Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Oferta Jobs     Sciences Jobs     Tilkallingsvikarer Innen Kafe Resepsjon     Ambulansearbeider Paramedic Paramedisiner Eller Sykepleier     Ambulansearbeider Paramedic Eller Sykepleier     Smartelektro Jobs    

Searching for "Thorax" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Thorax Jobs 2021


Helsefagarbeider/hjelpepleier Kar/Thorax sengepost

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Sykepleie og behandling til sengepostens innlagte pasienter. Det må påberegnes kunnskap og ferdigheter innen generell kirurgi også, da vi ofte avlaster andre…

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
INTENSIVSYKEPLEIERE TIL NORSKE SYKEHUS

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Å takle krevende situasjoner gjør deg ekstremt viktig for både pasient og pårørende.

Company: Skandinavisk Personell
Hiring Organization: Skandinavisk Personell
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier, Karkirurgisk post 4E

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Posten er en veiledningspost for sykepleiestudenter og setter faget sykepleie i fokus hele tiden. Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Enheten består av tre fagfelt innenfor kar, thorax og urologi. Faglig dyktige og engasjerte ansatte søker etter enhetsleder.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier Kar/Thorax sengepost

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Sykepleie og behandling til sengepostens innlagte pasienter. Det må påberegnes kunnskap og ferdigheter innen generell kirurgi også, da vi ofte avlaster andre…

Company: Kar/thorax - sengepost
Hiring Organization: Kar/thorax - sengepost
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleier til Kar/Thorax sengepost, faste stillinger og vikariater

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Vi har nå ledig 5 faste og 3 vikariater i 100 % stilling i 3 delt turnus med jobb hver 3.helg. Sykepleie og behandling til sengepostens innlagte pasienter.

Company: Kar/thorax - sengepost
Hiring Organization: Kar/thorax - sengepost
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut/spesialfysioterapeut

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: I denne seksjonen er vi i overkant av 20 svært engasjerte og driftige fysioterapeuter. Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Scop vakt/ Assistent

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Hjarteavdelinga har to store sengepostar (hjartemedisinsk og thoraxkirurgisk), ei intensiv- og overvakingseining (MIO) samt eining for hjarteintervensjon.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering, LIS 3 Radiologi

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Det er ledig 1 års svangerskapsvikariat for LIS i 100 % -stilling fra 1 oktober. Vi ønsker også å legge til rette for forskningsdeltagelse, og to LIS har avsatt…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker sykepleiere til Thoraxkirurgisk sengepost

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Vi søker autoriserte sykepleier med relevant erfaring, helst innenfor hjerte-/lungeopererte pasienter eller kirurgiske pasienter.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsjukepleiar

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Hjarteavdelinga har to store sengepostar (hjartemedisinsk og thoraxkirurgisk), ei intensiv- og overvakingseining (MIO) samt eining for hjarteintervensjon.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier til Kar/Thorax sengepost, faste stillinger og vikariater

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Vi har nå ledig 5 faste og 3 vikariater i 100 % stilling i 3 delt turnus med jobb hver 3.helg. Sykepleie og behandling til sengepostens innlagte pasienter.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonssykepleier

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Operasjonssykepleier KIR Operasjon Vest, Nordlandssykehuset Søk på stillingen Ønsker du å jobbe i et allsidig fagmiljø som er opptatt av faglig utvikling og…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Stokmarknes
Street Address: TBD

Locality: Stokmarknes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier, Karkirurgisk post 4E

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Posten er en veiledningspost for sykepleiestudenter og setter faget sykepleie i fokus hele tiden. Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon…

Company: Kirurgisk klinikk, Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Kirurgisk klinikk, Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklingssjukepleiar

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Hjarteavdelinga har to store sengepostar (hjartemedisinsk og thoraxkirurgisk), ei intensiv- og overvakingseining (MIO) samt eining for hjarteintervensjon.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Klinisk stipendiat

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Stillingen er ledig fra januar 2022. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende…

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Anestesisykepleiere til større sykehus i Viken fylke nær Oslo

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Ecura Care er bemanningsbyrået for deg som er spesialist, som vil tjene godt og der tett og personlig oppfølging er viktig.

Company: Ecura Care
Hiring Organization: Ecura Care
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker LIS2/LIS3

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: 21.00. Kar-/thorax- og urologisk avdeling har egne bakvaktsordninger og LIS3 B-gren vakter. Det er ledig fast stilling som LIS2/LIS3 i gastroenterologisk…

Company: Gastrokirurgisk Legetjeneste
Hiring Organization: Gastrokirurgisk Legetjeneste
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Seksjonsleder for sykepleietjenesten ved Kar/Thorax er leder for daglig drift av sengeposten. Som seksjonsleder inngår du i avdelingens ledergruppe og har…

Company: Kar/Thorax kirurgisk sengepost og poliklinikk
Hiring Organization: Kar/Thorax kirurgisk sengepost og poliklinikk
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsykepleier Haukeland Universitetssykehus Bergen

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Dedicare søker intensivsykepleier til intensivavdeling ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen – Sommer 2021 Avdelingen bruker Evita XL-respirator og har…

Company: Dedicare
Hiring Organization: Dedicare
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Anestesisykepleier

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Fagdager i turnus og gode muligheter for faglig utvikling. Aktivt bedriftsidrettslag og mange gode velferdstilbud for ansatte.

Company: Anestesi seksjon sykepleie
Hiring Organization: Anestesi seksjon sykepleie
Salary: TBD
Location: Lørenskog kommune
Street Address: TBD

Locality: Lørenskog kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonssykepleier

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Operasjonsavdelingen er en seksjon i Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon (AIO). Det bygges nytt sykehus i Drammen som skal stå ferdig i 2025.

Company: Operasjonsavdelingen, Drammen Sykehus
Hiring Organization: Operasjonsavdelingen, Drammen Sykehus
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


anestesisykepleier

Date: 2021-09-14 (Latest)

Job Description: Norsk autorisasjon som sykepleier og spesialutdannet som anestesisykepleier. Vi betaler minimum tarifflønn og du har mulighet til å forhandle deg videre.

Company: Randstad Professionals
Hiring Organization: Randstad Professionals
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ThoraxSuggested Job Search
Data as of 2021-09-14 (Latest) with id 293.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be an excuse for labelling the workplace you have worked in as bad. You should tell your boss why you are leaving the company and you should point out the things that bothered you, take action in a polite and professional method however. Keep a measure of professionalism which has led one to this true point in your career. This can help one to make strong references in the future. In conversations with brand-new potential employers, it is necessary to be professional. It's also advisable to tell your superior you are grateful for the opportunity you have had in working for his or even hers organization. You won't ever know whenever your present boss will prove to be an excellent reference. Be aware that no one likes to become criticized. Not from subordinates or colleagues. Even though they deserve it. A person with whom you have ever worked with can be a possibly positive reference. Do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.