Sykehuspartner Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Kiosk Foodtruck Medarbeider     Perfect Blend As Jobs     Butikkhjelp     Prosess Lab Offshore     Telecom Jobs     Applikasjonsforvalter Jobs    

Searching for "Sykehuspartner" job or career in Norway? CareerDP is your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Search parameters used for querry: Sykehuspartner job / Sykehuspartner career / vacancy; job location: Norway. Your search resuts are below.

Vil du bli del av vårt utviklingsteam for fremtidens helsetjeneste?

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Helsesektoren og Helse Sør-Øst vil som følge av samfunnsutviklingen få stadig flere oppgaver i årene som kommer og dette stiller økte krav til teknologistøtte.

Company: Helse Sør-øst RHF
Hiring Organization: Helse Sør-øst RHF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Prosjektcontroller

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Gjennom prosjektene i program STIM bygger Sykehuspartner en moderne IKT-infrastruktur for å møte sykehusenes behov for innovasjon og digitalisering.

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsDriftskonsulenter virtualisering og automasjon

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Moderniseringen krever flere hender med riktig kompetanse. Datasenter søker nå etter seniorkonsulenter innen utvikling og drift av Sykehuspartners On Prem…

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsIKT driftskonsulent - drift av applikasjonstjenester

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Avdeling Applikasjonsdrift har ansvaret for sikker og stabil drift samt tekniske leveranser for en bred portefølje applikasjoner som kjører på et stort antall…

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du bli del av vårt utviklingsteam for fremtidens helsetjeneste?

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Erfaring som utvikler, fortrinnsvis full stack. Automatisering, low-code/no-code verktøy,. Kjennskap til mest brukte programmeringsspråk og rammeverk.

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Avdelingsleder - Applikasjonsdrift

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Det vil være behov for strategiske og taktiske vurderinger sett i en helhet for virksomhetsområdet og for Sykehuspartner totalt.

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsIKT driftskonsulent - drift av applikasjonstjenester

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Avdeling Applikasjonsdrift har ansvaret for sikker og stabil drift samt tekniske leveranser for en bred portefølje applikasjoner som kjører på et stort antall…

Company: Helse Sør-øst RHF
Hiring Organization: Helse Sør-øst RHF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsDriftskonsulenter virtualisering og automasjon

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Moderniseringen krever flere hender med riktig kompetanse. Datasenter søker nå etter seniorkonsulenter innen utvikling og drift av Sykehuspartners On Prem…

Company: Helse Sør-øst RHF
Hiring Organization: Helse Sør-øst RHF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgiver

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Seksjonen Kliniske fellesapplikasjoner (KFA) har ansvaret for å forvalte pasientjournalsystemet DIPS og Omilon talegjenkjenning for helseforetakene i Helse Sør…

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAvdelingsleder Virksomhetsstyring

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Master innenfor relevant fagfelt og erfaring fra offentlig sektor. Minimum 5 års erfaring med strategiutvikling og strategiprosesser i offentlig sektor.

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAvdelingsleder Økonomi

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Gjennom tverrfaglig arbeid med øvrige stabsavdelinger og ledelsen i virksomhetsområdene skal funksjonen sikre god rapportering til ledelse, styret, eier og…

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEr du den nye helten i vårt forvaltningsteam?

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Metavision gir leger og sykepleiere informasjon om pasientenes vitale data og medikasjon. I tillegg registreres automatisk informasjon fra pasientens medisinsk…

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsIKT Konsulent

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: I denne omgang tilbyr vi 3 faste stillinger og 2 lengre vikariat. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Lillehammer
Street Address: TBD

Locality: Lillehammer
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsForretningsutvikler og arkitekt til Sykehuspartners utviklerplattform for nye digitale helsetjenester

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no). Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Company: Helse Sør-øst RHF
Hiring Organization: Helse Sør-øst RHF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsForretningsutvikler og arkitekt til Sykehuspartners utviklerplattform for nye digitale helsetjenester

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: HSØ satser på lettbent utvikling av nye brukeropplevelser gjennom moderne verktøy som low-code/no-code plattformer. Smidig metodikk som Scrum, Lean etc.

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSpennende stilling som seksjonsleder for prosjektledere

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Bidra til kompetansebygging og forbedre kvaliteten i prosjekter. Relevant erfaring fra konsulentselskap er en fordel.

Company: Sykehuspartner
Hiring Organization: Sykehuspartner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgiver-IKT

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Planlegge og/eller utføre oppgaver innenfor IKT fagområdet knyttet mot MTU i sykehuset (f.eks. oppgraderinger av SW etc.).

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRådgiver

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Seksjonen Kliniske fellesapplikasjoner (KFA) har ansvaret for å forvalte pasientjournalsystemet DIPS og Omilon talegjenkjenning for helseforetakene i Helse Sør…

Company: Helse Sør-øst RHF
Hiring Organization: Helse Sør-øst RHF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsProsjektcontroller

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Gjennom prosjektene i program STIM bygger Sykehuspartner en moderne IKT-infrastruktur for å møte sykehusenes behov for innovasjon og digitalisering.

Company: Helse Sør-øst RHF
Hiring Organization: Helse Sør-øst RHF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKokk med fagbrev

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Du skal delta i avdelingens øvrige arbeidsoppgaver etter behov. Du har teknologisk utdanning på bachelornivå eller høyere, særlig lang og relevant erfaring kan…

Company: Diagnostikk og teknologidivisjonen, Medisinsk teknologi og ehelse
Hiring Organization: Diagnostikk og teknologidivisjonen, Medisinsk teknologi og ehelse
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du jobbe med forvaltning av kliniske fagsystemer innen spesialisthelsetjenesten i en av Nordens største IKT-bedrifter?

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Vi står foran store og spennende arbeidsoppgaver i årene som kommer, og leter etter deg som har en spesiell interesse for helseteknologi.

Company: Helse Sør-øst RHF
Hiring Organization: Helse Sør-øst RHF
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEr du vår nye kunderådgiver/markedskonsulent?

Date: 2022-08-13 (Latest)

Job Description: Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShow more jobs and careers for SykehuspartnerSuggested Job Search
Data as of 2022-08-13 (Latest) with id 12014. Database job listings: 1,011,382 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: Careerdp.com is quickly becoming one of the biggest job search websites on the internet. We hope you will be able to find a nice employment using our vacancy ads. Thank you for visiting us.