Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Sikringsleder     Vaaland Jobs     Health Service Designer If Health Services     Sales Engineer Sales Consultant Aftermarket     Brennende Jobs     Eminent People Jobs     View Software Jobs     Fellowship Jobs     Positiv Og Offensiv Salgssjef    

Searching for "Utlysing" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Utlysing Jobs 2020


Lærer

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Mars ledig en stilling ved Sundvollen oppvekstsenter som blir tilsatt etter denne utlysing. August 2020 er det ledige lærerstillinger for hele eller deler av…

Company: Hole kommune
Hiring Organization: Hole kommune
Salary: TBD
Location: Hole kommune
Street Address: TBD

Locality: Hole kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
INTERN UTLYSING Formann - Uteseksjonen

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Vi har frå snarast ledig 100% stilling som formann for anlegg på veg, vatn og avløp ved Kommunalteknikk/Uteseksjonen. Stillinga er plassert i Kap.

Company: Ørsta kommune
Hiring Organization: Ørsta kommune
Salary: TBD
Location: Ørsta
Street Address: TBD

Locality: Ørsta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegeheimel 2. gongs utlysing

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Hareid kommune har 5160 innbyggjarar og ligg på øya Hareidlandet sørvest for Ålesund. Det er enkelt å kome seg til og frå Hareid.

Company: Hareid kommune
Hiring Organization: Hareid kommune
Salary: TBD
Location: Hareid
Street Address: TBD

Locality: Hareid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegeheimel : 2.gongs utlysing

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Askvoll legesenter utvidar kapasiteten med 1 ny fastlegeheimel frå snarast. Søkjar kan velje mellom fastlønn i 100% stilling eller næringsdrift, listetak 850.

Company: Askvoll kommune
Hiring Organization: Askvoll kommune
Salary: TBD
Location: Askvoll
Street Address: TBD

Locality: Askvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


2. gongs utlysing: Prosjektleiar investeringsportefølje

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Ansvar for prosjektleiing i kommunen sine investeringsprosjekt. Vere kommunen sin representant i byggeprosjekt og ivareta byggherrerolla.

Company: Askvoll kommune
Hiring Organization: Askvoll kommune
Salary: TBD
Location: Askvoll
Street Address: TBD

Locality: Askvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsIntern utlysing i Ulstein kommune

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Intern utlysing i Ulstein kommune. Bli familiar sin «heia-gjeng» i Barneblikk familieteam. Barneblikk familieteam skal starte opp i Ulsteinvik sommaren 2020.

Company: Ulstein kommune
Hiring Organization: Ulstein kommune
Salary: TBD
Location: Ulsteinvik
Street Address: TBD

Locality: Ulsteinvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi treng ny barnehagelærar ved Tryggheim barnehage Vestnes

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Sjå fullstendig utlysing på heimesida: 100 % stilling som barnehagelærar frå 01.08.2020 -fast. For meir informasjon om stillingane:

Company: Nlm Barnehagene As Avd Tryggheim Barnehage Vestnes
Hiring Organization: Nlm Barnehagene As Avd Tryggheim Barnehage Vestnes
Salary: TBD
Location: Vestnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Vestnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


INTERN UTLYSING Sjukepleiar 20 % Fitjar legesenter (ID 585)

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Frå 01.04.20 skal det tilsetjast sjukepleiar i 20 % fast stilling ved Fitjar legesenteret. Du må vera serviceinnstilt, ha gode samarbeidsevner og evne til å…

Company: Fitjar kommune
Hiring Organization: Fitjar kommune
Salary: TBD
Location: Fitjar kommune
Street Address: TBD

Locality: Fitjar kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillingar : 2. gongs utlysing

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Utføring av stell og pleie. Legge til rette for meistring og rehabilitering. Etaten nyttar Acos CosDoc som dokumentasjonsverkty, og naudsynt opplæring vil bli…

Company: Askvoll kommune
Hiring Organization: Askvoll kommune
Salary: TBD
Location: Askvoll
Street Address: TBD

Locality: Askvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar/Sjukepleiar/Vernepleiar : 2. gongs utlysing

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Bu- og miljøtenesta gruppe barn og unge søkjer etter helsefagarbeidar/sjukepleiar/vernepleiar i 80% + 100% fast stilling til barn i 1 :

Company: Askvoll kommune
Hiring Organization: Askvoll kommune
Salary: TBD
Location: Askvoll
Street Address: TBD

Locality: Askvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikarar i perioden 22.06.20 - 16.08.20 : 2. gongs utlysing

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Helse- og omsorgsetaten søkjer etter ferievikarar i perioden 22.06.20 - 16.08.20. Vi søkjer etter vikarar i følgjande grupper: Utføring av stell og pleie.

Company: Askvoll kommune
Hiring Organization: Askvoll kommune
Salary: TBD
Location: Askvoll
Street Address: TBD

Locality: Askvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/vernepleiar - 60% fast stilling : 2. gongs utlysing

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Askvoll omsorgssenter 2 (Askvollheimen) ved gruppe solstova/Rask har frå snarast ledig 60% fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar.

Company: Askvoll kommune
Hiring Organization: Askvoll kommune
Salary: TBD
Location: Askvoll
Street Address: TBD

Locality: Askvoll
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgivar landbruk og bygdeutvikling (2.gongs utlysing)

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Vi søkjer etter rådgivar landbruk og bygdeutvikling. Frå 2020 får fylkeskommunen som følge av regionreforma eit utvida ansvar for utvikling av landbruk og…

Company: Møre og Romsdal fylkeskommune
Hiring Organization: Møre og Romsdal fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Samfunnsutviklar – arealplan/byggesak

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Fullstendig utlysing finst på www.hjartdal.kommune.no. Ledig stilling i Hjartdal kommune:

Company: HJARTDAL KOMMUNE
Hiring Organization: HJARTDAL KOMMUNE
Salary: TBD
Location: Sauland
Street Address: TBD

Locality: Sauland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Reinhald - open søknad 2019

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Dette er ei opa utlysing for deg som ynskjer å arbeide med reinhald i Stryn kommune. Søknaden vert registrert og søkjaren vert kontakta dersom det vert aktuelt…

Company: Stryn kommune
Hiring Organization: Stryn kommune
Salary: TBD
Location: Stryn
Street Address: TBD

Locality: Stryn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seniorkonsulent

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Sakshandsaming i rekrutteringsprosessar frå utlysing til tilsetting. Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


pleiemedarbeider

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Company: Sola kommune
Hiring Organization: Sola kommune
Salary: TBD
Location: Sola
Street Address: TBD

Locality: Sola
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - intern utlysing

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: 10% fast stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten sør, turnus med arbeid hver 6. Hjemmetjenesten i Aure kommune er en avdeling med to baser, en på Gullstein…

Company: Aure kommune
Hiring Organization: Aure kommune
Salary: TBD
Location: Møre og Romsdal
Street Address: TBD

Locality: Møre og Romsdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningsstillingar frå 01.08.2020

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: 1 x 100 % engasjementstilling som miljøterapeut (eiga utlysing). 1 x 80-100 % fast stilling som vernepleiar/spesialpedagog (eiga utlysing).

Company: Giske kommune
Hiring Organization: Giske kommune
Salary: TBD
Location: Valderøy
Street Address: TBD

Locality: Valderøy
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningsstillingar frå 01.08.2020

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: 1 x 100 % engasjementstilling som miljøterapeut (eiga utlysing). 1 x 80-100 % fast stilling som vernepleiar/spesialpedagog (eiga utlysing).

Company: Giske Kommune
Hiring Organization: Giske Kommune
Salary: TBD
Location: Giske kommune
Street Address: TBD

Locality: Giske kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Boligkonsulent

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Company: Sola kommune
Hiring Organization: Sola kommune
Salary: TBD
Location: Sola
Street Address: TBD

Locality: Sola
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Company: Sola kommune
Hiring Organization: Sola kommune
Salary: TBD
Location: Tananger
Street Address: TBD

Locality: Tananger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Company: Sola kommune
Hiring Organization: Sola kommune
Salary: TBD
Location: Sola
Street Address: TBD

Locality: Sola
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer TABO

Date: 2020-02-22 (Latest)

Job Description: Ansettelse skjer forøvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysing, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Company: Sola kommune
Hiring Organization: Sola kommune
Salary: TBD
Location: Tananger
Street Address: TBD

Locality: Tananger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for UtlysingSuggested Job Search
Data as of 2020-02-22 (Latest) with id 30780.

If you are switching jobs: Industry experts claim that when you inform your superiors that you will be leaving your job, the path back is most likely gone. In this full case, an imaginary collection is transformed that completely changes the business's relationships and environment. When you leave the company you will most likely be replaced by another person rapidly probably.