Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Apropos     Produkt Eier     Prosjektstilling Som Helsesykepleier     Fulltids Jobs     Rydd Og Covercharge Medarbeidere     Observasjonspostavdelingen Jobs    

Searching for "Vest" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Vest Jobs 2021


Offshore Servicepersonell

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: TESS Vest as er hovedsetet for Olje og Gass, hvor TESS Hose Management service pool er underlagt. Prosjekter utføres on- og offshore i Norge og utland.

Company: TESS Vest as
Hiring Organization: TESS Vest as
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Schibsted Distribusjon Vest søker driftskoordinator

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Våre terminaler er bemannet 6 dager i uken og som driftskoordinator blir du ansvarlig for mottak, skanning og videre sortering av våre produkter.

Company: Schibsted
Hiring Organization: Schibsted
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider HELG

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Vi streber etter å tilby gode og verdiskapende tjenester til alle beboerne - utfra deres evner og behov. I Holmenveien bofellesskap streber vi etter en god…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sesonghjelp jul søkes til Nille Cc Vest

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Våre butikkmedarbeidere er Nilles viktigste ambassadører og vårt ansikt utad. Vi søker nå etter en ny selger i julesesongen og ønsker oss deg som er nysgjerrig,…

Company: Nille
Hiring Organization: Nille
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonsplanlegger

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Kompetansesenter Operasjoner i Utvikling og Produksjon Nord, Sør og Vest har ansvar for alle ressurser som jobber i våre operasjonsgrupper i EPN.

Company: Omega AS
Hiring Organization: Omega AS
Salary: TBD
Location: Stjørdal
Street Address: TBD

Locality: Stjørdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeidar, 25% vikariat

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Stord sjukehus er ein del av Helse Fonna HF. Stord sjukehus har full akuttberedskap innan medisin, kirurgi, føde, gynekologi og anestesi.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut 1 - Hverdagsmestring

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Seksjon for Forebygging og rehabilitering består av Frisklivsentral, seniorveileder, 2 seniorsentere og Hverdagsmestring - HMT, som består av en tjenesteleder…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsesykepleier, 100% prosjektstilling

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Vi søker en helsesykepleiere til en 100% prosjektstilling i skolehelsetjenesten i Frogner bydel ved Kristelig Gymnasium videregående skole og den Tyske skole i…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider renhold

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Nærmere opplysninger om stillingen, kontakt renholdskoordinator Milda Naraviene, tlf. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS er et ideelt sykehus og…

Company: Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Hiring Organization: Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undersøkende journalist

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Vi vil øke vår kunnskap innen datajournalistikk. I NRK skal sakene inn i et større publiseringsløp. Målgruppeforståelse - du vet hva som kreves for å nå gjennom…

Company: NRK
Hiring Organization: NRK
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Feltinspektører - naturforvaltning

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Det må fremgå tydelig i søknaden hvilket/hvilke engasjement man søker på. Hvert lag skal gjøre tjeneste i felt med base i Sysselmesterens hytter ulike steder på…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Gi god pleie og omsorg til pasientene. Du har førerkort klasse B, fortrinnsvis for manuelt gir. Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Company: Nesodden kommune
Hiring Organization: Nesodden kommune
Salary: TBD
Location: Nesoddtangen
Street Address: TBD

Locality: Nesoddtangen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Transportplanlegger dyretransport

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Samhandling med slakteriene i regionen og med kollegaer i forretningsområdet. Logistikkutdanning fra fagskole eller høyskole.

Company: Nortura
Hiring Organization: Nortura
Salary: TBD
Location: Rogaland
Street Address: TBD

Locality: Rogaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kundeveileder

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: I løpet av 2022 flytter vi inn i nye flotte lokaler på Bryne. Tilby produkter og tjenester innen hele TESS sortiment.

Company: TESS Vest as
Hiring Organization: TESS Vest as
Salary: TBD
Location: Bryne
Street Address: TBD

Locality: Bryne
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


sykepleier/vernepleier

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: En stilling i 100% Natt, og en i 2-delt turnus D/K. Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør-Rogaland.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent politisk sekretariat og byutvikling

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Konsulent for politisk sekretariat skal tilrettelegge og koordinere samarbeidet mellom administrativt og politisk nivå i bydelen, samt være rådgiver for…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Juniorselger/Selger

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Kontakt gjerne Jan Ole Tronstad, regionsjef Nord/vest, på 99408500 som gjerne forteller mer om stillingen og hvordan det er å jobbe hos oss i lastebil.

Company: Bertel O. Steen
Hiring Organization: Bertel O. Steen
Salary: TBD
Location: Rogaland
Street Address: TBD

Locality: Rogaland
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Militær Teknisk Planbefal

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Selve overvåkingen gjøres ved hjelp av radarsystemer der man har etablert luftradarer på en rekke lokasjoner fra Vardø i nord-øst til Egersund i sør-vest.

Company: Forsvaret
Hiring Organization: Forsvaret
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar/hjelpepleiar

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Samarbeide med andre yrkesgrupper om å gje god behandling og omsorg til pasientar og pårørande. Ivareta pasientars grunnleggande behov i høve pleie, mat og…

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikariat sykepleier mestringslag 8

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Evne til å jobbe både selvstendig og i lag. Ønskelig med søkere med spesialkompetanse innen mestring, geriatri, demens, psykiatri, ernæring, palliasjon og…

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Feltinspektører - politi

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Det må fremgå tydelig i søknaden hvilket/hvilke engasjement man søker på. Hvert lag skal gjøre tjeneste i felt med base i Sysselmesterens hytter ulike steder på…

Company: Politiet
Hiring Organization: Politiet
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Pedagogisk leder 30 %

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Filmskaper og ikke minst være med på å gjøre en forskjell. Ferdigheter og som har evnen til å spille andre gode. Som gir dem rom for utvikling i deres tempo.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barnehagelærer Steinbråten Naturbarnehage

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Steinbråten naturbarnehage har plass til i alt 99 barn. Kunne legge til rette for et godt språkmiljø og være en språkmodell i det daglige arbeidet.

Company: Oslo kommune
Hiring Organization: Oslo kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nattevakt helg EVA 33,1%

Date: 2021-11-05 (Latest)

Job Description: Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. Studenter i vernepleie/sykepleie oppfordres til å søke.

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Varhaug
Street Address: TBD

Locality: Varhaug
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for VestSuggested Job Search
Data as of 2021-11-05 (Latest) with id 2204.

If you are switching jobs: Once you change your job, choosing the best company and the environment in which it is possible to work will most likely be only 1 / 2 of the job you need to perform for the switch of your career. It's also very important to find a way to elegantly keep your earlier job. It is suggested that you keep up real contacts with previous bosses and co-workers.