Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Lagermedarbeider Med Truck     Projects Jobs     Kostkontroller Jobs     It Support Konsulent I Amsterdam     Touch Soft As Jobs     Business Coordinator     Styrar Jobs     Skei Jobs     Viktigste Jobs    

Searching for "Samband" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Samband Jobs 2019


Maskinsjef Festøya - Hundeidvik, p.t MF Kvernes

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i samband Hundeidvik - Festøya, p.t MF Kvernes. Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Tilkallings- og sommervikar - matros, område Nordmøre

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Fjord1 søkjer etter matrosar som ønskjer å vere tilkallingsvikar og sommervikar ved våre samband på Nordmøre. Aktuelle kandidatar vert kontakta fortløpande.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


IKT medarbeider/konsulent

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Påse at telefonsystemer, personlige alarmer, samband, mobiltelefoni mm. Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og…

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Froland kommune
Street Address: TBD

Locality: Froland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ID 1540 Miljøarbeidarar/miljøterapeutar

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: I samband med dette søkjer me etter miljøterapeutar/miljøarbeidarar i ulike stillingsstorleikar. Stord kommune planlegg å starte opp eit nytt bu- og…

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast Maskinsjef Utasund

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Forøy- Ågskardet er et vel-drevet samband som er kjent for et godt arbeidsmiljø. Vår dyktige maskinsjef har takket ja til nye utfordringer, det gir muligheten…

Company: Torghatten Nord
Hiring Organization: Torghatten Nord
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTelekommunikasjonsmontør Bergen

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Utføre montøroppgaver i samband med det enkelte prosjekt og oppdrag. Eltel Networks bygger, drifter og vedlikeholder teletekniske installasjoner.

Company: Eltel Networks AS
Hiring Organization: Eltel Networks AS
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


19/1476 - Fastlegestilling (søknadsfrist 16.08.2019)

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description:  Kopi av vitnemål og attester leverast i samband med intervjuet. Hjartdal kommune ligg i Aust-Telemark med grense til kommunane Notodden, Tinn og Seljord.

Company: Hjartdal kommune
Hiring Organization: Hjartdal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskings- og utviklingsavdelinga, Seksjon for fag og utdanning

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben. Utdanning av helsepersonell er ei av dei fire hovudoppgåvene til Haukeland universitetssjukehus saman…

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykiater

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: I samband med at vi skal flytte inn i nybygg, så skal vi bygge opp ein ny lokal tryggleikspost og etablere ny psykosepost i Førde.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Politisk sekretær

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Det må påreknast arbeid ut over ordinær arbeidstid i samband med avvikling av politiske møter. Voss - bygd for sterke opplevingar Du treng ikkje eta smalahove…

Company: Voss Kommune
Hiring Organization: Voss Kommune
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Politisk sekretær

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Det må påreknast arbeid ut over ordinær arbeidstid i samband med avvikling av politiske møter. Før- og etterarbeid for møter i politiske utval.

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i sambandet Leknes-Sæbø, MF Goma

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i samband Sæbø - Leknes, p.t. Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar i…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i samband Askvoll-Gjervik-Fure, p.t MF Davik

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som Maskinsjef i sambandet Askvoll-Gjervik-Fure, p.t MF Davik. Ei god stilling for M4 kandidatar til å segle opp sertifikatet sitt.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i samband Arasvika-Hennset, p.t. MF Driva

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Fjord1 ASA har ledig stilling som maskinsjef i samband Arasvika-Hennset, p.t. Teknisk leiar og skal syte for at skipet sitt tekniske utstyr/komponentar fungerar…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i samband Ortnevik-Måren- Noreide, p.t. MS Tansøy

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i ruta Ortnevik-Måren-Noreide, p.t. Det er hybelordning i sambandet. Sørge for opplæring av personell under si leiing.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bygningsingeniør/Sikringsrådgivar

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: NKSB gir råd til blant anna Statsbygg rundt dei tryggingsfaglege aspekta i samband med utforming av nytt regjeringskvartal. Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo.

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Arkitekt/Sikringsrådgivar

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: NKSB rådgjev blant anna Statsbygg rundt dei tryggingsfaglege aspekta i samband med utforming av nytt regjeringskvartal. Erfaring med prosjektering er ønskeleg.

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overstyrmann i samband Stranda-Liabygda, p.t. MF Sykkylvsfjord

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Fjord1 har ledig stilling som overstyrmann i sambandet Stranda-Liabygda, p.t. Sikre at fartøyet alltid er sjødyktig. At mannskapet har riktig verneutstyr.

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


IKT medarbeider/konsulent

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Påse at telefonsystemer, personlige alarmer, samband, mobiltelefoni mm. Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og…

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Froland kommune
Street Address: TBD

Locality: Froland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du være med på å utvikle tal for norsk økonomi?

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Søkjarar som melder at dei har nedsett funksjonsevne eller brot i CV-en, må være medvitne om at denne opplysninga kan bli brukt i samband med registrering, jf…

Company: Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
Hiring Organization: Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Maskinsjef i sambandet Måløy-Oldeide, p.t. MF Hornelen

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Grunna døgnskift turnus bør søkjar bu lokalt eller innanfor ein times reise frå samband. Fjord1 har ledig stilling som maskinsjef i sambandet Måløy-Oldeide, p.t…

Company: Fjord1
Hiring Organization: Fjord1
Salary: TBD
Location: Florø
Street Address: TBD

Locality: Florø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du bli vår nye plankoordinator i Finnmark Landforsvar?

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Grunnleggende kompetanse innen samband og kjennskap til Forsvarets organisasjon. En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Legg ved attester og vitnemål.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Likar du å leie og motivere medarbeidarar?

Date: 2019-08-11 (Latest)

Job Description: Attestar og vitnemål vil bli etterspurd i samband med intervju. Ved Kviteseid omsorgssenter er fylgjande stilling ledig: Deltaking på leiarnivå i kommunen.

Company: Kviteseid kommune
Hiring Organization: Kviteseid kommune
Salary: TBD
Location: Kviteseid kommune
Street Address: TBD

Locality: Kviteseid kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SambandSuggested Job Search
Data as of 2019-08-11 (Latest) with id 8892.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right corporation and the surroundings in which you can work will usually be only 1 / 2 of the job you need to perform for the switch of your career. It is also very essential to find a way to elegantly keep your prior job. It is suggested that you maintain genuine contacts with past colleagues and bosses.