Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Reflekt Bemanning As Jobs     Sortland Jobs     Skillhus Jobs     Feltsalg Jobs     Gann Jobs     Fyrstikkalleen Jobs     Balder Jobs     Deployer For Plan Build 360     Karasjohka Jobs    

Searching for "Utdanningssenter" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Utdanningssenter Jobs 2020


Verksbetjent med fagbrev

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgen region øst
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region øst
Salary: TBD
Location: Kongsvinger
Street Address: TBD

Locality: Kongsvinger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Kjøkkensjef

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgen region sørvest
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region sørvest
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kokk

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgen region øst
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region øst
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Verksbetjent BAT

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgen region sørvest
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region sørvest
Salary: TBD
Location: Froland kommune
Street Address: TBD

Locality: Froland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikarer

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Søkere til stillingskode 0264 - fengselsbetjent må dokumentere fullført og bestått etatsutdanning ved Kriminalomsorgens utdanningssenter.

Company: Kriminalomsorgen region sør
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region sør
Salary: TBD
Location: Tyristrand
Street Address: TBD

Locality: Tyristrand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSosialkonsulent Agder fengsel

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgen region sørvest
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region sørvest
Salary: TBD
Location: Froland kommune
Street Address: TBD

Locality: Froland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kriminalomsorgskonsulent / førstekonsulent

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Du må ha 3-årig sosialfaglig utdanning eller bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. 428 200 – 496 100 pr.

Company: Kriminalomsorgen region sørvest
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region sørvest
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Verksbetjent ved Verdal fengsel

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgen region nord
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region nord
Salary: TBD
Location: Verdal kommune
Street Address: TBD

Locality: Verdal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver/seniorkonsulent Økonomi/regnskap

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgen region nord
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region nord
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


To ett års vikariater som førstekonsulent / kriminalomsorgskonsulent

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Du må ha 3-årig sosialfaglig utdanning eller bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. 428 200 – 496 100 pr.

Company: Kriminalomsorgen region sørvest
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region sørvest
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fengselsbetjent

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI),…

Company: Kriminalomsorgen region sørvest
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region sørvest
Salary: TBD
Location: Arendal
Street Address: TBD

Locality: Arendal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut Agder fengsel

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgen region sørvest
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region sørvest
Salary: TBD
Location: Froland kommune
Street Address: TBD

Locality: Froland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagkonsulent ved Dalane utdanningssenter

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Dalane utdanningssenter er en del av Dalane videregående skole, og har ansvar for å styrke utdanning for voksne i vårt distrikt.

Company: Rogaland fylkeskommune
Hiring Organization: Rogaland fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Egersund
Street Address: TBD

Locality: Egersund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sikkerhetsmedarbeider i Kriminalomsorgsdirektoratet

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Hiring Organization: Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Salary: TBD
Location: Lillestrøm
Street Address: TBD

Locality: Lillestrøm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Økonomirådgiver/seniorrådgiver

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgen region øst
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region øst
Salary: TBD
Location: Lillestrøm
Street Address: TBD

Locality: Lillestrøm
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fengselsbetjent

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI),…

Company: Kriminalomsorgen region øst
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region øst
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jurist

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgen region nord
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region nord
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fengselsbetjent

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI),…

Company: Kriminalomsorgen region øst
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region øst
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Juridisk rådgiver

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgen region sørvest
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region sørvest
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagkonsulent ved Dalane utdanningssenter

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Dalane utdanningssenter er en del av Dalane videregående skole, og har ansvar for å styrke utdanning for voksne i vårt distrikt.

Company: Dalane videregående skole
Hiring Organization: Dalane videregående skole
Salary: TBD
Location: Eigersund kommune
Street Address: TBD

Locality: Eigersund kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagansvarlig uniformer

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Delta på uniformsprøving ved Politihøgskolen, Tollskolen og Kriminalomsorgens utdanningssenter. Avdeling Materiell og Logistikk består av seksjonene Utvikling…

Company: Politiets Fellestjenester
Hiring Organization: Politiets Fellestjenester
Salary: TBD
Location: Jaren
Street Address: TBD

Locality: Jaren
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fengselsførstebetjent/ Bookingansvarlig

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI),…

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Halden fengsel – Vikariat miljøterapeut

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler…

Company: Kriminalomsorgen region øst
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region øst
Salary: TBD
Location: Halden
Street Address: TBD

Locality: Halden
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Jordmor

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Byen har også ett utdanningssenter med videregående skoler , Teknisk fagskole og en avdeling av Høyskolen i Buskerud. Vi har ca 350 fødsler i året.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fengselsførstebetjent/vaktleder

Date: 2020-09-18 (Latest)

Job Description: Bestått fengselsbetjentutdanning fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI),…

Company: Kriminalomsorgen region øst
Hiring Organization: Kriminalomsorgen region øst
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for UtdanningssenterSuggested Job Search
Data as of 2020-09-18 (Latest) with id 36672.

If you are switching jobs: The replacement of job should not be a justification for labelling the workplace you have worked in as bad. You should tell your boss why you are leaving the business and you should point out the things that bothered you, take action in a polite and professional method however. Keep a way of measuring professionalism which has led one to this true point in your career. This assists one to make solid references in the future. In conversations with brand-new potential employers, it's important to be expert. You should also tell your superior that you are grateful for the opportunity you have had in working for his or hers corporation. You won't ever know whenever your present boss will prove to be a great reference. Be aware that no one loves to end up being criticized. Not from subordinates or co-workers. Even if they are worthy of it. A person with whom you have ever worked with could be a possibly positive reference. Usually do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.