Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Mckinsey Company Jobs     Reime Lode As Jobs     Arbeidspsykologisk Jobs     Leder For Forvaltningsenheten     Sanity Jobs     Bpa Assistenter     Er Du Ledig Og Vil Jobbe Som Servicetekniker     Norges Fjellstyresamband Jobs     Omsorgsinstitusjon Jobs    

Searching for "Spesialsykepleie" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Spesialsykepleie Jobs 2020


Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleie, Hammerfest

Date: 2020-09-05 (Latest)

Job Description: Nyere praksis eller utdanning innen spesialsykepleie er en fordel. Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Hammerfest
Street Address: TBD

Locality: Hammerfest
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Førsteamanuensis/førstelektor i intensivsykepleie

Date: 2020-09-05 (Latest)

Job Description: Utdanningen Master i spesialsykepleie innen anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie tilbys som studieprogram ved Det helsevitenskapelig fakultet ved UiS.

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklingssykepleier

Date: 2020-09-05 (Latest)

Job Description: Master i spesialsykepleie med fordypning i anestesi. Ved anestesiavdelingen er det ledig 100% fast stilling som fagutviklingssykepleier.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier ved akutt smerteteam

Date: 2020-09-05 (Latest)

Job Description: Spesialsykepleie i anestesi, intensiv eller annen relevant erfaring. Smertepoliklinikkens akutte smerteteam består i dag av to anestesisykepleiere i 100%…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/Spesialsykepleier 75% natt

Date: 2020-09-05 (Latest)

Job Description: Akuttpsykiatrisk avdeling gir øyeblikkelig-hjelp til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, og vil etter…

Company: Akuttpsykiatrisk avdeling, Affektive lidelser
Hiring Organization: Akuttpsykiatrisk avdeling, Affektive lidelser
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShow more jobs and careers for SpesialsykepleieSuggested Job Search
Data as of 2020-09-05 (Latest) with id 20968.

If you are switching jobs: Experts claim that whenever you inform your superiors that you are leaving your job, the path back is most likely gone. In this case, an imaginary series is transformed that completely changes the business's relationships and environment. When you leave the business you will most probably replaced by someone else fairly quickly.