Vera Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Searching for "Vera" job / career / vacancy in Norway? CareerDP.com is here to assist you in your search. We wish you good luck in finding your new dream job!


Search parameters used for this particular query: Vera job / career / vacancy; job location: Norway.
We found several listings that are shown below (part time / full time jobs / jobs near me).★ Frequently searched jobs today: Cafe Supervisor Jobs, Pizza Maker Jobs, Noc Technician Jobs, Electrical Engineer Jobs, Punching Machine Operator Jobs, Associate Advocate Jobs
★ Related jobs in Norway:
ABB jobs in Norway, Credit Suisse Group jobs in Norway, FedEx jobs in Norway, Anglo American jobs in Norway, Saint-Gobain jobs in Norway, Deutsche Post jobs in Norway, Comcast jobs in Norway,

Markedskoordinator Norge

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Eierskap til enhver eventaktivering (i koordinering med resten av markedsføringsteamet) inkludert ansvar for aktiveringen.

Company: Vitamin Well
Hiring Organization: Vitamin Well
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Miljøterapeut i medlevarturnus

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Arbeide etter yrkesetiske prinsipp for god ivaretaking av brukar sitt behov. Delta i tverrfagleg samarbeid og samarbeide med anna personale på garden.

Company: Sveio kommune
Hiring Organization: Sveio kommune
Salary: TBD
Location: Sveio kommune
Street Address: TBD

Locality: Sveio kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du vera med på å skapa eit godt læringsmiljø

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing etter Opplæringslova § 10-9. Det er mogleg å søkje om anonymitet, men det må vere særskilte omstende for å få…

Company: Moster skule
Hiring Organization: Moster skule
Salary: TBD
Location: Mosterhamn
Street Address: TBD

Locality: Mosterhamn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du vera med oss å byggje framtidsskulen for alle elevane i Vaksdal

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Oppveksttunet er ein naturleg samlingsplass i bygda og husar barnehage, SFO og skule. Søkjarar som har undervisningskompetanse i fleire av følgjande fag vil bli…

Company: Vaksdal kommune
Hiring Organization: Vaksdal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTilretteleggingsressurs i barnehage

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Ein tilretteleggingsressurs skal vera ei støtte for barnet i barnehagen. Me søkjer deg som vil jobba som tilretteleggingsressurs i barnehage.

Company: Kvam Kommune
Hiring Organization: Kvam Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

100% barnehagelærar og 100% barne og ungdomsarbeidar

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Kyrkjevegen 6, 6856 Sogndal Me har ledig følgjande stillingar: 100% barnehagelærar- fast 100 % barne og ungdomsarbeidar- fast Kvalifikasjonskrav:…

Company: Stedje Barnehage
Hiring Organization: Stedje Barnehage
Salary: TBD
Location: Sogndal
Street Address: TBD

Locality: Sogndal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du vera med på å skapa eit godt læringsmiljø?

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing etter Opplæringslova § 10-9. Det er mogleg å søkje om anonymitet, men det må vere særskilte omstende for å få…

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Bremnes
Street Address: TBD

Locality: Bremnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du fortelje dei gode historiene?

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Redaksjonen og medierådgivarane held til i nye og trivelege lokale sentralt plassert i Knarvik senter. Ei viktig rolle i ei lokalavis som har ambisjonar og skal…

Company: Avisa Nordhordland AS
Hiring Organization: Avisa Nordhordland AS
Salary: TBD
Location: Knarvik
Street Address: TBD

Locality: Knarvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du bli støttekontakt?

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Vi er på jakt etter det som har du lyst til å bli støttekontakt nokre timar i veka? Tenestekontoret ynskjer å koma i kontakt med personar som kunne tenke seg…

Company: Seljord Kommune
Hiring Organization: Seljord Kommune
Salary: TBD
Location: Seljord
Street Address: TBD

Locality: Seljord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKommunikasjonsmedarbeidar

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Høgare utdanning innan journalistikk, medier og kommunikasjon eller anna relevant utdanning. Produsera innhald for kundane våre.

Company: Omega 365
Hiring Organization: Omega 365
Salary: TBD
Location: Ølensvåg
Street Address: TBD

Locality: Ølensvåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEiningsleiar - Psykisk helse og rus

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Sit i leiargruppa til kommunalsjef og skal bidra til å sjå heilskap både innan sektoren, men også sjå kommunen som heilskap.

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeut i medleverturnus (vikariat)

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Bachelor i vernepleie/sjukepleie, vernepleie vil vera fyrste prioritet. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune har ledig vikariat i 100% stilling som…

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Bremnes
Street Address: TBD

Locality: Bremnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsGartnar/anleggsgartnar

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Kvam herad har behov for rekruttera ny gartnar til stell av kommunen sine park/grøntområde. Ansvar/fagansvar for drift og vedlikehald av uteanlegg ved parkar,…

Company: Kvam Kommune
Hiring Organization: Kvam Kommune
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKjøkkenassistenter, deltid

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og…

Company: Avdeling for kjøkken, kantiner og kafeteria, Diakonhjemmet Sykehus
Hiring Organization: Avdeling for kjøkken, kantiner og kafeteria, Diakonhjemmet Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelgestillingar - Stord sjukeheim

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Me har no ledige helgestillingar i fleire avdelingar. Palliativ og lindrande behandling i livets sluttfase.

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsGrunnskulelærar

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Andre med relevant arbeidserfaring og/eller utdanning kan også verta vurderte for vikariat. Ved ny tilsetjing vert det stilt krav om politiattest, jfr.

Company: Kvam Kommune
Hiring Organization: Kvam Kommune
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarnehagelærar

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Å vera med på å bygga ein sterk kultur i barnehage vår der verdiplattforma ligg i botnen. Evne til å skapa engasjement og lyst til å delta i barna sin leik og…

Company: Læringsverkstedet
Hiring Organization: Læringsverkstedet
Salary: TBD
Location: Etne kommune
Street Address: TBD

Locality: Etne kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSommarvikariat 2024

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Vi treng ferievikarar som kan overta når våre tilsette skal ha ferie i perioden 17.06.24-18.08.24 (veke 25 - 33). Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjend.

Company: Bjørnafjorden kommune Bemanningssentralen
Hiring Organization: Bjørnafjorden kommune Bemanningssentralen
Salary: TBD
Location: Os
Street Address: TBD

Locality: Os
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsNattevakt

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Helsefagarbeidar eller annan relevant utdanning. Du har evne til å arbeida målretta og ha god struktur. Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattest.

Company: Bjørnafjorden kommune Psykisk helse og rustenester
Hiring Organization: Bjørnafjorden kommune Psykisk helse og rustenester
Salary: TBD
Location: Os
Street Address: TBD

Locality: Os
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsDagleg Leiar

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Oppfølging av forskrifter og krav til verksemda. Høgare utdanning, men relevant praksis kan kompensera for utdanning.

Company: Hardanger Fjordfrukt SA
Hiring Organization: Hardanger Fjordfrukt SA
Salary: TBD
Location: Utne
Street Address: TBD

Locality: Utne
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøarbeidarar

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Oppfølging av kvar enkelt bebuar sitt behov for hjelp og omsorg. Vera ein solid fagperson som bidreg til utviklinga av eit godt arbeids- og fagmiljø.

Company: Kvam Kommune
Hiring Organization: Kvam Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBåt/ MC mekanikar

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Service og reparasjonar av MC og ATV. Hjelpa maritim avdeling med service/reparasjonar ved behov. Fordel med fagbrev på MC eller lette køyretøy.

Company: Yamaha Hardanger AS
Hiring Organization: Yamaha Hardanger AS
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHMS-KS leder

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Du må vera ein sjølvstendig og framoverlent person. I stillinga som KS-ansvarleg skal du være med og ivareta kvalitetsarbeidet i alle prosjektfasar.

Company: K.Volden AS
Hiring Organization: K.Volden AS
Salary: TBD
Location: Fitjar kommune
Street Address: TBD

Locality: Fitjar kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsRekneskapsleiar

Date: 2023-12-03 (Cached)

Job Description: Klepp kommune søkjer ny rekneskapsleiar. Har du erfaring med kommunalt regnskap? Har du annan rekneskapserfaring og interesse for digitalisering? Då kan du…

Company: Klepp kommune
Hiring Organization: Klepp kommune
Salary: TBD
Location: Kleppe
Street Address: TBD

Locality: Kleppe
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMost searched for today

Undervisningsstilling I Naturfag     Seniorkonsulent Ikt     Avdelingsleder Sykehjem Fast St 100     Embedded Firmware Developer     Cad Jobs     Utslipp Jobs    
Show more jobs and careers for VeraSuggested Job Search
Data as of 2023-12-03 (Cached) with id 3372. Database job listings: 1,214,315 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: Careerdp.com is fastly becoming one of the largest job search websites on the internet. We hope you will be able to find a nice employment using our job ads. Thank you for browsing our site.

Useful job keywords: jobs near me, urgent hiring near me, helper job in dubai, find job near me, medical officer vacancies, freight forwarding jobs, job vacancies in las pinas