhet ved Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering (medisinsk biokjemi)

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege (urologi)

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: KIT har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en betydelig andel lands- og regionsfunksjoner....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege (hud- og veneriske sykdommer)

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon har aktivitet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Aker og Ullevål med en stor andel lands- og...

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Ukentlig blir det avholdt 6 mulitidisiplinære møter som videooverføres mellom Radiumhospitalet og Aker/Ullevål....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for RadiumhospitaletSuggested Job Search
Data as of 2019-05-15 (Latest) with id 1441.

If you are switching jobs: When you change your job, choosing the best firm and the environment in which you can work will usually be only half of the job you have to perform for the change of your career. It's also very important to find a solution to elegantly keep your prior job. It is suggested that you keep up genuine contacts with past co-workers and bosses.