Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Senter For Fruktbarhet Og Helse Folkehelseinstituttet Jobs     Post Jobs     Olavs Jobs     Dinerp Jobs     Malachi Men Limited Jobs     Offshore Service Technician     React Native Programming Internship     Postdoctoral Fellow     Supervisor Equipment Pool    

Searching for "Vernepleier 100 Fast" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Vernepleier 100 Fast Jobs 2019


Miljøterapeut/ miljøarbeider

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Kr 315 100 - 402 600 (ltr. Kr 376 500 - 496 100 pr år (ltr. Det kreves 3- årig høgskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom og/eller vernepleier.

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Miljøterapeut

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Ved Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim Krisesenter er det ledig en fast 100 prosent stilling som Miljøterapeut. Praktiske oppgaver knyttet til drift.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Fullført treårig helse- eller sosialfaglig høyskole- eller universitetsutdanning, fortrinnsvis vernepleier. Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten.

Company: Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten
Hiring Organization: Ullevålsveien 34, Oslo kommune, Velferdsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeut

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Fullført relevant helse- eller sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis som vernepleier. Ved Bolig A gis heldøgns tjenester til fire voksne…

Company: Holtet bolig A, Seksjon tilrettelagte boliger, Velferdsetaten
Hiring Organization: Holtet bolig A, Seksjon tilrettelagte boliger, Velferdsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Fullført bachelorgrad innen helse og omsorg, fortrinnsvis vernepleier. Bergsalleen bolig, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker. Det er 43 årsverk tilknyttet enheten.

Company: Bergsalleen bolig, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Hiring Organization: Bergsalleen bolig, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier. Som sykepleier/ vernepleier ved Grefsenkollen vil du få brukt både din medisinske og miljøterapeutiske…

Company: Grefsenkollen avlastning, Oslo kommune, Barne- og familieetaten
Hiring Organization: Grefsenkollen avlastning, Oslo kommune, Barne- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Fast dag og kveld med arbeid hver 3.helg. Relevant høgskoleutdanning i helse og eller sosialfag, fortrinsvis vernepleier. Etter avtale med avd leder.

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Veileder demens

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Ved Enhet for ergoterapitjeneste, Ressurssenter for demens er det ledig en fast 100 prosent stilling som veileder innen demens fra 1.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100 % Psykisk helsearbeider / psykiatrisk sykepleier

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Autorisert sykepleier eller vernepleier (bachelor) med videreutdanning i psykisk helsearbeid-rusfaglig arbeid, samt erfaring fra fagområdet.

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut/ miljøarbeider

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Kr 315 100 - 402 600 (ltr. Kr 376 500 - 496 100 pr år (ltr. Det kreves 3- årig høgskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom og/eller vernepleier.

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Faste 100 % stillinger som miljøterapeut

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: 376 500 – 496 100 pr. Det kreves minimum treårig helse og sosialfaglig høyskole som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier, samt relevant videreutdanning…

Company: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Hiring Organization: Barne-, ungdoms- og familieetaten
Salary: TBD
Location: Melhus
Street Address: TBD

Locality: Melhus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut, fortrinnsvis vernepleier

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: 3-årig helse- og sosialfaglig utdannelse, fortrinnsvis vernepleier. Sognsveien 66a, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker. Det er knyttet ca 11 årsverk til enheten.

Company: Sognsveien 66a, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Hiring Organization: Sognsveien 66a, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledende Miljøterapeut - vernepleier

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Fast 100% med arbeid hver 6 helg med langvakter lørdag og søndag. Haugerud miljøarbeidertjeneste, Oslo kommune, Bydel Alna. Førerkort klasse B er ønskelig.

Company: Haugerud miljøarbeidertjeneste, Oslo kommune, Bydel Alna
Hiring Organization: Haugerud miljøarbeidertjeneste, Oslo kommune, Bydel Alna
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% Miljøterapeut / Helsefagarbeider med videreutdanning

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Stillingen er fast og ledig omgående. Vernepleier eller annen helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning. Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst !

Company: Bufetat
Hiring Organization: Bufetat
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut -Vernepleier

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Vernepleier og det er ønskelig at du har erfaring fra rus og psykiatri samt målrettet miljøarbeid. Ambulant oppfølgingstjeneste for mennesker med ROP lidelser…

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier Frydenberg bolig

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Frydenberg er en bolig for eldre personer med fysisk og psykisk utviklingshemming. Den inneholder 5 leiligheter og har fellesarealer både innendørs og utendørs.

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier Eikelunden avlastningsbolig

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Avdeling Eikelunden er en avlastningsbolig for barn og voksne som ligger sentralt i Stokke. Vi ønsker oss en dyktig og innovativ medarbeider, som tar ansvar, og…

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier - Skoklefallåsen omsorgsboliger

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: På Skoklefallåsen omsorgsboliger har vi ledig 100 % fast stilling som vernepleier i todelt turnus med arbeid hver 3. "Rom for alle - blikk for den enkelte".

Company: Nesodden kommune
Hiring Organization: Nesodden kommune
Salary: TBD
Location: Nesodden kommune
Street Address: TBD

Locality: Nesodden kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Ved Laugsand og Buran helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder. Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Ved Klæbu helse- og velferdssenter er det en ledig 100 prosent fast stilling som enhetsleder. Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Klæbu kommune
Street Address: TBD

Locality: Klæbu kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleierkonsulent

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Tunet og Haugen boliger, Oslo kommune, Bydel Alna. Ønsker du å jobbe med unge voksne med funksjonsnedsettelse? Vi trenger deg som er god på og gjøre andre gode.

Company: Tunet og Haugen boliger, Oslo kommune, Bydel Alna
Hiring Organization: Tunet og Haugen boliger, Oslo kommune, Bydel Alna
Salary: TBD
Location: Alna
Street Address: TBD

Locality: Alna
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


3-årig miljøterapeut - 100% stilling

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Bachelor eller Master innen helse og sosial, fortrinnsvis sykepleier og/eller vernepleier. Vinkelveien 7A-B, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker.

Company: Vinkelveien 7A-B, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Hiring Organization: Vinkelveien 7A-B, Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleierkonsulent Krystallen bofelleskap

Date: 2019-08-19 (Latest)

Job Description: Utvikle fagarbeidet i bydelen sammen med andre vernepleiere og miljøterapeuter. Lønnstrinn 43 som tilsvarer 576 400 pr år i 100 % stilling.

Company: Seksjon Bergkrystallen, Bydel Nordstrand, Oslo kommune
Hiring Organization: Seksjon Bergkrystallen, Bydel Nordstrand, Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Vernepleier 100 FastSuggested Job Search
Data as of 2019-08-19 (Latest) with id 17156.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right business and the environment in which you can work will usually be only half of the job you should perform for the switch of your career. It's also very essential to discover a solution to elegantly keep your prior job. It is suggested that you maintain genuine contacts with former colleagues and bosses.