Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Frelance Doping Control Officer M W D     Kirken Jobs     Eldre Jobs     Digitally Jobs     Grensen Jobs     Kjeller Jobs     Js Norge Jobs     Maintenance Supervisor     Jcdecaux Jobs    

Searching for "Sommarvikarar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sommarvikarar Jobs 2020


Lege (sommarvikarar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sommarvikar i verksemd for Legetenester og akutt helseberedskap innan, legevakt, sjukeheim, legekontor eller ØHD- avdeling.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sjukepleiar/Helsesekretær (sommarvikarar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Stillingar innan verksemd for legetenester og akutt helseberedskap i områda legevakt, ØHD avdeling og kommunalt drifta legetenester.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikarar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi søker etter sommarvikarar til einingane: Vi søker etter deg som: Er god til å kommunisere på norsk, både munnleg og skriftleg.

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobb på Ørland

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Forsvarsbygg eigedomsforvaltning region midt søkjer etter 2 sommarvikarar/ ekstrapersonell som skal sørgje for at vedlikehald utomhus blir ivareteke på Ørland.

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommarjobb på Porsangmoen

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Forsvarsbygg eigedomsforvaltning region nord, Finnmark treng sommarvikarar til ulike oppgåver knytt til drifta på Porsangmoen. Må være fylt 16 år.

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Porsangmoen
Street Address: TBD

Locality: Porsangmoen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobb på Høybuktmoen

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Forsvarsbygg eigedomsforvalting region nord arena Høybuktmoen treng sommarvikarar til ulike oppgåver knytt til drifta. Må være fylt 15 år.

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Hesseng
Street Address: TBD

Locality: Hesseng
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikarar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: NAV Økonomiteneste (ØT) utfører landsdekkande økonomitenester for NAV. Vi autoriserer utbetalingar til NAV sine stønadsmottakarar og leverandørar.

Company: Økonomiteneste, NAV
Hiring Organization: Økonomiteneste, NAV
Salary: TBD
Location: Leikanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Leikanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikar teknisk drift 2020

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Teknisk drift treng sommarvikarar til ulike oppgåver som maling, plenklipping og andre oppgåver i perioden 1.5-31.08.2020. Opplæring vil bli gitt ved behov.

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Bremnes
Street Address: TBD

Locality: Bremnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikarar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle regionen Vestland fylke, og har mange ulike ansvarsområder. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og…

Company: ORO - Drift og vedlikehald, Vestland fylkeskommune
Hiring Organization: ORO - Drift og vedlikehald, Vestland fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Sandsli
Street Address: TBD

Locality: Sandsli
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikar reinhald - Husøkonomiseksjon Haugesund sjukehus

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi søkjer etter sommarvikarar i 2020 , frå veke 24 til veke 36. Husøkonomi seksjon Haugesund, Helse Fonna HF. Sommarvikar reinhald - Husøkonomiseksjon Haugesund…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar, helsefagarbeidar og pleieassistentar (ferievikarar)

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: I juni, juli og august treng vi fleire sommarvikarar til å utføre pleie- og omsorgsarbeid. Har du lyst på ein spennande og meiningsfylt feriejobb?

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobb Værnes garnison

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Forsvarsbygg eigedomsforvaltning region midt søkjer etter 2-3 sommarvikarar til Værnes garnison, som skal sørgje for at vedlikehald utomhus blir ivareteke i…

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobb på Sessvollmoen

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Forsvarsbygg eigedomsforvaltning region Viken treng sommarvikarar til ulike oppgåver knytt til drift og vedlikehald som plenklipp, rydding og anna førefallende…

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Sessvollmoen
Street Address: TBD

Locality: Sessvollmoen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikarar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle regionen Vestland fylke, og har mange ulike ansvarsområder. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og…

Company: ORO - Drift og vedlikehald, Vestland fylkeskommune
Hiring Organization: ORO - Drift og vedlikehald, Vestland fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikarar ved Landbruk/Teknisk

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Etat ved Landbruk/Teknisk har ledige sommarjobbar for sommaren 2020, for studentar og ungdommar i alderen 16 år og eldre. Søkjarar bør ha fylt 16 år.

Company: Vang Kommune
Hiring Organization: Vang Kommune
Salary: TBD
Location: Vang kommune
Street Address: TBD

Locality: Vang kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobb på Andøya

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Forsvarsbygg eigedomsforvaltning region Hålogaland søker 2-3 sommarvikarar til Andøya frå skuleslutt i juni til skulestart i august. Må vere fylt 16 år.

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Andenes
Street Address: TBD

Locality: Andenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikar som sjåfør/ fagarbeidar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Kvar sommar treng vi flinke og engasjerte sommarvikarar til å oppretthalde dagleglivet i sjukehuset. Hospitaldrift Transport er ei intern serviceeining med…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobb i Midt-Troms

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Vi treng sommarvikarar i ukene 26-33 på lokasjonene: Forsvarsbygg i Midt-Troms treng å tilsette sommarvikarar til oppgåver knytt til drift, som til høve…

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Sørreisa kommune
Street Address: TBD

Locality: Sørreisa kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikarar 2020 - teknisk/reinhald

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Valle kommune ligg midt i Setesdal, berre to timars biltur frå kysten. Kommunen har to bygdesentrum, Valle og Rysstad, flott natur med mange moglegheiter for…

Company: Teknisk, Valle kommune
Hiring Organization: Teknisk, Valle kommune
Salary: TBD
Location: Valle
Street Address: TBD

Locality: Valle
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobb 2020

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Bykle kommune treng sommarvikarar innan desse områda: Sommarjobb for skuleelevar/studentar med fast bustadsadresse i Bykle kommune.

Company: Bykle kommune
Hiring Organization: Bykle kommune
Salary: TBD
Location: Bykle
Street Address: TBD

Locality: Bykle
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarjobb innan drift i region aust

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Forsvarsbygg eigedomsforvaltning region aust treng sommarvikarar til ulike oppgåver. 10 sommarvikarar til ulike oppgåver knytt til drift - for eksempel klipping…

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Rena
Street Address: TBD

Locality: Rena
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ID 1582 Ferievikarar - Tekniske tenester

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sommarvikarar over 18 år vert føretrekt med bakgrunn i arbeidsoppgåvene, og at det er ein fordel at ein har bilsertifikat.

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lyst på sommerjobb hjå oss?

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Kvart år tar Bolaks inn sommarvikarar som deltar i drifta vår. Arbeidsoppgåvene er stort sett tilknytt Bolaks sine lokaliteter på sjø. Du må ha fylt 16 år.

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Eikelandsosen
Street Address: TBD

Locality: Eikelandsosen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar Teknisk drift

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sogndal kommune søkjer sommarvikarar ved eininga Teknisk drift. Vi søkjer etter sommarvikarar med oppmøtestad i Balestrand, Leikanger og Sogndal i perioden frå…

Company: Sogndal kommune
Hiring Organization: Sogndal kommune
Salary: TBD
Location: Sogndal
Street Address: TBD

Locality: Sogndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SommarvikararSuggested Job Search
Data as of 2020-03-30 (Latest) with id 1143.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right business and the surroundings in which it is possible to work will most likely be only 1 / 2 of the job you have to perform for the switch of your career. It is also very essential to find a solution to elegantly leave your prior job. It's advocated that you maintain genuine contacts with previous bosses and colleagues.