Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Senior Digital Marketing Manager     Produksjon Jobs     Universitetet Jobs     Kundeservice It Support     Koordinator Og Prosjektkoordinator     Frivillighetskoordinator Jobs     Midlertidig Jobs     Vaktmestere For Sesongarbeid     Translation Jobs    

Searching for "Skolehelsetjenesten" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Skolehelsetjenesten Jobs 2019


Helsesykepleier 100 % fast stilling

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Gjeldende program i skolehelsetjenesten iht retningslinjer. Helsesykepleier jobber etter gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knyttet til...

Company: Skolehelsetjenesten, HFU/HFG
Hiring Organization: Skolehelsetjenesten, HFU/HFG
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helsesykepleier skolehelsetjenesten

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Ønskelig med erfaring fra skolehelsetjenesten. Følge og utføre lovpålagte oppgaver....

Company: Helse, barn og unge
Hiring Organization: Helse, barn og unge
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver Skolehelsetjeneste for barn 1.-7. eller 8.-10. trinn etter nasjonale faglige retningslinjer Undervisning i grupper eller klasser,...

Company: Helsestasjonen
Hiring Organization: Helsestasjonen
Salary: TBD
Location: Grorud
Street Address: TBD

Locality: Grorud
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Etat for Barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne og-familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons-og skolehelsetjenesten, helsestasjon...

Company: Bergen Kommune, Barne- og familietjenesten i Bergenhus og Årstad
Hiring Organization: Bergen Kommune, Barne- og familietjenesten i Bergenhus og Årstad
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten og psykisk...

Company: Bergen Kommune, Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg
Hiring Organization: Bergen Kommune, Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsesykepleier ønskes til barneskole

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Ønskelig med erfaring fra skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten prioriterer "åpen dør" for elevene og samarbeider med foreldre, lærere og andre instanser....

Company: Nittedal kommune
Hiring Organization: Nittedal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesykepleier

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Eller hva med skolehelsetjenesten? Helsestasjon med barn fra 0-5 år eller skolehelsetjenesten. Vi jobber i tråd med gjeldende Nasjonale retningslinjer for...

Company: Gjerdrum kommune
Hiring Organization: Gjerdrum kommune
Salary: TBD
Location: Gjerdrum kommune
Street Address: TBD

Locality: Gjerdrum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Høyskolestilling i forsterket skolehelsetjeneste 6 - 20 år

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Ønskelig med erfaring i fra arbeid ved skolehelsetjenesten eller helsestasjonen. Familiens hus har følgende stilling ledig i avdeling skolehelsetjenesten, fra...

Company: Eidsvoll Kommune
Hiring Organization: Eidsvoll Kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesykepleier i 100% fast stilling

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Stillingen innebærer sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid som helsesykepleier både på helsestasjon og i skolehelsetjenesten....

Company: Gjesdal kommune
Hiring Organization: Gjesdal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesykepleier

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Helsestasjon og skolehelsetjenesten i Haugesund kommune er organisert i oppvekst sammen med barnehage, skole, barnevern og PPT....

Company: Haugesund kommune
Hiring Organization: Haugesund kommune
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Høyskolestilling i forsterket skolehelsetjeneste 6 - 20 år

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Forsterket stilling i skolehelsetjenesten 6 - 20 år, stillingen er nyopprettet. Familiens hus har følgende stilling ledig i avdeling skolehelsetjenesten, fra 01...

Company: Eidsvoll kommune - FAMILIENS HUS
Hiring Organization: Eidsvoll kommune - FAMILIENS HUS
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gjøvik vgs. søker helserådgiver

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Erfaring fra skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten er i en spennende utvikling innen tverrfaglig og helsefremmende satsing....

Company: Gjøvik videregående skole
Hiring Organization: Gjøvik videregående skole
Salary: TBD
Location: Gjøvik
Street Address: TBD

Locality: Gjøvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: I dag er det knyttet 7,5 timer i helsestasjons- og skolehelsetjenesten til hjemmelen, men det stilles ikke krav om det....

Company: Rakkestad kommune
Hiring Organization: Rakkestad kommune
Salary: TBD
Location: Rakkestad kommune
Street Address: TBD

Locality: Rakkestad kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesykepleier ønskes til barneskole

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Ønskelig med erfaring fra skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten prioriterer "åpen dør" for elevene og samarbeider med foreldre, lærere og andre instanser....

Company: Helsesøster- og jordmortjenesten, Nittedal kommune
Hiring Organization: Helsesøster- og jordmortjenesten, Nittedal kommune
Salary: TBD
Location: Nittedal kommune
Street Address: TBD

Locality: Nittedal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorrådgiver - barne- og ungdomshelse

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Utredningsarbeid knyttet til helsestasjons - og skolehelsetjenesten samt psykisk helse. Vi søker en seniorrådgiver som skal arbeide med tilskuddsforvaltning og...

Company: Helsedirektoratet
Hiring Organization: Helsedirektoratet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Høyskolestilling i forsterket skolehelsetjeneste 6 - 20 år - FAMILIENS HUS

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Forsterket stilling i skolehelsetjenesten 6 - 20 år, stillingen er nyopprettet. Familiens hus har følgende stilling ledig i avdeling skolehelsetjenesten, fra 01...

Company: Eidsvoll kommune
Hiring Organization: Eidsvoll kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Erfaren helsesykepleier søkes til stilling som ledende helsesykepleier (2. gangs utlysning)

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Familiehelsetjenesten er en enhet med ansvar for helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, familieteamet og åpen barnehage....

Company: Lillestrøm kommune* - Utdanning og oppvekst
Hiring Organization: Lillestrøm kommune* - Utdanning og oppvekst
Salary: TBD
Location: Sørumsand
Street Address: TBD

Locality: Sørumsand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver/karriereveileder ved Froland ungdomsskole

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Samarbeide med ledelsen, kontaktlærere, sosiallærer, skolehelsetjenesten, PPT og andre hjelpeinstanser. Froland ungdomsskole får ledig stilling som rådgiver...

Company: Froland skoler, Froland kommune
Hiring Organization: Froland skoler, Froland kommune
Salary: TBD
Location: Froland kommune
Street Address: TBD

Locality: Froland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du vår nye avdelingsleder for psykisk helse- og rustjeneste?

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Vi samarbeider tett med spesialisthelsetjenestene i rus og psykisk helse, NAV, legetjenesten, skolehelsetjenesten, hjemmebaserte tjenester og...

Company: Røros kommune
Hiring Organization: Røros kommune
Salary: TBD
Location: Røros
Street Address: TBD

Locality: Røros
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gjøvik vgs - Helserådgiver

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Erfaring fra skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten er i en spennende utvikling innen tverrfaglig og helsefremmende satsing....

Company: Oppland fylkeskommune
Hiring Organization: Oppland fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Gjøvik
Street Address: TBD

Locality: Gjøvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege på Svalbard

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Foruten å delta i den polikliniske allmennmedisinske virksomheten har sykehuset ansvar for mange tjenester, som skolehelsetjenesten, smittevern, forebyggende...

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog vikariat 60 %

Date: 2019-03-11 (Latest)

Job Description: Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten og psykisk...

Company: Bergen Kommune, Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg
Hiring Organization: Bergen Kommune, Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SkolehelsetjenestenSuggested Job Search
Data as of 2019-03-11 (Latest) with id 32067.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be a justification for labelling the workplace you have worked in as bad. You should tell your boss why you are leaving the company and you should point out things that bothered you, do it in a polite and professional way however. Keep a way of measuring professionalism which has led you to this point in your career. This can help one to make strong references later on. In conversations with brand-new potential employers, it's important to be expert. It's also advisable to tell your better you are grateful for the opportunity you have had in working for his or hers organization. You won't ever know when your present boss will end up being a great reference. Remember that no one loves to be criticized. Not from subordinates or co-workers. Even though they should have it. A person with whom you have ever worked with can be a potentially positive reference. Do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.