Universitetslektor Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Searching for "Universitetslektor" job / career / vacancy in Norway? CareerDP.com is here to assist you in your search. We wish you good luck in finding your new dream job!


Search parameters used for query: Universitetslektor job / career / vacancy; job location: Norway.
We found several listings that are shown below (part time / full time jobs).★ Frequently searched jobs today: Legal Administrative Assistant Jobs, Vessel Fitter Jobs, Refrigeration Engineer Jobs, Waitress Jobs, Garage Engineer Jobs, Content Developer Jobs
★ Related jobs in Norway:
Tesoro jobs in Norway, Honda Motor jobs in Norway, Groupe Auchan jobs in Norway, AXA jobs in Norway, China National Aviation Fuel Group jobs in Norway, China State Construction Engineering jobs in Norway, Exxon Mobil jobs in Norway,

Universitetslektor (mellombels)

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Ved institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) er det ledig ei mellombels 100 prosent stilling i åtte månader som universitetslektor.

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Førsteamanuensis/universitetslektor (20 % bistilling) i kvalitetsforbetring i helsetenesta

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Bistillinga er knytt til fast relevant hovudstilling (minimum 50 %) utanfor Universitetet i Bergen. Personen vi søkjer er i ein aktiv fase av karrieren, og har…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i spesialpedagogikk

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) er det fra 01.08.2023 ledig inntil 2 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i pedagogikk

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor innen vann og avløp

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Universitetslektor, kroner 478 300 - 615 000 per år. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig…

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor ved Klinisk institutt 2

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: 2 x 10% bistilling) i gynekologi for en periode på fire (4) år frå tilsetjing. Stillinga er knytt til undervisning, rettleiing og anna praktisk arbeid knytt til…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i ergoterapi

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUndervisnings- og forskerstilling i engelsk og engelskdidaktikk

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis kode 1011 og førstelektor kode 1198 i lønnstrinn 60-74 (fra kr…

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor / høgskolelærer i sykepleie, Hammerfest

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) er det ledig 2 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor / høgskolelærer i…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Hammerfest
Street Address: TBD

Locality: Hammerfest
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor i digital samhandling

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKombinert stilling som professor i medisin (spinalkirurgi) UiT og overlege/faglig leder NKR, UNN

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Forskningsgruppen består for tiden av 2 professorer i hovedstilling, professoren i spinalkirurgi samt 10 førsteamanuenser og 1 universitetslektor i bistilling,…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor II/ fylkeskoordinator i Søndre Nordland ved Institutt for samfunnsmedisin

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Knyttet til praksis i primærhelsetjenesten for medisinstudenter i 5. Ansettelse i bistilling forutsetter godkjenning fra hovedarbeidsgiver.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Hattfjelldal kommune
Street Address: TBD

Locality: Hattfjelldal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor/førstelektor i norrøn filologi (vikariat)

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: En midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009)/førstelektor (SKO 1198) i norrøn filologi er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier …

Company: Universitetet i Oslo
Hiring Organization: Universitetet i Oslo
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor til Bacelorprogrammet i vernepleie

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. Emnenansvar, undervise, veilede og utvikle studentaktive…

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLege i spesialisering (LIS) innan ortopedisk kirurgi

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: I Kristiansund har vi 10 overlegar, 6-7 LIS 2/3 og 9 LIS1 (1 professor, 1 førsteamanuensis, 1 universitetslektor og 5 PhD`ar).

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Kristiansund
Street Address: TBD

Locality: Kristiansund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor/førstelektor i entreprenørskap, økonomi og ledelse - Søknadsfrist: 19. februar 2023

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: For ansettelse som universitetslektor kreves utdanning på høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende, relevante forskningskvalifikasjoner…

Company: USN
Hiring Organization: USN
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørstelektor/universitetslektor innen matematikk, fast stilling

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: For stillingen kreves mastergrad (stilling som universitetslektor) eller relevant doktorgrad (stilling som førstelektor) i matematikk, realfagsdidaktikk eller…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFørsteamanuensis/Førstelektor/Universitetslektor i jordmorfag - Søknadsfrist: 1. februar 2023

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner…

Company: USN
Hiring Organization: USN
Salary: TBD
Location: Vestfold og Telemark
Street Address: TBD

Locality: Vestfold og Telemark
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPostdoktor i språkvitenskap / psykolingvistikk

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: I Europa er andelen flerspråklige barn for tiden rundt 20-25 %, og den øker stadig. I dette prosjektet foreslår vi en ny metode som sammenligner flere grupper…

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsUniversitetslektor i klinisk voksenpsykologi (psykologspesialist)

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 648 700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Company: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hiring Organization: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKombinert stilling UIT/UNN som førsteamanuensis/forsker i molekylærbiologi

Date: 2023-02-01 (New)

Job Description: Forskningsgruppen består av tre professorater, tre førsteamanuensis, tre universitetslektor, to postdoktor, fire PhD-studenter og tre avdelingsingeniører.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMost searched for today

Universitetslektor Jobs     Remuneration Jobs     Kundeopplevelser Jobs     Medarbeider Jobs     Senior User Experience Designer     Global Fundraising Video Adviser    
Show more jobs and careers for UniversitetslektorSuggested Job Search
Data as of 2023-02-01 (New) with id 0. Database job listings: 1,344,311 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is really a phrase that requires lots of courage. When pronounced at the incorrect time or in the wrong manner, it can employ a negative effect on your profession. You may get a job offer with another corporation where the pay is higher, but you remain uncertain if that ongoing work place will be better then your current one. After all, it isn't all about the money. What if you later change your brain? After all, this is not an easy decision. Needless to say your boss can absolve you and consider you back, but it isn't guaranteed.

Useful job keywords: pitx terminal job hiring, job hiring near me cashier, job hiring near me indeed, jobsinary dubai, civil service hiring 2022