Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Acsenteret As Jobs     Corporate Action Analyst     Fagutvikler Arbeid     Skifttekniker     Projektorer Jobs     Utvikler Integrasjon    

Searching for "Svangerskapsomsorg" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Svangerskapsomsorg Jobs 2021
Jordmor helsestasjonstjenesten

Date: 2021-11-22 (Latest)

Job Description: Kandidaten må ha god arbeidskapasitet, og kunne bidra til et godt tilbud til brukerne gjennom engasjement og interesse for faglig utvikling.

Company: Barne- og familietjenesten i Fana og Ytrebygda, Bergen kommune
Hiring Organization: Barne- og familietjenesten i Fana og Ytrebygda, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor 100% fast

Date: 2021-11-22 (Latest)

Job Description: Du vil jobbe som jordmor i en kombinert føde- og barselavdeling midt i indrefileten av Nord-Norge. Spesielt interessert om søkeren har videreutdanning som…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Stokmarknes
Street Address: TBD

Locality: Stokmarknes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2021-11-22 (Latest)

Job Description: Fødestua i Alta er en jordmorstyrt enhet, som ligger i Klinikk Alta. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Company: Finnmarkssykehuset HF
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2021-11-22 (Latest)

Job Description: Du vil jobbe dagtid på fødestuen og dialysen i Brønnøysund, og ved poliklinisk virksomhet assisterer du ambulerende leger innenfor kardiologi, kirurgi,…

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Brønnøysund
Street Address: TBD

Locality: Brønnøysund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsJordmor

Date: 2021-11-22 (Latest)

Job Description: Helsestasjonstjenester ledes av virksomhetsleder for både jordmor, helsestasjon 0-5 år og skolehelse 6-20 år.

Company: Sandnes kommune
Hiring Organization: Sandnes kommune
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/sykepleiestudent 37,56% vikariat på natt

Date: 2021-11-22 (Latest)

Job Description: Avdeling for TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) består av 5 enheter fordelt i Innlandet med virksomhet fordelt på Sanderud og Reinsvoll.

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Reinsvoll
Street Address: TBD

Locality: Reinsvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du jobbe som helsesykepleier i en fargerik og spennende bydel? Grünerløkka helsestasjon lyser ut både fast stilling og vikariat.

Date: 2021-11-22 (Latest)

Job Description: Utføre helsestasjonsoppgaver med hjemmebesøk til nyfødte, vaksinasjon og helseundersøkelser i henhold til retningslinjer for helsestasjonstjenesten.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker jordmor som vil jobbe i et godt fagmiljø, og gjøre en forskjell i svangerskapsomsorgen

Date: 2021-11-22 (Latest)

Job Description: Krav om gyldig politiattest jf. helsepersonelloven§ 20 og helse- og omsorgstjenesteloven§5-4 og 5-4a.

Company: Helsestasjons og skolehelsetjenesten, Lørenskog kommune
Hiring Organization: Helsestasjons og skolehelsetjenesten, Lørenskog kommune
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SvangerskapsomsorgSuggested Job Search
Data as of 2021-11-22 (Latest) with id 51822.

If you are switching jobs: The wrong steps when changing your job can throw a negative image you in the eyes of the previous boss. Be tactful and don't resent anyone if you are changing employment. You in no way know very well what may happen in the future and it may happen that you will need to go back to your old work.