Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Ordensvakt Jobs     Kasse Medarbeider     Blockchangers Jobs     Associate Jobs     Den Norske Opera Ballett Jobs     Cloud Jobs     Telemark Jobs     Legal Jobs     Anleggsleder Bas    

Searching for "Undervise" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Undervise Jobs 2019


Vi trenger en dyktig spesialpedagog - fast stilling

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Arbeidsoppgaver Veiledning av lærere Skriving av rapporter Spes.ped.undervisning Undervisning av elever med behov for særskilt tilrettelegging Undervisning og...

Company: Lofsrud skole
Hiring Organization: Lofsrud skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Fagsykepleier i helse og mestring

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Glad i å undervise/ presentere, med god formidlingsevne. Arbeidsoppgaver vil blant annet bestå i organisering av fagdager, undervisning og kurs....

Company: Hjemmetjenesten Distrikt 1
Hiring Organization: Hjemmetjenesten Distrikt 1
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontaktlærer i barneskolen

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Du har minst 30 studiepoeng i norsk og regning og kan undervise på alle trinn. Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet....

Company: Grünerløkka skole Trinn 5 - 7
Hiring Organization: Grünerløkka skole Trinn 5 - 7
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kontaktlærer i barneskolen

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Du har minst 30 studiepoeng i norsk og regning og kan undervise på alle trinn. Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet....

Company: Grünerløkka skole
Hiring Organization: Grünerløkka skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details35,8 % vikariat som lærer i kunst og håndverk

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Hovedarbeidsoppgaver Undervise på mellomtrinnet i kunst og håndverk Samarbeide med kollegaer. Kvalifikasjonskrav Undervisningskompetanse i kunst og håndverk...

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Vestfold
Street Address: TBD

Locality: Vestfold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Yrkeshygieniker/Verneingeniør

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Trives med å undervise. Vi søker en engasjert Yrkeshygieniker/Verneingeniør til bedriftshelsetjenesten Stamina Helse avd Tromsø....

Company: Stamina
Hiring Organization: Stamina
Salary: TBD
Location: Troms
Street Address: TBD

Locality: Troms
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialrådgiver

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Like å formidle og undervise også til store forsamlinger. KoRus-Øst (Kompetansesenter rus - region øst) søker spesialrådgiver....

Company: Sykehuset Innlandet
Hiring Organization: Sykehuset Innlandet
Salary: TBD
Location: Hedmark
Street Address: TBD

Locality: Hedmark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Yrkesfaglærer Anleggsgartnerfaget

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Du vet at lærergjerningen er mer enn å undervise fag - det er også å skape relasjoner og gi elever tro på at de....

Company: Stovner videregående skole
Hiring Organization: Stovner videregående skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Yrkesfaglærer Bygg og Anleggsteknikk

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Du vet at lærergjerningen er mer enn å undervise fag - det er også å skape relasjoner og gi elever tro på at de....

Company: Stovner videregående skole
Hiring Organization: Stovner videregående skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


GLU 1-7/Allmennlærer

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Undervise ved bruk av nettbrett. Undervise etter FAIF - fagtekst i fokus på 3. Du er en profesjonell yrkesutøver som vil og kan undervise....

Company: Løren skole
Hiring Organization: Løren skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider natt-tjenesten

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Veilede, undervise og informere brukere, pårørende og kolleger. Ansvarlig for å gjennomføre pleie og omsorgsoppgaver som helsefagarbeider....

Company: Tverrfaglig team Øst
Hiring Organization: Tverrfaglig team Øst
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Undervise og veilede bachelorstudenter i fysioterapi. Vil du undervise ved landets største fysioterapiutdanning?...

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklingssykepleier

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Undervise og veilede ved andre avdelinger/klinikker, institusjoner, foreninger både nasjonalt og internasjonalt....

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Regressansvarlig/saksbehandler regress

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Undervise andre avdelinger ved behov. Vi søker skadebehandler til behandling av regressaker....

Company: CODAN Forsikring
Hiring Organization: CODAN Forsikring
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Undervise og veilede bachelorstudenter i fysioterapi. Vil du undervise ved landets største fysioterapiutdanning?...

Company: Høgskolen i Oslo og Akershus
Hiring Organization: Høgskolen i Oslo og Akershus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Logoped

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Logopedtenesta er ei avdeling i Nevroklinikken. Avdelinga yter tenester til pasientar med afasi, dysartri, stemmevanskar og dysfagi ved Haukeland...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisning: Studiespesialiserande og fellesfag - Fyllingsdalen vgs

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Den som vert tilsett må vere budd på å undervise på alle tilbodsområda ved skolen. Fyllingsdalen videregående skole er ein kombinert vidaregåande skule med...

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider og pleieassistent

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Veilede, undervise og informere brukere, pårørende og kolleger. Norlandia Care Group As....

Company: Norlandia Care Group As
Hiring Organization: Norlandia Care Group As
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialpedagog

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Informere, undervise og gjennomføre prosesser, på teammøter, barnehagelærermøter, assistentveiledning, personalmøter mm....

Company: Bekkestua Kanvas-barnehage
Hiring Organization: Bekkestua Kanvas-barnehage
Salary: TBD
Location: Bekkestua
Street Address: TBD

Locality: Bekkestua
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder Abdomen/Barn, seksjon Radiologi

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Enhetsleder Abdomen/Barn Seksjon Radiologi BDA Radiologi, Akershus universitetssykehus HF Søk på stillingen Vi søker etter enhetsleder Abdomen/Barn på seksjon...

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærer - idrettsfag/kroppsøving

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Kunne undervise i håndball topp- og breddeidrett. Skolen har omlag 50% ledig stilling for lærer i idretssfag og kroppsøving....

Company: Nordland Fylkeskommune
Hiring Organization: Nordland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


40 % stilling som messinglærer/ korpsdirigent.

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: I tillegg til å undervise deltar lærerne på felles prosjekter og konserter i regi av AMOK. Agdenes er en kommune i Sør-Trøndelag som ligger helt ytterst i...

Company: Agdenes kommune
Hiring Organization: Agdenes kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningsstilling som automasjonsmekaniker

Date: 2019-05-28 (Latest)

Job Description: Stillingen innebærer å undervise elever på utdanningsprogrammet VG2 kjemiprosess, VG2 maritimefag og VG1 TIP....

Company: Rogaland fylkeskommune
Hiring Organization: Rogaland fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for UnderviseSuggested Job Search
Data as of 2019-05-28 (Latest) with id 22435.

If you are switching jobs: Experts state that whenever you inform your superiors you are leaving your job, the route back again is most probably gone. In this case, an imaginary range is transformed that completely changes the company's relationships and environment. Once you leave the business you will most probably replaced by someone else fairly quickly.