Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Postdoctoral Position     Barneverntjenesten Jobs     Spesialsykepleier     Fagansvarlig Java     Skadealliansen Jobs     Nordvikgruppen Jobs     Vellykket Jobs     Helgevakt 3 Hver Helg     Helg Jobs    

Searching for "Sykehjem" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Sykehjem Jobs 2019
Helsefagarbeider 100%/50% stilling

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Norsk er arbeidsspråket på Blidensol sykehjem. Blidensol sykehjem er et kompetansesenter for personer med demens i Stavanger kommune.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Turnusansvarlig

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Haugåstunet sykehjem holder til i Hillevåg bydel. Vi er også stolte over å være et av få sykehjem som fortsatt har eget kjøkken.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Hillevåg
Street Address: TBD

Locality: Hillevåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Slåtthaug sykehjem på Madla er et etablert sykehjem fra 1986 og har 54 sengeplasser fordelt på to avdelinger. Sykehjemmet har også dagsenter, aktivitetsavdeling…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Madla
Street Address: TBD

Locality: Madla
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Aktivitør/frivillighetskoordinator

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Slåtthaug sykehjem på Madla er et etablert sykehjem fra 1986 og har 54 sengeplasser fordelt på to avdelinger. Vi søker deg som har erfaring fra og liker å jobbe…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Madla
Street Address: TBD

Locality: Madla
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsNesna sykehjem søker helge –og tilkallingsvikarer

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Nesna sykehjem søker helge –og tilkallingsvikarer. Det er ønskelig at du studerer helsefag eller har erfaring innen arbeid i pleie og omsorgsyrket.

Company: Nesna kommune
Hiring Organization: Nesna kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brukerstyrt Personlig Assistent

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Stendi har over 5 000 medarbeidere, rundt 1 000 brukere innen barnevern, psykisk omsorg og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), 7 sykehjem og omsorgsboliger…

Company: Heimta
Hiring Organization: Heimta
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du ute etter en spennende og meningsfull jobb som personlig assistent? Fast helgestilling søkes.

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Norlandia Care Group AS driver Hjemmeomsorg, barnehager, pasienthotell og sykehjem. Vi er til stede i Norge, Sverige, Finland og Nederland.

Company: Norlandia hjemmetjenester
Hiring Organization: Norlandia hjemmetjenester
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du bli del av en spennende arbeidsplass under utvikling?

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Utøve god, pasientrettet sykepleie etter gjeldende krav til kvalitet for langtidspasienter på sykehjem og i overensstemmelse med gjeldende lover, retningslinjer…

Company: Oppegård kommune
Hiring Organization: Oppegård kommune
Salary: TBD
Location: Kolbotn
Street Address: TBD

Locality: Kolbotn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker miljøarbeidere og miljøterapeuter til helgestillinger i heldøgns omsorgsbolig

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Unicare leverer også Bedriftshelsetjenester, Rehablitering, Sykehjem og Sjukvard i Sverige. Vi søker flere miljøterapeuter og miljøarbeidere i helgestillinger…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Regionleder i Rygge og Moss (40 %)

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Du vil få en sentral rolle med å jobbe inn mot nye sykehjem i nærliggende områder. Du tar gledelig på deg den blå t-skjorta og blir med på besøk på sykehjem i…

Company: Generasjon M
Hiring Organization: Generasjon M
Salary: TBD
Location: Moss
Street Address: TBD

Locality: Moss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helse- og omsorgsetaten, har ledige helgestillinger!

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Helse- og omsorgsetaten har til enhver tid et antall faste helge stillinger med jobb hver 3.helg ledige på Skjervøy sykestue og sykehjem og Solsikken Omsorgs-…

Company: Skjervøy Kommune
Hiring Organization: Skjervøy Kommune
Salary: TBD
Location: Skjervøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Skjervøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig to 100% stillinger som sykehjemslege

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Stillingene er ikke knyttet til bestemte sykehjem, da bytte av arbeidssted innad i sykehjemslegetjenesten forekommer. Deltakelse i fagutvikling og undervisning.

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker miljøterapeut til nattevakt

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Unicare leverer også Bedriftshelsetjenester, Rehablitering, Sykehjem og Sjukvard i Sverige. Unicare BAB AS avdeling Lønneveien søker miljøterapeut til hvilende…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


FINNMARK

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: VACANT GIR HØYESTE TIMELØNN TIL ALLE SYKEPLEIERE SOM JOBBER I FINNMARK! DET BETYR NOK 273,56, og i tillegg til denne timelønnen får du UB-tillegg og feriepenger…

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Finnmark
Street Address: TBD

Locality: Finnmark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker miljøterapeuter og miljøarbeidere til vårt dagsenter

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Unicare leverer også Bedriftshelsetjenester, Rehablitering, Sykehjem og Sjukvard i Sverige. Vi søker nå flere miljøterapeuter og miljøarbeidere til flere faste…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat som fastlege

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Nesna kommune har to legehjemler, samt LIS1-lege. Legetjenesten har et godt og nært samarbeid med helsestasjon, fysioterapi og psykisk helse, siden alle disse…

Company: Nesna kommune
Hiring Organization: Nesna kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Personlig Assistent for Kvinne i 60 årene

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Stendi har over 5 000 medarbeidere, rundt 1 000 brukere innen barnevern, psykisk omsorg og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), 7 sykehjem og omsorgsboliger…

Company: Heimta
Hiring Organization: Heimta
Salary: TBD
Location: Nesodden kommune
Street Address: TBD

Locality: Nesodden kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SVÆRT GOD LØNN I NORDLAND

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Vi søker en sykepleier til et sykehjem med både somatisk- og demens avdeling. Vi søker sykepleiere som kan gå nattevakter på et sykehjem med totalt 38…

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Nordland
Street Address: TBD

Locality: Nordland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig fastlegehjemmel

Date: 2019-10-03 (Latest)

Job Description: Kontoret er lokalisert i et helsehus med sykehjem, hjemmetjeneste, ergoterapeut og fysioterapeut. Ønsker du en gunstig driftsavtale?

Company: Tinn Kommune
Hiring Organization: Tinn Kommune
Salary: TBD
Location: Tinn kommune
Street Address: TBD

Locality: Tinn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for SykehjemSuggested Job Search
Data as of 2019-10-03 (Latest) with id 26409.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is really a phrase that will require lots of courage. When pronounced at the wrong time or in the wrong manner, it can have a very negative impact on your career. You may get a working job offer you with another corporation where the pay out is higher, but you remain uncertain if that ongoing work environment will be better then the current one. After all, it is not all about the amount of money. What if you change your mind later? After all, this is simply not a straightforward decision. Of course your boss can forgive you and consider you back, but it is not guaranteed.