Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Projects Jobs     Kostkontroller Jobs     Specialists Jobs     Ledig Oppdrag Som Familieheim For Ungdom     Styrar Jobs     Skei Jobs     Graduate Cloud Full Stack Software Engineer     Viktigste Jobs     Seashore Jobs    

Searching for "Samband" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Samband Jobs 2019


Rådgjevar koordinator - lærebedrift - Fagopplæringskontoret - opplæringsavdelinga

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Det kan verte gjort endring i organiseringa av arbeidet i samband med dette. Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben og må også kunne disponere...

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Rådgjevar Digitale verktøy - byggjeprosjekt

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben. Prosjektkontoret i Helse Bergen er føretaket sin byggherreorganisasjon med for tida 25 medarbeidarar....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektcontrollar

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben. Prosjektkontoret i Helse Bergen er føretaket sin byggherreorganisasjon med ansvar både for større og...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgjevar

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben. Seksjon for fag og utdanning er del av Forskings- og utviklingsavdelinga (FoU) ved sjukehuset....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


MR-fysikar

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben. Medisinsk-teknisk avdeling har om lag 75 tilsette og har ansvar for vedlikehald av medisinsk utstyr ved...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVernepleiar/ miljøterapeut

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Hovudoppgåvene er utgreiing, rettleiing og behandling, samt vurdering og rådgiving i samband med Helse- og omsorgstenestelova Kap....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Telekommunikasjonsmontører Telemark

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Utføre montøroppgaver i samband med det enkelte prosjekt og oppdrag. Eltel Networks bygger, drifter og vedlikeholder teletekniske installasjoner....

Company: Eltel Networks AS
Hiring Organization: Eltel Networks AS
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar strategi og organisasjon - Skyss - Kringom

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med stillinga. Publisert 22.05.19, 15:15 Endra 23.05.19, 10:35....

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikariat - lettmatros/matros i sambanda Stranda-Liabygda og Eidsdal - Linge

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Vennligst spesifiser i søknad kva for samband det er ønskeleg å tjenestegjere i. Fjord1 har ledige stillingar som lettmatros og matros til sommarvikariat i...

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sambandsbefal 1 års engasjement Rygge

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Tjenesteerfaring innenfor samband. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb....

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Rygge kommune
Street Address: TBD

Locality: Rygge kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du lyst på spennende utfordringer innen trafikksikkerhet?

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Våre medarbeidere arbeider i hovedsak med trafikkavvikling og regulering i samband med bygge- og vedlikeholdsprosjekter i infrastrukturen i Møre og Romsdal/Sogn...

Company: Ramudden
Hiring Organization: Ramudden
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontrollingeniør for støytiltak, Sotrasambandet

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: I samband med prosjektet skal ein utføre lokale støytiltak av ca. Om Statens vegvesen....

Company: Statens vegvesen
Hiring Organization: Statens vegvesen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar for mobilitetstenester - Skyss - Kringom

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med stillinga. Publisert 22.05.19, 15:35 Endra 23.05.19, 10:35....

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar for transporttilbod - Skyss - Kringom

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med stillinga. Publisert 22.05.19, 15:25 Endra 23.05.19, 10:35....

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar for kundeoppleving - Skyss - Kringom

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med stillinga. Publisert 22.05.19, 15:25 Endra 23.05.19, 10:35....

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Leiar for digitale tenester - Skyss - Kringom

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med stillinga. Publisert 22.05.19, 15:05 Endra 23.05.19, 10:35....

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Off. godkjent sjukepleiar

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du vil også ta del i kommunen sine utviklingsprosessar, mellom anna i samband med medarbeidarundersøkinga 10-FAKTOR. I Ørsta kommune er det frå d.d....

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta kommune
Street Address: TBD

Locality: Ørsta kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektutviklar

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben. Klinikk for Psykisk helsevern har ledig 50% fast stilling for prosjektutviklar frå snarast....

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administrasjonsbefal i Innsatstyrke Polar Bear VI 1 års engasjement

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Legge plan for vedlikehold av avdelingens materiell (kjøretøy, våpen, eloptikk, samband, etc). En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb....

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Rygge kommune
Street Address: TBD

Locality: Rygge kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du lyst på spennende utfordringer innen trafikksikkerhet?

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Våre medarbeidere arbeider i hovedsak med trafikkavvikling og regulering i samband med bygge- og vedlikeholdsprosjekter i infrastrukturen i Agder....

Company: Ramudden
Hiring Organization: Ramudden
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Prosjektleiar medisinsk-teknisk utstyr (MTU)

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben. Prosjektkontoret i Helse Bergen er føretaket sin byggherreorganisasjon med for tida 25 medarbeidarar....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Service-ingeniør for Stråleterapiutstyr

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben. Det må påreknast ein del reiseaktivitet i samband med kurs hos vår hovudlevandør ved kurssenter i USA....

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Automationselektriker sökes

Date: 2019-05-23 (New)

Job Description: Vi har lagt stor vikt på att hitta lösningar knutna till de nya energikraven och insparningsåtgärder i samband med energimärkning....

Company: DE Service AS
Hiring Organization: DE Service AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SambandSuggested Job Search
Data as of 2019-05-23 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The wrong steps when changing your job can throw a negative image you in the eyes of the ex - boss. Be tactful and do not resent anyone if you are changing employment. You in no way know what may happen in the future and it you can do that you will need to go back to your old job.