Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Nordlandet Legesenter Da Jobs     Cnc Operator     Lege Till Norge     Hr Supervisor     Analyst Pra Group Europe Oslo     Look North Trainee Jobs    

Searching for "Sjukeheim" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sjukeheim Jobs 2021


Helsefagarbeider

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Avdelingen har til sammen 32 brukere, og ligger på toppen av Hå sjukeheim. Ved Hå sjukeheim Soltoppen 4. etasje er det ledig fast stilling for helsefagarbeider…

Company: Hå kommune
Hiring Organization: Hå kommune
Salary: TBD
Location: Nærbø
Street Address: TBD

Locality: Nærbø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Kokk, 35% fast stilling, Sundheimen

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Sundheimen har både korttids og långtidspasientar.

Company: Øygarden kommune
Hiring Organization: Øygarden kommune
Salary: TBD
Location: Skogsvåg
Street Address: TBD

Locality: Skogsvåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar i Granvin

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Institusjonen er samlokalisert med 20 omsorgsbustader i Mælandshagen. Godkjend politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga.

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeidar - 2 x 100 % stilling

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Ved Heimetenestene er det ledig 2 x 100 % stilling for helsefagarbeidar. Du må kunne tilegne deg kunnskap om gjeldande lovverk for tenesteytinga.

Company: Vestnes kommune
Hiring Organization: Vestnes kommune
Salary: TBD
Location: Vestnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Vestnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Drift -- og vedlikehaldsarbeidar

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Masfjorden sjukeheim består av 1 bygg med omliggjande omsorgsbygg tilknytt sjukeheimen. TML - Teknisk, miljø og landbruk omfattar både serviceoppgåver,…

Company: Masfjorden kommune Teknisk etat
Hiring Organization: Masfjorden kommune Teknisk etat
Salary: TBD
Location: Masfjordnes
Street Address: TBD

Locality: Masfjordnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillingar og tilkallingsvikarar

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Vi ser etter medarbeidarar som har interesse av å jobbe med menneske. Det kan gå noko tid før du høyrer frå oss, da behovet for helgestillingar og…

Company: Fjaler kommune
Hiring Organization: Fjaler kommune
Salary: TBD
Location: Fjaler kommune
Street Address: TBD

Locality: Fjaler kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nattavdelingssykepleier

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Ved Hå sjukeheim Soltoppen 4. etasje er det ledig fast nattevaktstilling for sykepleier i 52% stilling. Soltoppen er en langtidsavdeling for eldre mennesker med…

Company: Hå kommune
Hiring Organization: Hå kommune
Salary: TBD
Location: Nærbø
Street Address: TBD

Locality: Nærbø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiarar - 2 faste 100% stillingar

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Modalstunet er kommunen sin einaste sjukeheim og har i snitt 8 - 10 bebuarar. Me ynskjer deg som er nyutdanna eller godt erfaren i faget.

Company: Modalen kommune Pleie og omsorg
Hiring Organization: Modalen kommune Pleie og omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiarar

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Ønsker å jobbe på ei spennande og lærerik eining, i lag med ein gjeng veldig kjekke kollegaer. Du vil garantert lære mykje av å jobbe her.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/spesialsykepleier

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Lesja sjukeheim ligger fysisk plassert i Lesja helsehus der alle helsetjenestene (bortsett fra miljøarbeidertjenesten) er plassert under samme tak.

Company: Lesja kommune
Hiring Organization: Lesja kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Me søker ringevikarar i pleie- og omsorg

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Me søkjer fortrinnsvis etter sjukepleiarar/helsefagarbeidarar eller student i helsefaglig utdanning. Andre med interesse for menneske/eldre eller erfaring frå…

Company: Samnanger kommune Samnangerheimen
Hiring Organization: Samnanger kommune Samnangerheimen
Salary: TBD
Location: Tysse
Street Address: TBD

Locality: Tysse
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar ved Vossestrand Omsorgstun, helgestilling

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Heimetenestene på Vossestrand har base på Omsorgstunet og personalet arbeidar ofte både på institusjonen og i heimetenestene.

Company: Voss herad
Hiring Organization: Voss herad
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar - 100 % fast stilling - Lindås bu - og servicesenter

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Vi har ledig ei fast 100 % stilling som sjukepleiar ved Lindås bu- og servicesenter. Lindås bu- og servicesenter er ein langtidsavdeling med 16 somatiske…

Company: Sjukeheim
Hiring Organization: Sjukeheim
Salary: TBD
Location: Lindås kommune
Street Address: TBD

Locality: Lindås kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assisterande pleie- og omsorgsleiar

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Modalstunet er kommunen sin einaste sjukeheim og har i snitt 8 - 10 bebuarar. Modalen kommune ynskjer å styrkje pleie- og omsorgstenesta med ass. pleie og…

Company: Modalen kommune Pleie og omsorg
Hiring Organization: Modalen kommune Pleie og omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bygdeheimen søker etter sjukepleiar i 100% fast stilling

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Mottak og oppfølging av øyeblikkelig hjelp pasientar (KAD). Moglegheiter for fagleg utvikling i form av kurs/videreutdanning.

Company: Midt-Telemark kommune
Hiring Organization: Midt-Telemark kommune
Salary: TBD
Location: Gvarv
Street Address: TBD

Locality: Gvarv
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kommunelegar i nordsjøturnus

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Fedje kommune søkjer fire kommunelegar i nordsjøturnus med fastlege og legevakt. Etter nesten 40 år går vår kommuneoverlege av med pensjon.

Company: Fedje kommune
Hiring Organization: Fedje kommune
Salary: TBD
Location: Fedje
Street Address: TBD

Locality: Fedje
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Systemforvaltar/prosjektmedarbeidar IKT og helse

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Vi ser etter deg som er interessert i, har kunnskap om og erfaring innan helse og IKT til stillinga. Systemansvarleg for gjeldande journalsystem i helse/omsorg.

Company: Surnadal kommune
Hiring Organization: Surnadal kommune
Salary: TBD
Location: Surnadal kommune
Street Address: TBD

Locality: Surnadal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar ved omsorgstenesta i Jondal

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger. Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby…

Company: Ullensvang kommune Omsorgsteneste Jondal
Hiring Organization: Ullensvang kommune Omsorgsteneste Jondal
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar ved omsorgstenesta i Jondal

Date: 2021-06-11 (Latest)

Job Description: Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Sjukepleiar stilling 100% fast frå juli 2021 Sjukepleiar SJUKEPLEIARAR SJÅ HER! KOM TIL ULLENSVANG…

Company: Ullensvang kommune Omsorgsteneste Jondal
Hiring Organization: Ullensvang kommune Omsorgsteneste Jondal
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SjukeheimSuggested Job Search
Data as of 2021-06-11 (Latest) with id 19.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as bad. You should tell your boss why you're leaving the business and you should point out things that bothered you, take action in a polite and professional way however. Keep a measure of professionalism which has led you to this true point in your career. This can help you to make strong references later on. In conversations with fresh potential employers, it's important to be professional. You should also tell your superior that you will be grateful for the opportunity which you have had in working for his or even hers organization. You never know whenever your present boss will prove to be a great reference. Be aware that no one loves to end up being criticized. Not from subordinates or colleagues. Even though they should have it. A person with whom you possess ever worked with can be a potentially positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.