Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Interns     Bremnes Jobs     Vial As Jobs     Fredrik Jobs     Samferdsel Jobs     Flexbemanning Jobs     Etablerad Och Erfaren Arkitekt     Analyst Power     Aho Jobs    

Searching for "Utviklingshemming" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Utviklingshemming Jobs 2019


Miljøarbeider/ assistenter Fana dagsenter- og timeavlasning

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Vår tjeneste har spesialkompetanse innen aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming. En til to dager pr uke vil barn og unge med utviklingshemming…

Company: Fana dagsenter
Hiring Organization: Fana dagsenter
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Diverse helgevakt-stillinger

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Helgevaktstillinger i 2 av våre botiltak for mennesker med psykisk utviklingshemming og innen rus og psykiatri. Vi har ledig diverse helgevaktstill.

Company: Tønsberg Kommune
Hiring Organization: Tønsberg Kommune
Salary: TBD
Location: Vestfold
Street Address: TBD

Locality: Vestfold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


5 stillingar 65,7% vakande nattevakt - Haugen burettslag

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Erfaring med målretta miljøarbeid og personar med utviklingshemming. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune gjer tilbod til personar med utviklingshemming og…

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider - Hvilende nattevakt 66/39,44 %

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Søker må gjennomføre og bestå e-læringskurset "Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming". Samarbeid med brukere og pårørende.

Company: Kristiansand kommune
Hiring Organization: Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledig stilling som miljøterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Butenesta er ei heildøgns omsorgsteneste for personar med utviklingshemming, funksjonsnedsetting eller andre hjelpebehov. Førarkort er difor ein føresetnad.

Company: Haram kommune
Hiring Organization: Haram kommune
Salary: TBD
Location: Brattvåg
Street Address: TBD

Locality: Brattvåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Regionen driver heldøgns bemannede boliger for personer med utviklingshemming og/eller psykiske lidelser. Har erfaring fra målrettet miljøterapi for personer…

Company: Human-care
Hiring Organization: Human-care
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Regionen driver heldøgns bemannede boliger for personer med utviklingshemming og/eller psykiske lidelser. Har erfaring fra målrettet miljøterapi for personer…

Company: Humana omsorg og assistanse
Hiring Organization: Humana omsorg og assistanse
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekstravakt Nittedal avlastningssenter

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Nittedal avlastningssenter yter tjenester til 17 barn og unge voksne, med utviklingshemming og/eller autisme. Vil du gjøre en forskjell?

Company: Nittedal kommune
Hiring Organization: Nittedal kommune
Salary: TBD
Location: Akershus
Street Address: TBD

Locality: Akershus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut/ miljøarbeidere Arna dagsenter- og timeavlasning

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Vår tjeneste har spesialkompetanse innen aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming. Vi gir aktivitetstilbud til 28 personer med utviklingshemming og…

Company: Arna dagsenter
Hiring Organization: Arna dagsenter
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider våken nattevakt 66% Lysneveien 61

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Virksomhet botjenester yter tjenester til mennesker med utviklingshemming med varierende bistandsbehov. Virksomheten består av 8 avdelinger, beliggende på…

Company: Botjenester, Ski kommune
Hiring Organization: Botjenester, Ski kommune
Salary: TBD
Location: Ski
Street Address: TBD

Locality: Ski
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut 100% vikariat

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: God kunnskap og erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemming. MILJØTERAPEUT 100% Vikariat fra 02.12.19 - 03.07.20.

Company: Tjøme Kommune
Hiring Organization: Tjøme Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dyktige helsefagarbeidere søkes til tilkalling og helgestillinger

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Personlig trygghet i arbeid med mennesker med utviklingshemming. Helse- og omsorgstjenestene skal bidra til at bystrategiens mål om at ”Drammen skal være en…

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast 100 % Pedagogstilling til byomfattende spesialgruppe - Linderud pluss

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Oppfølging av elever enkeltvis og i mindre gruppe med diagnoser innenfor autismespekterforstyrrelser og psykisk utviklingshemming.

Company: Linderud skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Hiring Organization: Linderud skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Det er en ledig vernepleierstilling ved Ammerudtunet bosenter som er en bolig for mennesker med utviklingshemming. Da er dette jobben for deg!

Company: Ammerudtunet bosenter, Oslo kommune, Bydel Grorud
Hiring Organization: Ammerudtunet bosenter, Oslo kommune, Bydel Grorud
Salary: TBD
Location: Grorud
Street Address: TBD

Locality: Grorud
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledende miljøterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: I 2016 fikk vi Oslo Folkehelsepris for våre folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for mennesker med utviklingshemming.

Company: Ammerudtunet bosenter, Oslo kommune, Bydel Grorud
Hiring Organization: Ammerudtunet bosenter, Oslo kommune, Bydel Grorud
Salary: TBD
Location: Grorud
Street Address: TBD

Locality: Grorud
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Neptunveien 24 er en tilrettelagt bolig for fem fantastiske personer med ulike grader av utviklingshemminger. Neptunveien 24, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker.

Company: Neptunveien 24, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Hiring Organization: Neptunveien 24, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


20,42 % - miljøterapeut - helg

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Abildsø bolig, Oslo kommune, Bydel Østensjø. Abildsø bolig er en samlokalisert bolig som gir bistand til tre voksne personer med utviklingshemming/autisme i…

Company: Abildsø bolig, Oslo kommune, Bydel Østensjø
Hiring Organization: Abildsø bolig, Oslo kommune, Bydel Østensjø
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut / Miljøarbeidere

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innenfor omsorg for personer med autisme og psykisk utviklingshemming. Bolig- og avlastningsavdelingen (BOA) tilbyr bolig…

Company: BOA - innenbysgrupper, Oslo kommune, Barne- og familieetaten
Hiring Organization: BOA - innenbysgrupper, Oslo kommune, Barne- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming og psykiske lidelser er en fordel. Sverstad TBFF er en tilrettelagt bolig for personer med…

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ringevikarer til Bjørgefaret/- og Hamregården bofellesskap

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Enheten har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet…

Company: Bjørgefaret/-og Hamregården bofellesskap
Hiring Organization: Bjørgefaret/-og Hamregården bofellesskap
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestilling - Nyggårdsvikveien bofellesskap

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Enheten har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet…

Company: Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg
Hiring Organization: Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tannlege - Odda og Norheimsund tannklinikkar

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Vi behandlar personar med utviklingshemming, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige.

Company: Hordaland Fylkeskommune
Hiring Organization: Hordaland Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Odda
Street Address: TBD

Locality: Odda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studentstillinger helg 14-20%

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Oppfølgingsenheten i Tvedestrand kommune gir tjenester innen arbeids-og aktivitetstilbud, bistand og helsehjelp til barn og unge i avlastning, til personer med…

Company: Tvedestrand kommune
Hiring Organization: Tvedestrand kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleiar/sjukepleiar

Date: 2019-09-18 (New)

Job Description: Erfaring frå arbeid med psykisk utviklingshemming. Miljøarbeidartenesta yter tenester til menneske med psykisk utviklingshemming og psykiske lidingar.

Company: Gloppen kommune
Hiring Organization: Gloppen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for UtviklingshemmingSuggested Job Search
Data as of 2019-09-18 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The incorrect steps when switching your job can throw a poor image you in the eyes of the past boss. Be tactful and do not resent anyone if you are changing employment. You never know very well what may happen in the future and it may happen that you'll need to return to your old work.