Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Marketing Social Media     Ledige     Gausdal Landhandleri As Avd Otta Jobs     Ventilasjon Jobs     Elektriker Automasjonsmekaniker Mekaniker Krantekniker     Radiolog     Service Engineer Closing Date 4th March 2020     Mflc Child And Youth Behavioral Cyb Counseling     Ge Vingmed Ultrasound As Product Sourcing Leader    

Searching for "Skien" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Skien Jobs 2020


Gullfunn på Herkules søker etter deltid 10 %

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Vi ser etter deg som elsker å jobbe med salg og som deler vår lidenskap for vakre smykker og god kundeservice. Hva kan vi tilby deg som søker?

Company: Gullfunn
Hiring Organization: Gullfunn
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Ferievikarer

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Seksjon for resepsjon og arkivtjenester søker etter ferievikarer til sykehusets hovedresepsjon og sentralbord. Du må kunne jobbe i ukene 26 t.o.m.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Avdelingen er fylkets spesialavdeling for diagnostikk, behandling, pleie og omsorg for pasienter med kreft og blodsykdommer. Vi trenger derfor en ny kollega.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LIS 3

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: En av våre LIS 3 på avdeling for radiologi starter gjennomstrømningstjeneste, og vi søker vikar i hans stilling. Gyldig norsk autorisasjon som lege.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarer - portør, lager og transport

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Avdeling for Innkjøp og Logistikk søker ferievikarer til våre seksjoner lager, transport og portørtjenesten. Ferievikariatene vil bli fordelt før 01.05.20.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKokk med fagbrev, Skien

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Avdeling Ernæring er sykehusets leverandør av mat til pasienter, ansatte, pårørende og besøkende. Avdelingen består av 88 ansatte fordelt på 56 årsverk.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Til å lede sykehusavdelingen, søker vi en synlig og samlende medarbeider med visjon og handlekraft. Avdelingsleder har et samlet ansvar for tjenestetilbudet,…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesekretær akuttmottaket

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Ekspedisjonen i akuttmottaket mellom klokken 08 - 22.30 alle dager. Det kan bli aktuelt å utvide med sekretær også på natt. Liker å jobbe i en hektisk avdeling.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Vi søker sykepleier /vernepleier til: 50% stilling med arbeid hver 3. 27,46% stilling med arbeid hver 3. Spesifisér i søknaden hvilken stillingsprostent du…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærervikar, assistent

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Vi har flere barneskoler i Porsgrunn kommune som trenger tilkallingsvikarer. Er du en trygg og god voksen, som ønsker å bidra til barns læring og utvikling?

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier/ Sykepleier

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Vi lyser ut 75 % vikariat for sykepleier/ spesialsykepleier. Stillingen er delt mellom Hjertepoliklinikken og sengepost Medisin 3 (Seksjon hjerte, nyre, hormon)…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/psykologspesialist

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: BUP Skien har ledig fast stilling som psykolog / psykologspesialist. BUP Skien er en generell poliklinikk som gir tilbud til barn og unge med psykiske lidelser.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier / fagsykepleier

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Ønsker du å arbeide med pasienter som har hjerte-, nyre- og diabetessykdommer, er Medisin 3 stedet for deg. Medisin 3 er en avdeling med et godt læringsmiljø og…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/ psykolog

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) består av fire poliklinikker i hhv Skien, Porsgrunn, Notodden og Kragerø samt to fylkesdekkende seksjoner:

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Frivillighetskoordinator Telemark

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både…

Company: Norges Røde Kors
Hiring Organization: Norges Røde Kors
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Personlig assistent

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Uloba Independent Living Norge SA. Vikarer i ulike stillinger ønskes, alt fra tilkalling til faste vakter i turnus. Dette vil du lære alt om.

Company: Uloba Independent Living Norge SA
Hiring Organization: Uloba Independent Living Norge SA
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Seksjon for sikkerhetspsykiatri, er en av sju seksjoner i Psykiatrisk Sykehusavdeling, som igjen er en del av Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykiatrisk sykepleier

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Seksjon for familiebehandling er en av seks seksjoner i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) som er organisert i Barne- og Ungdomsklinikken (BUK).

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: På Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter søker vi nå en ny avdelingsleder for tjenestene døgnrehabilitering, sykehjem og boliger for multifunksjonshemmede.

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar patologisk avdeling: bioingeniør, bioingeniørstudent

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Vi søker ferievikar som er bioingeniør eller bioingeniørstudent til Avdeling for patologi, Seksjon for histologi . Ferieperioden er fra uke 23 t.o.m.

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Utvikler i 24SevenOffice

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Har du faglige ambisjoner, er systematisk og analytisk anlagt? Trives du best når du kan løse problemstillinger sammen med andre?

Company: 24SevenOffice
Hiring Organization: 24SevenOffice
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nattstilling 65 %, vikariat

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Har du lyst til å være med på å etablere ny bolig for unge mennesker med varierende bistandsbehov? Toppen Bofelleskap på Nystrand er et døgnbemannet botilbud…

Company: Porsgrunn kommune
Hiring Organization: Porsgrunn kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige stillinger

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Sveinsson Anlegg AS har gjennomført en fusjon med virkning fra 01.01.2020, og vi trenger derfor flere kolleger. Kan arbeide selvstendig og systematisk.

Company: Hauk AS og B. Sveinsson Anlegg AS
Hiring Organization: Hauk AS og B. Sveinsson Anlegg AS
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesalist/psykolog

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Allmennpoliklinikken i Skien er organisert i DPS nedre Telemark. DPS nedre Telemark har kommunene Siljan, Skien, Kragerø, Porsgrunn, Drangedal, Nome og Bamble…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege endokrinologi/LIS3 endokrinologi

Date: 2020-02-25 (New)

Job Description: Vi har ledig 100% fast stilling for overlege/spesialist i endokrinologi. LIS 2/3 med minimums tre års erfaring som ønsker spesialisering innen endokrinologi kan…

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SkienSuggested Job Search
Data as of 2020-02-25 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is really a phrase that will require plenty of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong way, it can have a very negative effect on your profession. You may get a job give with another firm where the pay out is higher, but you remain uncertain if that ongoing work environment will undoubtedly be better then your current one. After all, it isn't all about the money. Imagine if you change your brain later? After all, this is simply not a straightforward decision. Needless to say your boss can absolve you and take you back, nonetheless it is not guaranteed.