Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Vita Jobs     Site Engineer     Arktisk Jobs     Overlever Jobs     Fagerli Jobs     Sesonghjelp Bergen     Spennende Muligheter For Net Utviklere     Kappa Bioscience As Jobs     Assisterende Butikksjef Vestkanten Storsenter    

Searching for "Tilkallingsvikarer" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Tilkallingsvikarer Jobs 2020


Sommerferie og tilkallingsvikarer

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Seksjon Psykisk helse og rus (PHR). Enhet Bergli og amulerende gir individuell oppfølging og miljøarbeidertjenester i botitak, hvor personalet kan stå i…

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Tilkallingsvikarer til barnehagene, Vestby kommune

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Ved tilbud om stilling som tilkallingsvikar må det fremlegges tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. I Vestby kommune er det åtte kommunale barnehager,…

Company: Vestby kommune
Hiring Organization: Vestby kommune
Salary: TBD
Location: Vestby
Street Address: TBD

Locality: Vestby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar barnehage Ressursbanken

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Som ansatt i Ressursbanken bidrar du til å gi gode tjenester til innbyggerne våre. Vi ser etter deg som ønsker å være med å skape en god hverdag i barnehagene…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommervikarer/Tilkallingsvikarer

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Vil du jobbe i vekstkommunen Ås? Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Company: Ås kommune
Hiring Organization: Ås kommune
Salary: TBD
Location: Ås kommune
Street Address: TBD

Locality: Ås kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forebyggende avdeling søker tilkallingsvikarer

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Hvis du tror at dette kan være noe for deg eller du ønsker mer informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med konstituert tjenesteleder.

Company: Storfjord kommune
Hiring Organization: Storfjord kommune
Salary: TBD
Location: Storfjord kommune
Street Address: TBD

Locality: Storfjord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


- Institusjon og hjemmebaserte tjenester

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Fagarbeidere/pleiemedarbeidere til ulike faste helgestillinger, og tilkallingsvikarer ved behov innenfor Virksomhetsområdene Institusjon og Hjemmebaserte…

Company: Jevnaker kommune
Hiring Organization: Jevnaker kommune
Salary: TBD
Location: Jevnaker
Street Address: TBD

Locality: Jevnaker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer innen daglig renhold og hotellrenhold

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: AB Solutions søker etter renholdere innen dagling renhold og hotell for sommeren. Vi søker deg som er et utpreget servicemenneske som gir det lille ekstra.

Company: AB Solutions Vest AS
Hiring Organization: AB Solutions Vest AS
Salary: TBD
Location: Laksevåg
Street Address: TBD

Locality: Laksevåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer i kommunale barnehager

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Det lyses ut et uspesifisert antall tilkallingsvikarer ved de kommunale barnehagene i Gjøvik. Tjenesteområdet barnehage består barnehageadministrasjonen og ti…

Company: Gjøvik kommune
Hiring Organization: Gjøvik kommune
Salary: TBD
Location: Gjøvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Gjøvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer 2020

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Greverud sykehjem er et moderne sykehjem med 64 store rom og inntil 30 brukere på dagaktivitetssenteret for hjemmeboende. Veileding fra fagsykepleier ved behov.

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Oppegård kommune
Street Address: TBD

Locality: Oppegård kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer til skolene, Vestby kommune

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Resultatområde Skole søker flere tilkallingsvikarer ved sykdom og annet sporadisk fravær. I Vestby kommune er det fem barneskoler og to ungdomsskoler.

Company: Vestby kommune
Hiring Organization: Vestby kommune
Salary: TBD
Location: Vestby
Street Address: TBD

Locality: Vestby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar skole Ressursbanken

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Som ansatt i Ressursbanken bidrar du til å gi gode tjenester til innbyggerne våre. Vi ser etter deg som ønsker å være med å skape en god hverdag i skolen og SFO…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer, midlertidige - og deltidsstillinger

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: I forbindelse med igangkjøring av ny fabrikk vil vi i tiden fremover ha behov for flere tilkallingsvikarer, fulltidsvikarer og deltidsansatte, slik at vi kan…

Company: Kavli
Hiring Organization: Kavli
Salary: TBD
Location: Klepp kommune
Street Address: TBD

Locality: Klepp kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer miljøarbeid

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Vi er et avlastningshjem for ca 20 familier med barn i alderen 0 – 18 år med sammensatte funksjonshemninger. Vi har en betydelig kontaktflate og samarbeider nært…

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Blommenholm
Street Address: TBD

Locality: Blommenholm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer i Bistand

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Vi søker deg som har helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring med å arbeide med mennesker med ulike hjelpebehov.

Company: Alta Kommune
Hiring Organization: Alta Kommune
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer - skole: Lærere

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar på skolene i Lyngdal kommune? Vi ønsker å ha tilkallingsvikarer som vi kan kontakte ved behov.

Company: Lyngdal kommune
Hiring Organization: Lyngdal kommune
Salary: TBD
Location: Lyngdal
Street Address: TBD

Locality: Lyngdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Ved Risvollan helse- og velferdssenter har vi bruk for tilkallingsvikarer som kan ta tilfeldige vakter ved sykefravær, kortvarige permisjoner og ferieavvikling…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


tilkallingsvikarer - Åsen bofellesskap

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Vi søker snarest en dyktige, engasjerte og samarbeidsorienterte tilkallingsvikarer. Vi venter ikke på at hverdagen skal komme, men vi skaper hverdagen sammen!

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Hillevåg
Street Address: TBD

Locality: Hillevåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar til barnehager og skoler/SFO

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: TILKALLINGSVIKAR til barnehager og skoler/SFO. Er du flink med mennesker og ønsker å jobbe som tilkallingsvikar? Internvikaren er Asker kommunes eget vikarbyrå.

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Oppdal Kommunale Barnehager og SFO har i tiden fremover et økt behov for tilkallingsvikarer, og ønsker å komme i kontakt med deg som er interessert i arbeid i…

Company: Oppdal Kommune
Hiring Organization: Oppdal Kommune
Salary: TBD
Location: Oppdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Oppdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker etter tilkallingsvikarer/ringevikarer

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Vi er en seks- avdelingsbarnehage med 3 store og 3 små avdelinger fodelt på to etasjer. Barnehagen ligger på Tomasjord, en bydel rett utenfor Tromsø.

Company: Norlandia Isbjørnen barnehage
Hiring Organization: Norlandia Isbjørnen barnehage
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer ønskes til enhet

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: KOPI AV Tilkallingsvikarer ønskes til enhet. Det er behov for tilkallingsvikare i: Hjemmesykepleie på dag, kveld og natt, hverdagsrehabiliteringsteam, og fysio-…

Company: Grimstad
Hiring Organization: Grimstad
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar barnehage 20/21

Date: 2020-07-04 (Latest)

Job Description: Dei kommunale barnehagane i Sogndal kommune er interessert i å kome i kontakt med personar som kan vere tilkallingsvikar,. Den som vert tilsett må leggje fram:

Company: Sogndal kommune
Hiring Organization: Sogndal kommune
Salary: TBD
Location: Sogndal
Street Address: TBD

Locality: Sogndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for TilkallingsvikarerSuggested Job Search
Data as of 2020-07-04 (Latest) with id 11891.

If you are switching jobs: When you change your job, choosing the best business and the environment in which it is possible to work will most likely be only 1 / 2 of the job you should perform for the switch of your career. It's also very essential to discover a solution to elegantly depart your earlier job. It is suggested that you keep up genuine contacts with previous bosses and colleagues.