Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Biomarker Jobs     Klokkarstua Jobs     Medarbeider Jobs     Vinmonopolet Jobs     Summer Internship Subsea Engineering Stavanger     Onshore Jobs     Kommunikasjonskonsulenter Innen Grafisk Design     Pt Ansvarlig Sagene     Butikkmedarbeidere Til Yx Klokkarstua    

Searching for "Spesialkonsulent" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Spesialkonsulent Jobs 2019


Spesialkonsulent

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Utskiftning av vannmålere i kum og innvendig i bygninger Tilkobling av midlertidige kortvarige vannforsyninger Myndighetsutøvelse; tilsyn og...

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Midlertidig spesialkonsulent

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Lønnsplassering som spesialkonsulent i lønnstrinn 45 (kr. Kartlegge og analysere brukere med mange opphold i Velferdsetatens rusinstitusjoner i en 12 måneders...

Company: Felles inntak rus
Hiring Organization: Felles inntak rus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Merkantilt team ART

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Lønnsplassering som spesialkonsulent mellom lønnstrinn 38 og 45 (kr. Delta i utarbeidelse av avdelingens budsjetter....

Company: Merkantil team ART
Hiring Organization: Merkantil team ART
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klimarådgiver mobilitet

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Stillingen avlønnes som spesialkonsulent, stillingskode 0228, i henhold til etatens lønnspolitikk. Bidra i arbeidet med å redusere utslippene fra mobile kilder...

Company: Klimaetaten
Hiring Organization: Klimaetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTeknologirådgiver fossilfrie og utslippsfrie løsninger

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Stillingen avlønnes som spesialkonsulent, stillingskode 0228, i henhold til etatens lønnspolitikk. Utløse tiltak for å redusere utslipp fra vare- og...

Company: Klimaetaten
Hiring Organization: Klimaetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tre klimarådgivere

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Stillingene avlønnes som spesialkonsulent, stillingskode 0228, i henhold til etatens lønnspolitikk. Utrede og vurdere nye klima- og/eller energitiltak....

Company: Klimaetaten
Hiring Organization: Klimaetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialkonsulent Bymiljøetaten

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Variert saksbehandling Koordinere avdelingens styringsdialog Koordinere tverrgående oppdrag, herunder høringer Bistå i utarbeidelsen av...

Company: Bymiljøetaten
Hiring Organization: Bymiljøetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialkonsulent tilskudd

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Søknadsbehandling og oppfølging av tilskudd innenfor kunst og kulturfeltet Ansvar for digitalisering av tilskuddsforvaltningen og dialogen med...

Company: Kulturetaten
Hiring Organization: Kulturetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klimarådgiver Næring for klima

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Stillingen avlønnes som spesialkonsulent, stillingskode 0228, i henhold til etatens lønnspolitikk. Følge opp nettverket Næring for klima samt belyse...

Company: Klimaetaten
Hiring Organization: Klimaetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialkonsulent HR - GAT-koordinator/systemstøtte

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Stillingen lønnes som spesialkonsulent (stillingskode 0228) ltr. Overordnet ansvar for GAT i bydelen....

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialkonsulent Tiltak 1

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Stedfortrederansvar for teamleder ved teamleders fravær Fagutvikling og deltakelse i faglige fora Bistå leder i å følge opp eksterne og...

Company: Enhet Barnevern
Hiring Organization: Enhet Barnevern
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sentral bydel i vekst søker dyktig HR spesialkonsulent

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Bidra til å fremme tillitsbasert ledelse og bygge en kultur som fremmer samarbeid og vi-følelse Rådgi og veilede ledere på individ-, gruppe-...

Company: Bydel Grünerløkka
Hiring Organization: Bydel Grünerløkka
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Strålevernkoordinator

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Strålevernkoordinator ved Sykehuset Telemark er tilknyttet Bedriftshelsetjenesten -STHF. Vi er 14 medarbeidere. BHT jobber for å gi en helhetlig og...

Company: Sykehuset Telemark
Hiring Organization: Sykehuset Telemark
Salary: TBD
Location: Skien
Street Address: TBD

Locality: Skien
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialkonsulent Prosjektleder

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Prosjektledelse og delprosjektledelse i ulike anskaffelses-, implementerings- og utviklingsprosjekter for velferdsteknologi Være ansvarlig for...

Company: Velferdsteknologi
Hiring Organization: Velferdsteknologi
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Personal- og HR-rådgiver

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Stillingen avlønnes som spesialkonsulent, stillingskode 0228, i henhold til etatens lønnspolitikk. Bidra til å fremme tillitsbasert ledelse og bygge en kultur...

Company: Klimaetaten
Hiring Organization: Klimaetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SOMMERVIKARIAT LEGER

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Hege Miranda Dahlen Spesialkonsulent, tlf:. Enhet for legetjenester og smittevernarbeid søker legevikarer i 100 prosent stillinger ved helse- og velferdssenter...

Company: Skandinavisk Personell
Hiring Organization: Skandinavisk Personell
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LEGE I SYKEHJEM

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Hege Miranda Dahlen Spesialkonsulent, tlf:. Trondheim kommune har i dag ni sykehjemsleger som arbeider i 50 - 100 prosent stilling i byens helsehus ...

Company: Skandinavisk Personell
Hiring Organization: Skandinavisk Personell
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SpesialkonsulentSuggested Job Search
Data as of 2019-03-21 (New) with id 0.

If you are switching jobs: When you change your job, choosing the best firm and the surroundings in which it is possible to work will usually be only 1 / 2 of the job you have to perform for the change of your career. It's also very essential to find a way to elegantly keep your previous job. It is suggested that you keep up genuine contacts with previous bosses and co-workers.