Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Kundeservice It Support     Explorations Jobs     General Electric Jobs     7 Eleven Jobs     Barn Jobs     Danske Jobs     Pipeline Jobs     Frivillighetskoordinator Jobs     Midlertidig Jobs    

Searching for "Universitetet" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Universitetet Jobs 2019


2 Postdoctoral Fellowships at the Faculty of Theology

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Job description Applications are invited for up to two 3 year positions as Postdoctoral Fellow to be based at the Faculty of Theology, University of Oslo....

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vitenskapelig assistent SKO 1019 /SKO 1020

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om Universitetet i Oslo. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte...

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vitskapleg assistent

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings-...

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Advisor, research administration

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: About the position A temporary position as a research support coordinator (advisor) is available at Norsk Forskerskole i Farmasi (NFIF), at University of Oslo ...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Research Fellow within the subject area of Behavioral Emotional and Social Difficulties

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Job description Applications are invited for a position as a Research Fellow within the subject area of social and emotional difficulties at the Department of...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørstekonsulent

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om Universitetet i Oslo. Centre for Educational Measurement ved Universitetet i Oslo (CEMO) tilbyr et stimulerende og internasjonalt forskningsmiljø....

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorkonsulent /førstekonsulent (studieadministrasjon)

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om Universitetet i Bergen. Kjennskap til og erfaring frå studieadministrativ arbeid frå Universitetet i Bergen er ein føremon....

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent innenfor opptak og eksamen

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Universitetet har store ambisjoner. Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte....

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vitenskapelig assistent SKO 1019 /SKO 1020

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om stillingen En stilling som vitenskapelig assistent er ledig ved NORMENT, Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet. Stillingen er knyttet til Institutt for...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstelektor innen utdanningsutvikling

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo. Vi har ledig en nyopprettet fast stilling som førstelektor ved...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Renholder

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Universitetet har sterkt fokus på miljø og ble i mars 2008 sertifisert som Miljøfyrtårn. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal...

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Universitetet i Oslo. Om Universitetet i Oslo. Centre for Educational Measurement ved Universitetet i Oslo (CEMO) tilbyr et stimulerende og internasjonalt...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent/seniorkonsulent

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved...

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Arkeologisk feltarbeid 2019

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Arkeologisk feltarbeid 2019 Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete kulturminner innenfor KHMs myndighetsområde, som...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningsrådgjevar

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om stillinga Det er ledig ei fast stilling som rådgjevar (SKO1434)/seniorkonsulent (SKO1363) på Institutt for musikkvitskap med arbeidsplass og oppgåver knytt...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Gaustad
Street Address: TBD

Locality: Gaustad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forsker

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Se retningslinjer knyttet til tilsetting i forskerstillinger ved Universitetet i Oslo. Vi har ledig en midlertidig stilling som forsker for perioden 010819 til...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Universitetslektor -fagdidaktikk religion og etikk

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo. Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er det...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overingeniør tilknyttet GEco-gruppa

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo, er det ledig en fast, 50 % stilling som overingeniør. Stillingen er knyttet til museets forskningsgruppe...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administrativ studieleder

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om stillingen Ved Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, er det ledig en fast stilling som administrativ studieleder. Vi...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Doktorgradsstipendiat

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo....

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fullstack-utvikler

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om stillingen Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) søker etter en person som ønsker å jobbe tett sammen med forskere ved UiO, slik at de får...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studiekonsulent

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om stillinga Vi har for tida ei ledig stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent 1363) ved Institutt for lingvistiske og studium. Studiekonsulenten er ein...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningsrådgiver/ koordinator

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Om stillingen Nyopprettet stilling som forskningsrådgiver ved Institutt for geofag. Institutt for geofag søker en positiv og initiativrik person til en...

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorkonsulent /førstekonsulent (studieadministrasjon)

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Universitetet i Bergen. Om Universitetet i Bergen. Kjennskap til og erfaring frå studieadministrativ arbeid frå Universitetet i Bergen er ein føremon....

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


pianostemmer/klavertekniker

Date: 2019-06-27 (New)

Job Description: Universitetet i Stavanger søker etter pianostemmer/klavertekniker til 40% stilling ved Fakultet for utøvende kunstfag....

Company: Universitetet i Stavanger
Hiring Organization: Universitetet i Stavanger
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for UniversitetetSuggested Job Search
Data as of 2019-06-27 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the company" is a phrase that requires plenty of courage. When pronounced at the wrong time or in the wrong manner, it can employ a negative impact on your profession. You may get a working job offer you with another business where the pay is higher, but you remain not sure if that work environment will be better then the current one. After all, it isn't all about the money. Imagine if you change your mind later? After all, this is simply not an easy decision. Needless to say your boss can absolve you and hire you back, nonetheless it is not guaranteed.