Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Norwegian Health Tech With Global Potential Lead Frontend Ui Engineer     Undervisningsstilling I Helsefag Kirurgisk Virksomhet     The Panda Jobs     Kristne Jobs     Helsefagarbeidar 80 Nattevakt     Mile Jobs     Hplc Jobs     Strand Restaurant As Jobs     Vinnes Barnehage Sa Jobs    

Searching for "Vernepleier" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Vernepleier Jobs 2020


Vernepleier

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Bofellesskapet har ledig 100% fast stilling som vernepleier. Vi trenger flere vernepleiere blant våre fantastiske ansatte, og det kan bli deg.

Company: Botjenester i Bergenhus og Årstad, Bergen kommune
Hiring Organization: Botjenester i Bergenhus og Årstad, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vernepleier/ Miljøterapeut

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: For vernepleierstillingen kreves autorisasjon som vernepleier. Personalgruppen består av to ledende miljøterapeuter, vernepleiere, miljøterapeuter,…

Company: Hestehagen gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud
Hiring Organization: Hestehagen gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Eget team bestående av sykepleier og vernepleier vil være fagressurs for ansatte, beboere, pårørende og øvrig samarbeidspartnere.

Company: Omsorgssenter Øst, Kristiansand kommune
Hiring Organization: Omsorgssenter Øst, Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Autorisasjon som vernepleier, eller relevant bachelor innen helse- og sosialfag. Bo og aktivitet Nord omfatter bydelene Sunde, Tasta, Madla og Eiganes, samt…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


BPA Assistent

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Nøkkelord Psykisk helsearbeid, Handikappomsorg, Sykepleie, Helse Omsorg, Omsorgsmedarbeider, Pleie- og omsorgsarbeid, Vernepleier, Miljø- og omsorgsarbeid,…

Company: Abcent
Hiring Organization: Abcent
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVi trenger i perioder vikarer på alle våre tjenesteområder

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Her er det mulighet å jobbe som kokk, vaskerioperatør, mekaniker, baker, konditor, tømrer og ikke minst vernepleier :).

Company: Solstein AS
Hiring Organization: Solstein AS
Salary: TBD
Location: Vedavågen
Street Address: TBD

Locality: Vedavågen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Studenter innen helsefag - helg

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Disse er fordelt på godt kvalifiserte fagpersoner - mange med ulike etter,- og videreutdanninger og med en grunnutdanning som sykepleiere, vernepleier eller…

Company: Hvaler kommune
Hiring Organization: Hvaler kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider, helg

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Personalgruppa er sammensatt av blant annet vernepleiere, pedagoger, helsefagarbeidere og miljøarbeidere. Fjellhøi gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud.

Company: Fjellhøi gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud
Hiring Organization: Fjellhøi gruppebolig, Oslo kommune, Bydel Grorud
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Som vernepleier får du mulighet til faglig utvikling i et godt nettverk. Høvik avlastning har 8 plasser til unge voksne med kognitive funksjonsnedsettelser og…

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Høvik
Street Address: TBD

Locality: Høvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier 100% - Fast

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Vi søker vernepleier i turnus med arbeid hver 3. Gjemnes kommune er en organisasjon i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse.

Company: Gjemnes kommune
Hiring Organization: Gjemnes kommune
Salary: TBD
Location: Gjemnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Gjemnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker vernepleier til bofellesskap i Asker kommune

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Følgende avdelinger søker etter engasjerte vernepleiere: Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser søker etter vernepleiere i 100 % stilling til flere av…

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Asker kommune
Street Address: TBD

Locality: Asker kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeuter søkes til vår nye avlastningsbolig på majorstuen

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: For stilling som miljøterapeut er det krav om fullført Bachelor innen helse-, sosial eller pedagogiske fag, fortrinnsvis syke- eller vernepleier, med veiledet…

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Student Helsefag

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Vi trenger deg som studerer en retning innen helse og sosial, for eksempel helsefagarbeider, sykepleier, medisin, psykologi, vernepleier eller fysioterapi.

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistent/fagarbeider/studenter/vernepleier

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Det er ledig 1 fast stilling på helg som hvilende nattevakt, i Furuvegen Bo og avlastning, underlagt Miljøtjenesten og bofellesskap fra d.d.

Company: Furuvegen Bo- Og Avlastning
Hiring Organization: Furuvegen Bo- Og Avlastning
Salary: TBD
Location: Øyer kommune
Street Address: TBD

Locality: Øyer kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsepersonell

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Vi har ledig flere faste stillinger som: Familiens Hus er i ferd med å bygge opp et tjenestetilbud for et barn. Yte tjenester i henhold til gjeldende vedtak.

Company: Hustadvika kommune Familiens hus
Hiring Organization: Hustadvika kommune Familiens hus
Salary: TBD
Location: Eide kommune
Street Address: TBD

Locality: Eide kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut/vernepleier

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Miljøterapeut med utdanning som vernepleier. Vi søker etter vernepleier med erfaring fra tilsvarende arbeid i skole, minst 2 år. Menn oppfordres til å søke.

Company: Arendal
Hiring Organization: Arendal
Salary: TBD
Location: Bjorbekk
Street Address: TBD

Locality: Bjorbekk
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier 90 % vikariat Glemmen sykehjem, avd. Trekløver

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Du må være offentlig godkjent vernepleier. Vernepleier 90 % vikariat Glemmen sykehjem, avd. Vernepleier er aktiv i fagutviklingsarbeid og forbedringsarbeid.

Company: Fredrikstad kommune
Hiring Organization: Fredrikstad kommune
Salary: TBD
Location: Fredrikstad
Street Address: TBD

Locality: Fredrikstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleiere

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Ved Risvollan helse- og velferdssenter er det ledig fire faste 100 prosent stillinger for vernepleiere på dag og aften. Vil du være med på laget ?

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Trondheim
Street Address: TBD

Locality: Trondheim
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker vernepleier til bofellesskap i Asker kommune

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Følgende avdelinger søker etter engasjerte vernepleiere: Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser søker etter vernepleiere i 100 % stilling til flere av…

Company: 35060 - Nyveien bofellesskap, Asker kommune
Hiring Organization: 35060 - Nyveien bofellesskap, Asker kommune
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Vi har nå ledig nyopprettet 100 % stilling for vernepleier. Avdeling Bekkefaret gir bofellesskap-tilbud til psykisk utviklingshemmede.

Company: Eigersund Kommune
Hiring Organization: Eigersund Kommune
Salary: TBD
Location: Egersund
Street Address: TBD

Locality: Egersund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker etter flere miljøterapeuter

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Vi søker deg som har en bachelor i sosialt arbeid, barnevernspedagog, vernepleier. Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som…

Company: CRUX oppvekst - institusjon Haugalandet
Hiring Organization: CRUX oppvekst - institusjon Haugalandet
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosionom SPB

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Hver pasient vil ha et eget behandlingsteam bestående av sykepleier og/eller vernepleier, psykiater og/eller psykolog, helsefagarbeider og sosionom som sammen…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Vettre
Street Address: TBD

Locality: Vettre
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier 64% Fast - Natt

Date: 2020-07-23 (Latest)

Job Description: Vi søker vernepleier på natt i turnus med annenhver helg. Gjemnes kommune er en organisasjon i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse.

Company: Gjemnes kommune
Hiring Organization: Gjemnes kommune
Salary: TBD
Location: Gjemnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Gjemnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for VernepleierSuggested Job Search
Data as of 2020-07-23 (Latest) with id 76.

If you are switching jobs: Once you change your job, finding the right business and the surroundings in which you can work will most likely be only 1 / 2 of the job you should perform for the change of one's career. It is also very important to find a solution to elegantly leave your prior job. It is suggested that you maintain real contacts with former bosses and co-workers.