Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Phd Student Position Human Factors In Cyber Defence     Regnskaps Jobs     Oracle Tech     Mestertak Trondheim As Jobs     Asap Personal Jobs     Coor Norge Jobs     Kundemottaket Jobs     Phonero Jobs     Privatundervisningen As Jobs    

Searching for "Sjukepleie" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sjukepleie Jobs 2020
Sykepleier

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Norsk autorisasjon som sjukepleiar og/eller vidareutdanning innan kardiologisk sjukepleie. Hjarteavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus er ei…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gruppeleiar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Bachelor i sjukepleie og norsk autorisasjon som sjukepleiar. Pleie og omsorgstenesta i Kvam er i endring. Meir satsing på tenester til heimebuande er sentralt i…

Company: Kvam herad
Hiring Organization: Kvam herad
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar - vikariat

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Sjukepleie til ortopediske pasientar, preoperativt. Stillinga er eit 50% vikariat på poliklinikken og varer fram til 28.02.2021.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gruppeleiar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Bachelor i sjukepleie og norsk autorisasjon som sjukepleiar. Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger.

Company: Tolo omsorg
Hiring Organization: Tolo omsorg
Salary: TBD
Location: Kvam
Street Address: TBD

Locality: Kvam
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Detailsassisterende seksjonsleder

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Einingane for habilitering av barn og unge er tverrfaglege og består av fagpersonar innan sjukepleie, vernepleie, spesialpedagog, ergoterapi, fysioterapi,…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Kristiansund
Street Address: TBD

Locality: Kristiansund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillingar Rehabilitering psykisk helse (Hjelset).

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Påbegynte studier innan sjukepleie/ vernepleie/helsefagarbeidar og andre helsefagutdanningar , samt politistudentar. Helse Møre og Romsdal HF.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Hjelset
Street Address: TBD

Locality: Hjelset
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Medisinsk sekretær

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: MIO er ei eining med høg kompetanse på sjukepleie til akutt kritiske pasientar. Hjarteavdelinga ved MIO lysar ut 1-års vikariat i 50% stilling som medisinsk…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Planlegge, prioritere og utføre sjukepleie til pasientar. 80 % svangerskapsvikariat for snarleg tiltreding. Arbeid på dag / kveld og kvar 3.helg.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Skodje
Street Address: TBD

Locality: Skodje
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Faglig engasjert sjukepleiar søkast til 100 % stilling

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Sjukepleie til pasientar med sammensatte behov. Bø Sjukeheim ligg sentralt i Bø, i Midt-Telemark Kommune. Sjukeheimen stod ferdig i 2015 og kan derfor by på eit…

Company: Midt-Telemark kommune
Hiring Organization: Midt-Telemark kommune
Salary: TBD
Location: Bø kommune
Street Address: TBD

Locality: Bø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


2 faste 100% stillingar som sjukepleiar/annan relevant høgskuleutdanning - Bømlo bu og helsesenter

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Bachelor i sjukepleie eller andre med relevant høgskuleutdanning. Bømlo bu og helsesenter har ledig to faste 100% stillingar som sjukepleiar/annan relevant…

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Bremnes
Street Address: TBD

Locality: Bremnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/Vikariat

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Stord har 18 000 innbyggjarar, vakker natur med fjell, skog og sjø, eit rikt kulturliv, høgskule med sjukepleie- og lærarutdanning og betydeleg maritim næring.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsjukepleiar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Sjukepleie til akutt kritisk sjuke intensiv- og overvakingspasientar. Fokus på fag og forsking innan intensiv- og kardiolologisk sjukepleie.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar - undervisning helse- og oppvekstfag

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Bachelor i sjukepleie, bachelor i vernepleie, barnehagelærar, ernæringsfysiolog, helsefagarbeidar, yrkesfaglærar i helse- og oppvekstfag eller tilsvarande.

Company: Viken fylkeskommune
Hiring Organization: Viken fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Ål
Street Address: TBD

Locality: Ål
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker sjukepleiarar, vernepleiarar og miljøterapeutar til medleverturnus i Indre Sogn

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: I tillegg tilbyr me heimesjukepleie, stasjonær sjukepleie, heimehjelp og vikar- og bemanningsløysingar av helsefagpersonell i heile Noreg.

Company: Ecura Bo og Habilitering, region Vest
Hiring Organization: Ecura Bo og Habilitering, region Vest
Salary: TBD
Location: Årdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Årdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rostadheimen Bofellesskap

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Sosialpedagog, vernepleie, sjukepleie, lærar, sosionom, kokk og helsefagarbeidar. Rostadheimen Bofellesskap er ei privat verksemd som tilbyr heildøgns…

Company: Rostadheimen Bofellesskap
Hiring Organization: Rostadheimen Bofellesskap
Salary: TBD
Location: Garnes
Street Address: TBD

Locality: Garnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingshjelp

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Helsepedagog, vernepleie, sjukepleie, lærar, sosionom, kokk og helsefagarbeidar. Vi har behov for somarvikar, ringevikar, dag, ettermiddag, natt og helg.

Company: Rostadheimen Bofellesskap
Hiring Organization: Rostadheimen Bofellesskap
Salary: TBD
Location: Garnes
Street Address: TBD

Locality: Garnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


- Tilkallingsvikar i helse og omsorg.

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Bachelor i sjukepleie eller vernepleie. Helse- og omsorgstenesta i Seljord kommune består av tenesteområda institusjon, bu- og servicesentre, heimeteneste,…

Company: Seljord Kommune
Hiring Organization: Seljord Kommune
Salary: TBD
Location: Seljord
Street Address: TBD

Locality: Seljord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Sjukepleie til pasientar på sengepost, arbeid i tverrfagleg team. Nevrologisk sengepost Molde har ledig eit 80% vikariat for sjukepleiar.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Vi har ledig vikariat for sjukepleiar i perioden 21.09.2020 - 29.08.2021. Ved internt opprykk kan andre stillingar i mindre stillingsbrøkar bli ledige.

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Hjelset
Street Address: TBD

Locality: Hjelset
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker Sykepleier, helsefagarbeider og ufaglærte til nyopprettet enetiltak i Birkenes kommune

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: I tillegg tilbyr me heimesjukepleie, stasjonær sjukepleie, heimehjelp og vikar- og bemanningsløysingar av helsefagpersonell i heile Noreg.

Company: Ecura Hjemmetjenester og BPA
Hiring Organization: Ecura Hjemmetjenester og BPA
Salary: TBD
Location: Birkenes kommune
Street Address: TBD

Locality: Birkenes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar - 100 % vikariat

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Utøve omsorgsfull og fagleg forsvarleg sjukepleie og behandling av bebuarane ved sjukeheimen. Sjukeheimstenesta i Alver kommune består av 4 sjukeheimar:

Company: Sjukeheim
Hiring Organization: Sjukeheim
Salary: TBD
Location: Alver
Street Address: TBD

Locality: Alver
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker vikarer til tiltak i Øvre Eiker og Hole

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: I tillegg tilbyr me heimesjukepleie, stasjonær sjukepleie, heimehjelp og vikar- og bemanningsløysingar av helsefagpersonell i heile Noreg.

Company: Ecura Bo og Habilitering, region Vest
Hiring Organization: Ecura Bo og Habilitering, region Vest
Salary: TBD
Location: Øvre Eiker kommune
Street Address: TBD

Locality: Øvre Eiker kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar ved Avd. for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Date: 2020-09-20 (New)

Job Description: Klinisk sjukepleie til pasientar etter diagnosar som til dømes hjerneslag, traumatisk hjerneskade, amputasjonar, brannskade, multitraume, nevrologiske lidingar.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SjukepleieSuggested Job Search
Data as of 2020-09-20 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The incorrect steps when switching your job can throw a poor image you in the eyes of the former boss. Be tactful and do not resent anyone when you are changing a job. You never know very well what may happen in the future and it may happen that you'll need to return to your old job.