Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Butikksjef Coop Marked Hattfjelldal     Medvind Jobs     General Sales Support     Eidsiva Jobs     Kokker 4     Revisjonsmedarbeidere     Bertel O Steen Kapital     Formann Arbeidsleder     Er Du Den Vi Ser Etter    

Searching for "Vernepleiar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Vernepleiar Jobs 2020


Sjukepleiar/vernepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Seksjon S5, avdeling for spesialisert psykose, er ein lukka korttidspost med 12 senger lokalisert til Sandviken sjukehus. Helg med turnus på dag/aften.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sjukepleiar/Vernepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: I Ålesund kommune, verksemd Psykisk helse og rus er det ledig ei fast stilling omgåande. Vi søkjer etter ein kandidat med bachelor innan sjukepleie/vernepleie…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Brattvåg
Street Address: TBD

Locality: Brattvåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/vernepleiar Eining for sikkerheitspsykiatri

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Spesialisert behandling seksjon Valen, Helse Fonna HF. Eining for sikkerheitspsykiatri ved Valen sjukehus har 9 behandlingsplassar for menn frå heile Helse…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Valen
Street Address: TBD

Locality: Valen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ vernepleiar/ helsefaglege studentar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ferievikar 2020 - Sjukepleiar/ vernepleiar/ helsefaglege studentar. Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSjukepleiar/vernepleiar. 100% fast ved Psykiatrisk akuttmottak, Avdeling PAM 1 i kombinasjon med Bemanningssenteret

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykiatrisk klinikk, Psykiatrisk akuttmottak, seksjon PAM1 har i kombinasjon med Bemanningssenteret i føretaket ledig fast stilling i 100% som sjukepleiar…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/ vernepleiar/ barnevernspedagog til ledig vikariat

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Sjukepleiar/ vernepleiar/ barnevernspedagog til ledig vikariat. Sjukepleiar og vernepleiar må ha Norsk autorisasjon. Innlegging er basert på frivilligheit.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/Vernepleiar. Ledig 80% fast stilling på natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykiatrisk klinikk, Psykiatrisk akuttmottak, seksjon PAM1 har ledig fast stilling i 80% som sjukepleiar/vernepleiar i turnus pt på natt.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/Vernepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar. Vestre Slidre kommune søkjer etter sjukepleiar/vernepleiar til ei 70 % fast stilling i heimebaserte tenestar,…

Company: Vestre Slidre kommune
Hiring Organization: Vestre Slidre kommune
Salary: TBD
Location: Slidre
Street Address: TBD

Locality: Slidre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spennande stillingar som nattevakt i AFR for sjukepleiar/vernepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Må ha norsk autorisasjon som sjukepleiar eller vernepleiar. Avdeling for rusmedisin (AFR) tilbyr behandling og oppfølging til menneske med rus- og…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast stilling for assistent på helg

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykiatrisk klinikk består av 3 avdelingar: Psykiatrisk akuttmottak (PAM), avdeling spesialisert psykosebehandling og avdeling for stemningslidingar.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukepleiar/Vernepleiar i 75% vikariat på natt

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Psykiatrisk klinikk, Psykiatrisk akuttmottak, seksjon PAM1 har ledig fast 75% stilling som sjukepleiar/ vernepleiar i turnus pt på natt.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleiar / sjukepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Me har ledig 2 stillingar på 70 - 100% for vernepleiar eller sjukepleiar. Habiliteringstenester i Alver kommune gir tenester til personar med nedsett…

Company: Habiliteringstenester
Hiring Organization: Habiliteringstenester
Salary: TBD
Location: Alver
Street Address: TBD

Locality: Alver
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleiar / sjukepleiar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Me har ledig 2 stillingar på 70 - 100% for vernepleiar eller sjukepleiar. Habiliteringstenester i Alver kommune gir tenester til personar med nedsett…

Company: Habiliteringstenester
Hiring Organization: Habiliteringstenester
Salary: TBD
Location: Isdalstø
Street Address: TBD

Locality: Isdalstø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillingar - helse

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Fjaler kommune har ledige helgestillingar på Fjaler sjukeheim, i heimetenestene og i miljøtenesta. Stillingane er om lag 10-20 %, og passer godt for alle som…

Company: Fjaler kommune
Hiring Organization: Fjaler kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


O-6 Sjukepleiar/vernepleiar ressurspool 100% fast

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode…

Company: Tysvær kommune
Hiring Organization: Tysvær kommune
Salary: TBD
Location: Tysvær kommune
Street Address: TBD

Locality: Tysvær kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


KOPI AV Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge, Ungdomspost

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Ungdomsposten er ein 5 døgns utgreiings- og behandlingspost med kapasitet til 10 pasientar for ungdom mellom 13 og 18 år med ulike psykiske lidingar.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut/miljøarbeidar/barne

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Utdanning som vernepleiar, sosionom, barnehagelærar eller førskulelærar. Vi har ledig følgande stillingar: 75 % vikariat som miljøterapeut/miljøarbeidar/barne-…

Company: Sunnfjord kommune
Hiring Organization: Sunnfjord kommune
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleiar med fagansvar

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Hyllestad kommune har ledig 100 % stilling som vernepleiar i omsorgstenestene, p.t. Hyllestad kommune ligg i ytre Sogn på nordsida av Sognefjorden.

Company: Hyllestad kommune Omsorgstenestene
Hiring Organization: Hyllestad kommune Omsorgstenestene
Salary: TBD
Location: Hyllestad
Street Address: TBD

Locality: Hyllestad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


80% fast stilling vernepleiar ved Surnadal barne- og ungdomsskule

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: FAST 80% STILLING SOM VERNEPLEIAR LEDIG VED SURNADAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE. Grunna elevbehov er det ønskeleg med mann i stillinga.

Company: Surnadal kommune
Hiring Organization: Surnadal kommune
Salary: TBD
Location: Surnadal kommune
Street Address: TBD

Locality: Surnadal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeutar faste stillingar - Habiliteringstenesta

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Bachelor som sjuke- eller vernepleiar. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune har ledig faste stillingar som miljøterapeut med tiltreding etter avtale.

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Bremnes
Street Address: TBD

Locality: Bremnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Har du lyst på en spennende jobb ved skolen vår?

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Tilrettelegging for læring i samarbeid med faglærar, vernepleiar og spesialpedagog. Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 200 % som elevassistentar frå 1…

Company: Confidential
Hiring Organization:
Salary: TBD
Location: Valdres
Street Address: TBD

Locality: Valdres
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sjukehuset ditt treng deg til å bekjempe pandemien!

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: For å bekjempe det pågåande utbrotet av koronavirus er det behov for ekstra personell til Helse Førde! Vi treng legar, sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar,…

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teamleiar Avdeling for rusmedisin, LAR Årstad/M31

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: Delegert personalansvar for dei tilsette med treårig grunnutdanning (sjukepleiar, vernepleiar, sosionom). Poliklinikken i Årstad har behandlingsansvaret for om…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsevesenet ditt treng deg til å bekjempe pandemien!

Date: 2020-03-30 (Latest)

Job Description: For å bekjempe det pågåande utbrotet av koronavirus er det behov for ekstra personell i kommunehelstenesta i Bergensregionen, Voss-Hardanger, Nordhordland,…

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for VernepleiarSuggested Job Search
Data as of 2020-03-30 (Latest) with id 1076.

If you are switching jobs: Experts state that whenever you inform your superiors that you are leaving your job, the way back is most probably gone. In this full case, an imaginary line is transformed that completely changes the company's relationships and atmosphere. Once you leave the company you will most likely be replaced by another person rapidly probably.