Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Structor Brannsikkerhet Trenger Flere Dyktige Medarbeidere     Stipendiat I Forskningsprosjektet     Bosetting Jobs     Samferdselskonstruksjoner Jobs     Sfe Kraft Jobs     Hangers Jobs     Familieveileder...     Senior Data Scientist     Undervisningsstilling Helse Og Oppvekst Vikariat    

Searching for "Sjukepleiar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sjukepleiar Jobs 2020


Sjukepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ålesund kommune ved Sandøy og Nordøyane omsorgsdistrikt har grunna avgang til pensjon ledig 100 % fast stilling som sjukepleiar frå 1.6.2020.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Off. godkjent sjukepleiar 60 % stilling

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Godkjent sjukepleiar 60 % stilling Bakketun. I Ørsta kommune er det frå d.d. Ledig 60 % stilling for off. Stillinga er plassert i seksjon Omsorg og sjukeheim…

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/spesialsjukepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Satelittdialysa er ei lita eiining som held til ved Volda sykehus. Den er direkte lagt under dialyseavdelinga ved Ålesund Sykehus. 2 x 75% vikariat frå snarast.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar og helsefagarbeidar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som sjukepleiar eller helsefagarbeidar. Fleksistilling for sjukepleiar, 2x100 % vikariat frå 01.06.2020 - 31.08.2021.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: ØNH poliklinikk har ledig 100% stilling som sjukepleiar. Du må ha erfaring frå øyre-nase-hals faget. Stillinga innebær generellt arbeid på poliklinikken med…

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSpesialsjukepleiar/Sjukepleiar, Behandlingshjelpemidler

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Spesial sjukepleier intensiv- eller lungesjukepleiar/ sjukepleiar. Vi søkjer ein engasjert og sjølvstendig sjukepleiar. Interesse for medisin teknisk utstyr.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/vernepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiear. Seksjon S5, avdeling for spesialisert psykose, er ein lukka korttidspost med 12 senger lokalisert til…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/Vernepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: I Ålesund kommune, verksemd Psykisk helse og rus er det ledig ei fast stilling omgåande. Vi søkjer etter ein kandidat med bachelor innan sjukepleie/vernepleie…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Brattvåg
Street Address: TBD

Locality: Brattvåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/Sosionom

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 100 % faste stilling ledig for tiltreding etter avtale. I Ålesund kommune blei det i 2018 starta opp tilbod om "Rask psykisk helsehjelp" (RPH).

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 80 % fast stilling som sjukepleiar ledig for tiltreding 1. Som sjukepleiar ved avdelingene vil du ha en faglig spennande og utfordrande arbeidsplass i eit…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/Helsesekretær (sommarvikarar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Gjeld sjukepleiar- og vernepleiarstillingar i aktiv pleie innan kommunalområde Helse og omsorg og Velferd og sysselsetting. Godt humør og positiv framtoning.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar (ferievikar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sjukepleiar med vakter på dag/kveld eller på natt, turnus med arbeid kvar 3.helg. Gjeld sjukepleiar- og vernepleiarstillingar i aktiv pleie innan kommunalområde…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/vernepleiar Eining for sikkerheitspsykiatri

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Spesialisert behandling seksjon Valen, Helse Fonna HF. Eining for sikkerheitspsykiatri ved Valen sjukehus har 9 behandlingsplassar for menn frå heile Helse…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Valen
Street Address: TBD

Locality: Valen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar, natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: 75,12 % fast stilling på natt ledig. Behandling , stell og omsorg for pasientar. Fagleg dyktig og positiv person med særleg interesse for eldreomsorg.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Norsk godkjent autorisasjon som sjukepleiar. Vi har ledige vikariat for sjukepleiar i perioden 15.06.2020 - 01.06.2021.Stillinga er tilknytta slageininga og har…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi søkjer sjukepleiar med erfaring frå arbeid med lungesjuke pasientar. Har du lyst til å jobbe i eit spennande og engasjert fagmiljø i ei av Noregs største…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar, helsefagarbeidar og pleieassistentar (ferievikarar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sjukepleiar, helsefagarbeidar og pleieassistentar (ferievikarar). Gjeld sjukepleiar- og vernepleiarstillingar i aktiv pleie innan kommunalområde Helse og omsorg…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar - 100% vikariat

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Det er ledig 100% vikariat som sjukepleiar ved Ortopedisk sengepost, Lærdal sjukehus i perioden 29.05.2020 - 28.02.2021. Rettleiing av studentar i praksis.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kreftsjukepleiar/sjukepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sjukepleiar må arbeide sjølvstendig med ulike oppgåver i begge delar av poliklinikken. Avdeling for Kreftbehandling og medisinsk fysikk (Kreftavdelinga) er…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/Hjelpepleiar 75% fast nattstilling

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Autorisert Sjukepleiar eller autorisert Hjelpepleiar /Omsorgsarbeidar. Eininga Bukollektiva i Langevåg, har ledig 75% fast nattstilling.

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Langevåg
Street Address: TBD

Locality: Langevåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ sjukepleiarstudentar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Helse Møre og Romsdal HF.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ vernepleiar/ helsefaglege studentar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ vernepleiar/ helsefaglege studentar. Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SjukepleiarSuggested Job Search
Data as of 2020-03-30 (Latest) with id 1007.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is really a phrase that will require a lot of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can employ a negative effect on your profession. You may get a job present with another company where the pay is higher, but you remain not sure if that work environment will be better then your current one. After all, it is not all about the money. Imagine if you change your mind later? After all, this is not a straightforward decision. Of course your boss can forgive you and hire you back, nonetheless it is not guaranteed.