Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Ordensvakt Jobs     Associate Jobs     Account Jobs     Telemark Jobs     Fagsjef Arbeid Og Mangfold     Hr Prosjekt Jobs     Asfaltarbeidere Jobs     Anleggsleder Bas     Markets Jobs    

Searching for "Undervise" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Undervise Jobs 2019
Fast stilling i kroppsøving og naturfag.

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Du har stor glede av å undervise i egne fag. Aktivt faglig og pedagogisk arbeid i fagseksjoner....

Company: Lofsrud skole
Hiring Organization: Lofsrud skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tysklærer i 34 % stilling

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Undervise i tysk på 8., 9. og 10. trinn Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning Gi elevene læringsfremmende tilbakemeldinger Samarbeid...

Company: Abildsø skole Trinn 8 - 10
Hiring Organization: Abildsø skole Trinn 8 - 10
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklingssjukepleiar

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Undervise og iverksette simuleringstrening innanfor prioriterte område. Hjarteavdelinga er ei spesialavdeling der all utgreiing og behandling av hjartesjukdomar...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagsjukepleiar/Opeerasjonssjukepleiar.

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Du likar å undervise enkeltvis og i grupper. Kirurgisk serviceklinikk (KSK) er ein av dei største klinikkane ved Haukeland universitetssjukehus og har medansvar...

Company: Haukeland Universitetssjukehus
Hiring Organization: Haukeland Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFast stilling matematikk og kroppsøving ungdomstrinnet

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Høgskole/universitet med kompetanse til å undervise i matematikk og kroppsøving. Du må ha kompetanse til å undervise i matematikk og kroppsøving.....

Company: Bjølsen skole
Hiring Organization: Bjølsen skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du student, god til å formidle og ute etter en fleksibel deltidsjobb?

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Være faglig dyktig innenfor ditt fagfelt og de fagene du skal undervise i. Kandidater som kan undervise i matematikk, realfag eller språk vil ha en fordel....

Company: Privatundervisningen AS
Hiring Organization: Privatundervisningen AS
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege/ Bedriftslege

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Trivast med å undervise. Stamina Helse er Noreg si største bedriftshelseteneste, med over 50 kontor rundt om i landet....

Company: Stamina
Hiring Organization: Stamina
Salary: TBD
Location: Sogn og Fjordane
Street Address: TBD

Locality: Sogn og Fjordane
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagsykepleier

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Kan ha overordet ansvar for å veilede, undervise og informere pasienter/beboere, pårørende, medarbeidere, elever, lærlinger, studenter og andre som har...

Company: Lilleborg Helsehus avd 5
Hiring Organization: Lilleborg Helsehus avd 5
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier skjermet avdeling

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Veilede, undervise og informere beboere/nærstående/kolleger/elever/studenter/praktikanter - praktisk og teoretisk....

Company: Midtåsenhjemmet
Hiring Organization: Midtåsenhjemmet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingssykepleier natt

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Veilede, undervise og informere brukere, pårørende og kolleger. Bidra til tverrfaglig samarbeid....

Company: Hjemmetjenesten team alvorlig syke
Hiring Organization: Hjemmetjenesten team alvorlig syke
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


VIKAR

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Du må kunne undervise i store og små grupper/klasser. Bidra til gode læringsøkter....

Company: Svendstuen skole
Hiring Organization: Svendstuen skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nattsykepleier tilkallingsvikar

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Være en ressursperson - veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer. Utføre direkte beboerrettede oppgaver i tråd med gjeldende krav til...

Company: Ellingsrudhjemmet
Hiring Organization: Ellingsrudhjemmet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagsykepleier

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Veilede, undervise og informere beboere/nærstående/kolleger/elever/studenter/praktikanter - praktisk og teoretisk....

Company: Lillohjemmet Post 3
Hiring Organization: Lillohjemmet Post 3
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier med fagansvar

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Veilede, undervise og informere beboere/nærstående/kolleger/elever/studenter/praktikanter - praktisk og teoretisk....

Company: Abildsø sykehjem
Hiring Organization: Abildsø sykehjem
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Allmennlærer med fordypning i norsk/matematikk

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Undervise ved bruk av nettbrett. Undervise etter FAIF - fagtekst i fokus på 3. Du er en profesjonell yrkesutøver som vil og kan undervise....

Company: Løren skole
Hiring Organization: Løren skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


GLU/Allmennlærer med fordypning i spesialpedagogikk

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Undervise ved bruk av nettbrett. Undervise etter FAIF - fagtekst i fokus på 3. Du er en profesjonell yrkesutøver som vil og kan undervise....

Company: Løren skole
Hiring Organization: Løren skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningsstilling i engelsk og norsk

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Interesse for nytenkende og innovative måter å undervise på. Undervisningsstilling i engelsk og norsk, kan kombineres med samfunnsfag og krle....

Company: Sofienberg skole
Hiring Organization: Sofienberg skole
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorrådgivere

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Arbeidsoppgavene består i å undervise, saksbehandle, veilede, utgi bestemmelser, foreta godkjenninger og bistå Forsvaret med faglig støtte....

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brannkonstabel

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling...

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Brannmester

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling...

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nettlærer i økonomiske fag- spennende EdTech startup

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Ønsker du å undervise i økonomiske fag på nett til studenter som trenger din fantastiske formidlingsevne? EnkelEksamen søker flere nettlærere til morgendagens...

Company: EnkelEksamen
Hiring Organization: EnkelEksamen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nettlærer i matematikk - spennende EdTech startup

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Ønsker du å undervise matematikkfaget på nett til elever som trenger din fantastiske formidlingsevne? EnkelEksamen søker matematikklærer til morgendagens...

Company: EnkelEksamen
Hiring Organization: EnkelEksamen
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Inntil 1,8 stillinger (vikariat og fast) som dekker fagene norsk, religion, tysk og psykologi

Date: 2019-03-21 (New)

Job Description: Det er ønskelig at søkerne kan undervise i flere av fagene. Søkere må ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse i fagene de skal undervise i....

Company: Rogaland fylkeskommune
Hiring Organization: Rogaland fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for UnderviseSuggested Job Search
Data as of 2019-03-21 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is a phrase that requires a lot of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can have a very negative effect on your profession. You may get a working job give with another business where the pay is higher, but you are still uncertain if that work environment will be better then the current one. After all, it isn't all about the money. Imagine if you later change your brain? After all, this is not an easy decision. Of course your boss can forgive you and take you back, but it is not guaranteed.