Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Seniorkonsulent     Tribia Jobs    

Searching for "Vernepleier" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Vernepleier Jobs 2020


Vernepleier/sykepleier - Kopås sykehjem - flere stillinger

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Norsk autorisasjon som vernepleier eller sykepleier. For nærmere informasjon om stillingene, kontakt avdelingsleder Gry-Anita Hyggli på 917 06 737 eller…

Company: Enebakk kommune
Hiring Organization: Enebakk kommune
Salary: TBD
Location: Enebakk kommune
Street Address: TBD

Locality: Enebakk kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vernepleier 100% Fast

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Det kreves autorisasjon som vernepleier. Habilitering voksne øst , Kristiansand kommune. Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor…

Company: Habilitering voksne øst , Kristiansand kommune
Hiring Organization: Habilitering voksne øst , Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Våre vernepleiere har varierte arbeidsoppgaver, med mulighet for fagutvikling og kompetanseheving. Vi har vernepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere med god…

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier/sykepleier 100%, hvilende nattevakt, helgestillinger og tilkallingsvikarer

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: 30.000 over tariff for vernepleiere. 30 000,- over tariff for vernepleiere. En 100% stilling med 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis…

Company: Nittedal kommune
Hiring Organization: Nittedal kommune
Salary: TBD
Location: Nittedal kommune
Street Address: TBD

Locality: Nittedal kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier/sykepleier 93%

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Er autorisert sykepleier, vernepleier eller har annen relevant 3-årig høgskoleutdanning med autorisasjon. Dagsentret på Smidsrød Helsehus er et dagtilbud for…

Company: Færder kommune
Hiring Organization: Færder kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVernepleier - Ullerål bofellesskap

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Du er autorisert vernepleier HPR- NR. Ullerål bofellesskap har beliggenhet i område Haldenjordet/Krokeneveien, med base i Krokenveien 17.

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier med stedfortrederfunksjon

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Delegerte administrative oppgaver fra seksjonsleder. Du har en god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert. Du er positiv og løsningsorientert.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Psykiatrisk langtidspost, Sykehuset i Vestfold HF. Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Sem
Street Address: TBD

Locality: Sem
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier/sosionom

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Vernepleier med registrert HPR -nr i CV. En god kollega skal gå av med pensjon, og vi søker etter en erstatter i stillingen. Vi ser etter deg som:

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


LAR konsulent - sykepleier/vernepleier

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Utvikle poliklinikkens arbeid i samsvar med forskrifter og faglige retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering. Erfaring fra og kunnskap om LAR.

Company: Sykehuset Østfold
Hiring Organization: Sykehuset Østfold
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier - Ullerål bofellesskap

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Du er autorisert vernepleier HPR- NR. Ullerål bofellesskap har beliggenhet i område Haldenjordet/Krokeneveien, med base i Krokenveien 17.

Company: Stad kommune
Hiring Organization: Stad kommune
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier - Ullerål bofellesskap

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Du er autorisert vernepleier HPR- NR. Ullerål bofellesskap har beliggenhet i område Haldenjordet/Krokeneveien, med base i Krokenveien 17.

Company: Ringerike kommune
Hiring Organization: Ringerike kommune
Salary: TBD
Location: Hønefoss
Street Address: TBD

Locality: Hønefoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier / Vernepleier

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Vi har nå ledig 80% fast sykepleier / vernepleier stilling hos oss, og håper at nettopp du vil søke. Nygård bo- og behandlingssenter, avdeling D er en langtids …

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Vår personalgruppe består av vernepleiere, ergoterapeuter og omsorgsarbeidere/hjelpepleier/assistenter. Botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem.

Company: Åsen bofellesskap, Bergen kommune
Hiring Organization: Åsen bofellesskap, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/Vernepleier

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Er du sykepleier eller vernepleier og på jakt etter nye jobbutfordringer innen psykisk helse? Du er sykepleier eller vernepleier og ønsker å bruke din…

Company: Sykehuset i Vestfold HF
Hiring Organization: Sykehuset i Vestfold HF
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


100% faste teamkoordinatorstillinger, sykepleier og vernepleier

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: 100% faste teamkoordinatorstillinger, sykepleier og vernepleier. 100% faste teamkoordinatorstillinger, sykepleier og vernepleier. Bli med på laget vårt!

Company: Solhøgda botjeneste, Lindesnes kommune
Hiring Organization: Solhøgda botjeneste, Lindesnes kommune
Salary: TBD
Location: Lindesnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Lindesnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier fast stilling

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Delta i arbeid med pasientsikkerhet. Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier. Gjerne videreutdanning som psykiatrisk sykepleier/vernepleier.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Fana
Street Address: TBD

Locality: Fana
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgevakter

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: 601403 student sykepleier/601405 student vernepleier. Madlatun bofellesskap ligger under virksomheten Bo og aktivitet psykisk helse. Det er 13.62% og 13,89%.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/Vernepleier

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Behandling, bo og ressursveiledning (BBR) er en nyopprettet resultatenhet, under Etat for psykisk helse og rustjenester. Beherske norsk skriftlig og muntlig.

Company: Behandling, bo- og ressursveiledning, Psykisk helse, Bergen kommune
Hiring Organization: Behandling, bo- og ressursveiledning, Psykisk helse, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikar på tilkalling - kandidatbase 2020

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Stjørdal kommune har løpende behov for vikarer til følgende virksomhetsområder: Virksomhetsleder Liv Heidi Valla, Tlf: Hjemmetjenesten og Psykisk helse og rus.

Company: Stjørdal kommune
Hiring Organization: Stjørdal kommune
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier/Sykepleier

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Botjenester i Bergenhus og Årstad gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i 23 bofellesskap, botiltak, samlokalisert boliger og private…

Company: Fantoftåsen bofellesskap, Bergen kommune
Hiring Organization: Fantoftåsen bofellesskap, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier 100 %

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Det søkes etter vernepleier 100% fast. Møllebakken bofellesskap er en heldøgns bemannet omsorgsbolig som består av 9 selvstendige leiligheter og fellesareal.

Company: Færder kommune
Hiring Organization: Færder kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Botiltak Byskogen er en bolig innenfor Virksomhet for funksjonshemmede, og yter en døgntjeneste til 14 beboere med 26 årsverk. Dette blir du så fall varslet om.

Company: Larvik kommune
Hiring Organization: Larvik kommune
Salary: TBD
Location: Larvik
Street Address: TBD

Locality: Larvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer

Date: 2020-10-23 (New)

Job Description: Ledig stillinger som tilkallingsvikarer i Enhet for habilitering. Vi søker etter vernepleier/sykepleier, miljøterapeuter, vernepleier-/sykepleierstudenter,…

Company: Grimstad
Hiring Organization: Grimstad
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for VernepleierSuggested Job Search
Data as of 2020-10-23 (New) with id 0.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right business and the environment in which it is possible to work will most likely be only 1 / 2 of the job you should perform for the switch of one's career. It's also very important to find a solution to elegantly depart your prior job. It's advocated that you maintain genuine contacts with former colleagues and bosses.