Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Msl Jobs     Personlig Assistent Bpa     Carlings Jobs     Fagkonsulent I Febdok Teamet     Stiftelsen Nordre Aasen Kapellveien Barnebolig Og Avlastning Jobs     Pedagogiske Ledere Fossum Kommunale Barnehager Oslo Kommune Bydel Stovner Jobs     Backend Utviklere     Konsernjurist     Studentconsulting Norge As Jobs    

Searching for "Utviklingshemming" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Utviklingshemming Jobs 2020


Ungdomsarbeider / Assistent

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: I 2016 fikk vi Oslo Folkehelsepris for våre folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for mennesker med utviklingshemming.

Company: Aktivitetsenheten, Oslo kommune, Bydel Grorud
Hiring Organization: Aktivitetsenheten, Oslo kommune, Bydel Grorud
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Rekruttering / assistent 35%

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Mårstien ligger nord i Haugesund og er en avdeling som gir tjenester til voksne og barn med utviklingshemming og ulike fysiske funksjonshemninger.

Company: Haugesund kommune
Hiring Organization: Haugesund kommune
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/ spesialsykepleier

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Arbeidstakere som skal arbeide med barn eller personer med utviklingshemming, skal fremlegge politiattest ved tiltredelse iht. Erfaring fra arbeid med barn.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialutdannet sykepleier

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi behandler også noen barn, og arbeidstakere som skal arbeide med barn eller personer med utviklingshemming, skal fremlegge politiattest ved tiltredelse iht.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Seksjonsleder

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Seksjonen drifter også Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse. Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme søker…

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSpesialkonsulent

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: I 2016 fikk vi Oslo Folkehelsepris for våre folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for mennesker med utviklingshemming.

Company: Barnevern - Ungdomsteam, Oslo kommune, Bydel Grorud
Hiring Organization: Barnevern - Ungdomsteam, Oslo kommune, Bydel Grorud
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: I 2016 fikk vi Oslo Folkehelsepris for våre folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for mennesker med utviklingshemming.

Company: Fjellhøi gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud
Hiring Organization: Fjellhøi gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar - Ullevålsveien 34

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Ullevålsveien 34 er et heldøgns bo- og omsorgstilbud som yter tjenester til syv voksne beboere med blant annet utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser.

Company: Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten
Hiring Organization: Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Lunden miljøarbeidertjeneste er organisert i avdeling Helse og mestring, seksjon Bolig og dagtilbud. Avdelingens tjenestesteder yter heldøgns omsorgstjenester i…

Company: Lunden miljøarbeidertjeneste, Bydel Bjerke
Hiring Organization: Lunden miljøarbeidertjeneste, Bydel Bjerke
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider helg

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Ullevålsveien 34 er et heldøgns bo- og omsorgstilbud som per tiden yter tjenester til syv voksne beboere med blant annet utviklingshemming, autisme og psykiske…

Company: Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten
Hiring Organization: Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Bør ha tatt e-kurset "Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming" via KS Læring sine nettsider. Må være fylt 18 år.

Company: Birger Olivers vei bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Hiring Organization: Birger Olivers vei bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Tjenestestedet yter døgnkontinuerlige tjenester til 5 beboere med ulik grad av utviklingshemming og bistandsbehov. Det er 2 ledige stillinger som miljøarbeider.

Company: Seterhøyveien bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Hiring Organization: Seterhøyveien bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut 3-årig

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Avdeling Tilrettelagte tjenester består av 13 bofellesskap og ett dag- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming.

Company: Birger Olivers vei bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Hiring Organization: Birger Olivers vei bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut 3-årig

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Tjenestestedet yter døgnkontinuerlige tjenester til 6 beboere med ulik grad av utviklingshemming og bistandsbehov. Vi behandler kun elektroniske søknader.

Company: Seterhøyveien bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Hiring Organization: Seterhøyveien bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Tjenestestedet yter døgnkontinuerlige tjenester til 6 beboere med ulik grad av utviklingshemming og bistandsbehov. Vi behandler kun elektroniske søknader.

Company: Seterhøyveien bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Hiring Organization: Seterhøyveien bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider - hvilende nattevakt

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming. I Hareveien bolig og Kjelsåsveien 112 bor det til sammen 8 mennesker med psykisk utviklingshemming.

Company: Hareveien 10 - Bolig, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Hiring Organization: Hareveien 10 - Bolig, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut - vernepleier

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Interesse for og erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming og autisme. Bolig Schu, Oslo kommune, Velferdsetaten. Førerkort klasse B er en fordel.

Company: Bolig Schu, Oslo kommune, Velferdsetaten
Hiring Organization: Bolig Schu, Oslo kommune, Velferdsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi åpnet dørene i januar 2020, og drifter i dag heltidstjenester til 5 beboere med variert omfang av psykisk utviklingshemming. Du må ha høy arbeidskapasitet.

Company: Røakollen samlokaliserte bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Hiring Organization: Røakollen samlokaliserte bolig, Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærer ved tilrettelagt opplæring

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Arbeid med elever i 1:1 / 2:1 situasjoner og små grupper med elever med utviklingshemming/ autismeforstyrrelser. For mer informasjon om skolen;

Company: Viken fylkeskommune
Hiring Organization: Viken fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledende miljøterapeut - vernepleier/sykepleier

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Vi gir praktisk bistand og praktisk bistand og opplæring til 22 personer med utviklingshemming, kognitiv svikt, nedsatte funksjonsevner, utfordrende atferd og…

Company: Haugerud miljøarbeidertjeneste, Oslo kommune, Bydel Alna
Hiring Organization: Haugerud miljøarbeidertjeneste, Oslo kommune, Bydel Alna
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Ullevålsveien 34 er et heldøgns bo- og omsorgstilbud som yter tjenester til syv voksne beboere med blant annet utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser.

Company: Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten
Hiring Organization: Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekstravakter/deltids stillinger

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Seksjon for heldøgnstjenester og avlastning tilbyr tjenester til enkeltpersoner med utviklingshemming, autisme, og fysisk funskjonshemming.

Company: Seksjon for heldøgnstjenester og avlastning, Bydel Stovner
Hiring Organization: Seksjon for heldøgnstjenester og avlastning, Bydel Stovner
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider - annenhver helg

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: I Hareveien bolig og Kjelsåsveien 112 bor det til sammen 8 mennesker med psykisk utviklingshemming. Hareveien 10 - Bolig, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker.

Company: Hareveien 10 - Bolig, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Hiring Organization: Hareveien 10 - Bolig, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig stilling: Fagleder tjenesten for utviklingshemmede

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: Relevant erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming og/eller miljøterapeutisk arbeid innen fagområdet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Company: Nesna kommune
Hiring Organization: Nesna kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/ Psykolog

Date: 2020-02-23 (New)

Job Description: HAVO jobber med pasienter med forsinket eller ervervet kognitiv skade, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/ADS, atferdsvansker, ulike syndromer og ulike…

Company: Finnmarkssykehuset
Hiring Organization: Finnmarkssykehuset
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for UtviklingshemmingSuggested Job Search
Data as of 2020-02-23 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is a phrase that will require lots of courage. When pronounced at the wrong time or in the wrong way, it can have a very negative impact on your career. You can find a working job offer you with another firm where the pay is higher, but you remain not sure if that ongoing work place will be better then the current one. After all, it is not all about the money. What if you change your mind later? After all, this is simply not an easy decision. Of course your boss can forgive you and consider you back, nonetheless it isn't guaranteed.