Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Avdelingssykepleier Kad 3     Brannkostabel     Grevstad Tvedt Vvs As Jobs     Senior Back End Software Engineer     Clevair As Jobs     Starcruiter Consulting As Jobs     Terrorfinansiering Jobs     Forsikringskonsulent     Sum Oslo As Jobs    

Searching for "Sjukepleiar 100 Stilling" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sjukepleiar 100 Stilling Jobs 2020


Sjukepleiar - 100 % stilling

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Me søkjer sjukepleiar til 100 % fast stilling frå snarast. Pleie og omsorgstenesta i Kvam er i endring. Utviklingsprosjektet "Eit godt liv der me bur- tenester…

Company: Kvam herad
Hiring Organization: Kvam herad
Salary: TBD
Location: Øystese
Street Address: TBD

Locality: Øystese
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Faglig engasjert sjukepleiar søkast til 100 % stilling

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Autorisasjon som sjukepleiar, gjerne med relevant videreutdanning eller ønsker om å ta det i nær framtid. Stillinga er ei 100 % fast stilling, todelt turnus med…

Company: Midt-Telemark kommune
Hiring Organization: Midt-Telemark kommune
Salary: TBD
Location: Bø kommune
Street Address: TBD

Locality: Bø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar med vidareutdanning

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Sjukepleiar med vidareutdanning i psykisk helsearbeid. Psykologspesialist, psykolog, psykiater, lege, psykiatrisk sjukepleiar, jobbspesialistar, vernepleiar og…

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100 % stilling i turnus ledig frå 01.11.20 Utneheimen

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Autorisert sjukepleiar ,vernepleiar kan søkje og verta vurdert. Arbeids og ansvarsområde er blant anna : Utføra helse - og omsorgsoppgåver etter fagleg standard…

Company: Ullensvang kommune Utneheimen
Hiring Organization: Ullensvang kommune Utneheimen
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details100 % stilling i turnus ledig frå 01.11.20 Utneheimen

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Autorisert sjukepleiar ,vernepleiar kan søkje og verta vurdert. 100 % stilling i turnus ledig frå 01.11.20 Utneheimen. Arbeids og ansvarsområde er blant anna :

Company: Ullensvang kommune Utneheimen
Hiring Organization: Ullensvang kommune Utneheimen
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


2.gongs utlysing 100% stilling som sjukepleiar ved Heimebaserte tenestar

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Du må vera autorisert sjukepleiar. 100% stilling sjukepleiar, fast I Ullensvang kommune, heimesjukepleien i Odda. Tverrfagleg samarbeid med andre yrkesgrupper.

Company: Ullensvang kommune Heimebaserte tenester Odda
Hiring Organization: Ullensvang kommune Heimebaserte tenester Odda
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/vernepleiar

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Norsk autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar. Seksjon rus ved Nordfjord psykiatrisenter har ledig 2 faste 100% stillingar for sjukepleiar/vernepleiar.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ID 1625 Sjukepleiar 100% fast stilling – Heimebaserte tenester

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: ID 1625 Sjukepleiar 100% fast stilling – Heimebaserte tenester. Heimebaserte tenester har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar frå snarast.

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar - 100 % stilling

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Me søkjer sjukepleiar til 100 % fast stilling frå snarast . Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger.

Company: Øysteseheimen langtidsavdeling
Hiring Organization: Øysteseheimen langtidsavdeling
Salary: TBD
Location: Kvam
Street Address: TBD

Locality: Kvam
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


2.gongs utlysing 100% stilling som sjukepleiar ved Heimebaserte tenestar

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Du må vera autorisert sjukepleiar. 2.gongs utlysing 100% stilling som sjukepleiar ved Heimebaserte tenestar. 2.gongs utlysing 100% stilling som sjukepleiar ved…

Company: Ullensvang kommune Heimebaserte tenester Odda
Hiring Organization: Ullensvang kommune Heimebaserte tenester Odda
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100 % fast stilling

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Vi søkjer ein erfaren og engasjert vernepleiar/ sjukepleiar til ein spennande og triveleg arbeidsplass. Ved klinikken arbeider vi i eit breitt fagleg team av…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige stillingar for sjukepleiar/vernpleiar - Aurland helsetun

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Fast 100 % stilling for sjukepleiar frå 01.11.2020. Du må ha autorisasjon som sjukepleiar / vernepleiar. Fast 80 % stilling for sjukepleiar/vernepleiar frå 25…

Company: Aurland kommune
Hiring Organization: Aurland kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiarar 100 % fast stilling, Kvednatunet

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Kvednatunet er ein omsorgsbustad med heildøgns tenester for demente. Huset består av 40 leiligheter fordelt på 4 bufellesskap. Ønskjer å jobba med demente.

Company: Øygarden kommune - Kvednatunet
Hiring Organization: Øygarden kommune - Kvednatunet
Salary: TBD
Location: Ågotnes
Street Address: TBD

Locality: Ågotnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdeling tidleg psykose søkjer sjukepleiar i 100% fast stilling

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Avdeling tidleg psykose søkjer sjukepleiar i 100% fast stilling. Sjukepleiar har ansvarsvakt og fordeler arbeidsoppgåvene, samt er brannansvarleg.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar 50% fast stilling på LMS

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Erfaring frå liknande arbeid og minst to års erfaring som sjukepleiar. Øygarden lokalmedisinske senter inneheld ulike helsetenester, både kommunale,…

Company: Øygarden kommune -
Hiring Organization: Øygarden kommune -
Salary: TBD
Location: Straume
Street Address: TBD

Locality: Straume
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


3 stillingar à 100% som sjukepleiar ved Bokko bo- og behandling

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Ullensvang kommune ynskjer deg som sjukepleiar velkommen til naturskjønne Hardanger. Er du på jakt etter nye utfordringar og vil bu i nærhet av fjord og fjell,…

Company: Ullensvang kommune Bokko bo- og behandlingssenter
Hiring Organization: Ullensvang kommune Bokko bo- og behandlingssenter
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


2 stilling à 50% sjukepleiar, natt ved Bokko bo- og behandling

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Ullensvang kommune ynskjer deg som sjukepleiar velkommen til naturskjønne Hardanger. 2 stilling à 50% sjukepleiar, natt ved Bokko bo- og behandling.

Company: Ullensvang kommune Bokko bo- og behandlingssenter
Hiring Organization: Ullensvang kommune Bokko bo- og behandlingssenter
Salary: TBD
Location: Ullensvang kommune
Street Address: TBD

Locality: Ullensvang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


2 faste 100% stillingar som sjukepleiar/annan relevant høgskuleutdanning - Bømlo bu og helsesenter

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Bømlo bu og helsesenter har ledig to faste 100% stillingar som sjukepleiar/annan relevant høgskuleutdanning. Me vil at tilsette skal halde seg fagleg oppdatert,…

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Bremnes
Street Address: TBD

Locality: Bremnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spennande stilling som sjukepleiar / vernepleiar

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Spennande stilling som sjukepleiar / vernepleiar. Sjukepleiar eller vernepeleier med norsk autorisasjon. Vi treng sjukepleiar eller vernepleiarar blant våre…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar og helsefagarbeidar

Date: 2020-09-18 (New)

Job Description: Vi søker etter deg som vil jobbe i 100 % fast stilling som sjukepleiar. Norsk autorisasjon som sjukepleiar (sjukeplarstilling). Eininga har om lag 33 årsverk.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Sjukepleiar 100 StillingSuggested Job Search
Data as of 2020-09-18 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the business" is really a phrase that requires lots of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong way, it can employ a negative effect on your career. You can find a job offer you with another organization where the pay out is higher, but you are still uncertain if that ongoing work environment will undoubtedly be better then your current one. After all, it is not all about the money. Imagine if you later on change your mind? After all, this is not an easy decision. Of course your boss can forgive you and take you back, nonetheless it isn't guaranteed.