Styring Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Tilkallingsvikar Assistent Fagarbeider     Bergen Sartor Senter Butikkmedarbeider I 70 Stilling     Bestseller A S Jobs     Elektronikk Jobs     Kampen Installasjon Jobs     Medarbeider Skiutleie    

Searching for "Styring" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Styring Jobs 2022


Vil du jobbe med økonomiplanlegging og styring i politiet?

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Du vil få en sentral rolle i videreutviklingen av etatens økonomistyring, rapportering og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag til politiets øverste ledelse.

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Underdirektør Økonomi og Styring

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Vi søker etter leder for vår enhet Økonomi og Styring i divisjon IT. Våre brukere forventer tilpassede og sammenhengende tjenester. For å opprettholde høy…

Company: Skatteetaten
Hiring Organization: Skatteetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsdirektør for seksjon for bustadsosial politikk og styring

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikken, plan- og bygningslova, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomien og lokalforvaltninga, IKT- og…

Company: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Hiring Organization: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder Cybersikkerhet og overvåking

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Nå står vi midt i en digital transformasjon, som betyr endringer i organisasjon, arbeidsform, teknologi og kultur - der teknologene og teknologi er en driver…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SpareBank 1 har ambisjoner om å bli ledende innenfor styring av operasjonell risiko og etterlevelsesrisiko. Vil du bli m...

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Du har god forståelse for governance, risikostyring og compliance (GRC), og skal bidra til at foretakene i alliansen realiserer sine ambisjoner om å være…

Company: Sparebank 1
Hiring Organization: Sparebank 1
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRisk Advisory | Public Risk

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Du vil få muligheten til å jobbe på spennende prosjekter og løse problemstillinger som er sentrale i våre klienters arbeid med å sikre god virksomhetsstyring og…

Company: Deloitte AS
Hiring Organization: Deloitte AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Senior rådgiver termisk energi

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Vi er interessert i personer med minimum 5 års erfaring med god rør-teknisk bakgrunn og systemforståelse for energisentraler (varme- og kjøleanlegg) inklusive…

Company: Erichsen & Horgen
Hiring Organization: Erichsen & Horgen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


BOBY - Avdelingsdirektør - Seksjon for boligsosial politikk og styring

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Avdelingsdirektøren for seksjon for bustadsosial politikk og styring har eit breitt ansvarsområde. Som leiar for seksjonen skal du balansere arbeidet med korte…

Company: Kommunal- og distriktsdepartementet
Hiring Organization: Kommunal- og distriktsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


NetNordic søker etter systemutviklere

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Som utvikler i NetNordic vil du bli en del av et fagmiljø med solid kompetanse innenfor en bred portefølje av produkter og løsningsområder.

Company: Netnordic Norge
Hiring Organization: Netnordic Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Hotelldirektør

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Stillingen innebærer totalt resultatansvar for hotellets drift; budsjettering, driftsplanlegging, personalutvikling, salg og økonomisk oppfølging av hotellet.

Company: Scandic hotels
Hiring Organization: Scandic hotels
Salary: TBD
Location: Svolvær
Street Address: TBD

Locality: Svolvær
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Strategi og IT rådgivere Helse

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Relevant master - relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 3 - 10 års relevant arbeidserfaring.

Company: PwC
Hiring Organization: PwC
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Domenearkitekt - data, innsikt og analyse

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Som domenearkitekt ved avdelingen for Data, innsikt og analyse (DIA) i Statens vegvesen vil du få en sentral rolle i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag…

Company: Statens vegvesen
Hiring Organization: Statens vegvesen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gruppeleder teknisk byggfag

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg,…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Arrangementkoordinator

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Er tøff nok til å ta styring ovenfor kundene så vi får informasjon i tide. Videreformidle relevant informasjon til andre avdelinger.

Company: Nordic Choice Hotels
Hiring Organization: Nordic Choice Hotels
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Underdirektør Analyse

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Å bli data- og analysedrevet står høyt på agendaen til mange virksomheter, og Skatteetaten står midt i denne endringsreisen.

Company: Skatteetaten
Hiring Organization: Skatteetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Automasjonsingeniør/Salgsingeniør

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Være oppdatert på eksisterende og fremtidig teknologi fra Siemens. Bakgrunn og interesse for ny teknologi, spesielt innen Automasjon (PLS, HMI, SCADA), Edge,…

Company: Siemens AS
Hiring Organization: Siemens AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Application Manager

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: I Orkla IT er planlegging et eget fagområde og inngår i teamet Digital Supply Chain – Procurement & Planning. Vi ser frem til å motta søknaden din.

Company: Orkla
Hiring Organization: Orkla
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagansvarlig finansiering og rapportering

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: I UNICEF Norge er det ledig 100% fast stilling som ansvarlig for finansiering og rapportering. Legge en bærekraftig finansieringsstrategi for UNICEF Norges…

Company: UNICEF Norge
Hiring Organization: UNICEF Norge
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Testledere, tekniske testspesialister og testutviklere

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Vi beveger oss mot kontinuerlige leveranser hvor smidig testtilnærming er sentralt. Bidra til å videreutvikle beste praksis innenfor testområdet for å møte nye…

Company: Statens vegvesen
Hiring Organization: Statens vegvesen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


BOBY - Avdelingsdirektør - Seksjon for boligsosial politikk og styring

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Våre butikkmedarbeidere er Nilles viktigste ambassadører og vårt ansikt utad. Vi søker nå etter en ny selger og ønsker oss deg som er nysgjerrig, inspirerende,…

Company: Nille Sandnessjøen
Hiring Organization: Nille Sandnessjøen
Salary: TBD
Location: Sandnessjøen
Street Address: TBD

Locality: Sandnessjøen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder skole og barnehage

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Til å videreutvikle Fauskeskolene og barnehagene er det nødvendig med relevant ledererfaring og et ønske om å bekle en slik lederrolle som har samhandling og…

Company: Fauske kommune
Hiring Organization: Fauske kommune
Salary: TBD
Location: Fauske
Street Address: TBD

Locality: Fauske
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling innenfor virksomhetsplan og styring

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Bidra til å videreutvikle styringssystemet i FD, herunder prosesser og verktøy for å sette overordnede mål, utvikling av virksomhetsplan og for oppfølging…

Company: Forsvarsdepartementet
Hiring Organization: Forsvarsdepartementet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Booking-Ansvarlig

Date: 2022-05-28 (New)

Job Description: Ansvar for hotellets Revenue Management (prognostisering, styring av tilgjengelighet og prispolitikk). Du vil bidra til økt omsetning gjennom aktivt fokus…

Company: Havila Hotel
Hiring Organization: Havila Hotel
Salary: TBD
Location: Fosnavåg
Street Address: TBD

Locality: Fosnavåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for StyringSuggested Job Search
Data as of 2022-05-28 (New) with id 0. Database job listings: 1,003,289 jobs and growing

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is really a phrase that requires a lot of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong manner, it can employ a negative impact on your profession. You may get a working job give with another corporation where the pay out is higher, but you are still uncertain if that work place will undoubtedly be better then the current one. After all, it isn't all about the amount of money. Imagine if you change your mind later? After all, this is simply not a straightforward decision. Of course your boss can absolve you and hire you back, nonetheless it is not guaranteed.