Vera Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Searching for "Vera" job / career / vacancy in Norway? CareerDP.com is here to assist you in your search. We wish you good luck in finding your new dream job!


Search parameters used for this particular query: Vera job / career / vacancy; job location: Norway.
We found several listings that are shown below (part time / full time jobs / jobs near me).★ Frequently searched jobs today: Structure Welder Jobs, Tax Manager Jobs, Outdoor Sales Executive Jobs, Stone Cladding Mason Jobs, CNC Operator Jobs, Maths Teacher Jobs
★ Related jobs in Norway:
China Shipbuilding Industry jobs in Norway, Japan Tobacco jobs in Norway, RWE jobs in Norway, Telecom Italia jobs in Norway, Noble Group jobs in Norway, Amazon.com jobs in Norway, China Metallurgical Group jobs in Norway,

Markedskoordinator Norge

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Eierskap til enhver eventaktivering (i koordinering med resten av markedsføringsteamet) inkludert ansvar for aktiveringen.

Company: Vitamin Well
Hiring Organization: Vitamin Well
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Miljøterapeut i medlevarturnus

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Arbeide etter yrkesetiske prinsipp for god ivaretaking av brukar sitt behov. Delta i tverrfagleg samarbeid og samarbeide med anna personale på garden.

Company: Sveio kommune
Hiring Organization: Sveio kommune
Salary: TBD
Location: Sveio kommune
Street Address: TBD

Locality: Sveio kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du vera med på å skapa eit godt læringsmiljø

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing etter Opplæringslova § 10-9. Det er mogleg å søkje om anonymitet, men det må vere særskilte omstende for å få…

Company: Moster skule
Hiring Organization: Moster skule
Salary: TBD
Location: Mosterhamn
Street Address: TBD

Locality: Mosterhamn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTilretteleggingsressurs i barnehage

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Ein tilretteleggingsressurs skal vera ei støtte for barnet i barnehagen. Me søkjer deg som vil jobba som tilretteleggingsressurs i barnehage.

Company: Kvam Kommune
Hiring Organization: Kvam Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

100% barnehagelærar og 100% barne og ungdomsarbeidar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Kyrkjevegen 6, 6856 Sogndal Me har ledig følgjande stillingar: 100% barnehagelærar- fast 100 % barne og ungdomsarbeidar- fast Kvalifikasjonskrav:…

Company: Stedje Barnehage
Hiring Organization: Stedje Barnehage
Salary: TBD
Location: Sogndal
Street Address: TBD

Locality: Sogndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du vera med på å skapa eit godt læringsmiljø?

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing etter Opplæringslova § 10-9. Det er mogleg å søkje om anonymitet, men det må vere særskilte omstende for å få…

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Bremnes
Street Address: TBD

Locality: Bremnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du fortelje dei gode historiene?

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Redaksjonen og medierådgivarane held til i nye og trivelege lokale sentralt plassert i Knarvik senter. Ei viktig rolle i ei lokalavis som har ambisjonar og skal…

Company: Avisa Nordhordland AS
Hiring Organization: Avisa Nordhordland AS
Salary: TBD
Location: Knarvik
Street Address: TBD

Locality: Knarvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du bli støttekontakt?

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Vi er på jakt etter det som har du lyst til å bli støttekontakt nokre timar i veka? Tenestekontoret ynskjer å koma i kontakt med personar som kunne tenke seg…

Company: Seljord Kommune
Hiring Organization: Seljord Kommune
Salary: TBD
Location: Seljord
Street Address: TBD

Locality: Seljord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKommunikasjonsmedarbeidar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Høgare utdanning innan journalistikk, medier og kommunikasjon eller anna relevant utdanning. Produsera innhald for kundane våre.

Company: Omega 365
Hiring Organization: Omega 365
Salary: TBD
Location: Ølensvåg
Street Address: TBD

Locality: Ølensvåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEiningsleiar - Psykisk helse og rus

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Sit i leiargruppa til kommunalsjef og skal bidra til å sjå heilskap både innan sektoren, men også sjå kommunen som heilskap.

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeut i medleverturnus (vikariat)

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Bachelor i vernepleie/sjukepleie, vernepleie vil vera fyrste prioritet. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune har ledig vikariat i 100% stilling som…

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Bremnes
Street Address: TBD

Locality: Bremnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsGartnar/anleggsgartnar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Kvam herad har behov for rekruttera ny gartnar til stell av kommunen sine park/grøntområde. Ansvar/fagansvar for drift og vedlikehald av uteanlegg ved parkar,…

Company: Kvam Kommune
Hiring Organization: Kvam Kommune
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKjøkkenassistenter, deltid

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og…

Company: Avdeling for kjøkken, kantiner og kafeteria, Diakonhjemmet Sykehus
Hiring Organization: Avdeling for kjøkken, kantiner og kafeteria, Diakonhjemmet Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelgestillingar - Stord sjukeheim

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Me har no ledige helgestillingar i fleire avdelingar. Palliativ og lindrande behandling i livets sluttfase.

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsGrunnskulelærar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Andre med relevant arbeidserfaring og/eller utdanning kan også verta vurderte for vikariat. Ved ny tilsetjing vert det stilt krav om politiattest, jfr.

Company: Kvam Kommune
Hiring Organization: Kvam Kommune
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarnehagelærar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Å vera med på å bygga ein sterk kultur i barnehage vår der verdiplattforma ligg i botnen. Evne til å skapa engasjement og lyst til å delta i barna sin leik og…

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Etne kommune
Street Address: TBD

Locality: Etne kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommarvikariat 2024

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Vi treng ferievikarar som kan overta når våre tilsette skal ha ferie i perioden 17.06.24-18.08.24 (veke 25 - 33). Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjend.

Company: Bjørnafjorden kommune Bemanningssentralen
Hiring Organization: Bjørnafjorden kommune Bemanningssentralen
Salary: TBD
Location: Os
Street Address: TBD

Locality: Os
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsNattevakt

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Helsefagarbeidar eller annan relevant utdanning. Du har evne til å arbeida målretta og ha god struktur. Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattest.

Company: Bjørnafjorden kommune Psykisk helse og rustenester
Hiring Organization: Bjørnafjorden kommune Psykisk helse og rustenester
Salary: TBD
Location: Os
Street Address: TBD

Locality: Os
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsDagleg Leiar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Oppfølging av forskrifter og krav til verksemda. Høgare utdanning, men relevant praksis kan kompensera for utdanning.

Company: Hardanger Fjordfrukt SA
Hiring Organization: Hardanger Fjordfrukt SA
Salary: TBD
Location: Utne
Street Address: TBD

Locality: Utne
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøarbeidarar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Oppfølging av kvar enkelt bebuar sitt behov for hjelp og omsorg. Vera ein solid fagperson som bidreg til utviklinga av eit godt arbeids- og fagmiljø.

Company: Kvam Kommune
Hiring Organization: Kvam Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBåt/ MC mekanikar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Service og reparasjonar av MC og ATV. Hjelpa maritim avdeling med service/reparasjonar ved behov. Fordel med fagbrev på MC eller lette køyretøy.

Company: Yamaha Hardanger AS
Hiring Organization: Yamaha Hardanger AS
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHMS-KS leder

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Du må vera ein sjølvstendig og framoverlent person. I stillinga som KS-ansvarleg skal du være med og ivareta kvalitetsarbeidet i alle prosjektfasar.

Company: K.Volden AS
Hiring Organization: K.Volden AS
Salary: TBD
Location: Fitjar kommune
Street Address: TBD

Locality: Fitjar kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRekneskapsleiar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Klepp kommune søkjer ny rekneskapsleiar. Har du erfaring med kommunalt regnskap? Har du annan rekneskapserfaring og interesse for digitalisering? Då kan du…

Company: Klepp kommune
Hiring Organization: Klepp kommune
Salary: TBD
Location: Kleppe
Street Address: TBD

Locality: Kleppe
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMost searched for today

Vera Jobs     Process Jobs     Emma Systems As Jobs     Helsefagarbeider Sykepleier Natt     Sykepleier Spesialsykepleier Paramedisiner     Velde Asfalt As Avd Agder Jobs    
Show more jobs and careers for VeraSuggested Job Search
Data as of 2023-12-03 (New) with id 0. Database job listings: 1,214,315 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right company and the environment in which you can work will usually be only 1 / 2 of the job you need to perform for the change of one's career. It is also very important to discover a way to elegantly leave your previous job. It's advocated that you maintain legitimate contacts with former bosses and co-workers.

Useful job keywords: jobs near me, urgent hiring near me, iloilo city hiring, internships near me summer 2023, no experience bank jobs near me, jobs in paranaque, waitress job hiring near me