Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Daglig Leder Teknologiselskap I Skaleringsfase Lysaker     Engasjerte Salgsmedarbeidere     Senior Commercial Project Manager     101 Ventures As Jobs     Billingstad Barnehage Sa Jobs     Tverrfaglig Jobs     Initio Medielab As Jobs     Trenere Jobs     Statkraft Cfo Area Jobs    

Searching for "Videreutdanning" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Videreutdanning Jobs 2020


Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Lovisenberg DPS, Seksjon ambulant virksomhet (SAV), har ledig stilling for sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Da har vi jobben for deg!

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sykepleier/ spesialsykepleier

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Det kan søkes om støtte ved en eventuell videreutdanning innenfor fagfeltet. Er du vår nye kollega? Trives du i akutte omgivelser?

Company: Helgelandssykehuset HF
Hiring Organization: Helgelandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier med videreutdanning

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Søkere må ha gjennomført og godkjent videreutdanning innen enten psykisk helsevern, rusbehandling, psykososialt arbeid med barn og unge eller…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Bodø
Street Address: TBD

Locality: Bodø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog/ Klinisk konsulent

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Ønskelig at du har videreutdanning innen psykisk helse eller andre relevante videreutdanninger. Psykisk helse- og rusklinikk, Barne- og ungdomspsykiatrisk…

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Videreutdanning i operasjonssykepleie med studiestart høsten 2020

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Vi søker deg som søker videreutdanning før 1. Lovisenberg Diakonale Sykehus søker sykepleiere som skal studere videreutdanning i operasjonssykepleie fra høsten…

Company: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hiring Organization: Lovisenberg Diakonale Sykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Legger ved autorisasjon/HPR-nummer/dokumentasjon på videreutdanning. Ønsker du å kunne ha muligheten til å påvirke egen arbeidstid og -mengde?

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Cytologi screener/ bioingeniør

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Videreutdanning i klinisk cytologi forutsettes. Avdeling for patologi har ca. 270 årsverk og er lokalisert på tre steder i OUS. Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Dette er en stilling som egner seg godt for småbarnsforeldre, eller deg som for eksempel er i videreutdanning. Hvilende nattevakt er våken fra kl.

Company: Unicare Omsorg
Hiring Organization: Unicare Omsorg
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagutviklingssykepleier

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Ønskelig med relevant videreutdanning (intensivsykepleier, kardiologisk sykepleie, lungesykepleie). Er du en engasjert og motivert person?

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Daglig leder – Lube barnehage

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Gjerne videreutdanning innen barnehage- og ledelsesfaget. Lube barnehage i Sandnes søker daglig leder. Lube er en del av NLM-barnehagene AS.

Company: NLM
Hiring Organization: NLM
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førstekonsulent - Informasjonssenteret

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent/førstekonsulent - Opptak

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Seksjonen har det overordnede ansvaret for OsloMet`s skoleeksamener og for opptak til universitetets grunnutdanninger, master, videreutdanninger og praktisk…

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier og spesialsykepleier

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Legger ved autorisasjon/HPR-nummer/dokumentasjon på videreutdanning. Ønsker du å kunne ha muligheten til å påvirke egen arbeidstid og -mengde?

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosialkonsulent

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Tariffestet lønn tilpasset erfaring og videreutdanning. Virksomheten 24SJU har nå en ledig stilling som sosialkonsulent med 3.årig sosialfaglig utdanning,…

Company: Kirkens Bymisjon
Hiring Organization: Kirkens Bymisjon
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Gode lærere setter spor

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Muligheter for relevant etter- og videreutdanning. Januar 2020 har kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slått seg sammen til Drammen kommune, og har nå 32…

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Rustad bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Østensjø. Rustad boliger er et samlokalisert bo- og tjenestetilbud…

Company: Rustad bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Østensjø
Hiring Organization: Rustad bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Østensjø
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier/vernepleier

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Videreutdanning i psykisk helse/rus er en fordel. Rusbehandling ReStart, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Restart gir tverrfaglig spesialisert rusbehandling…

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonssykepleier

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Autorisert offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i operasjon. Vi søker spesialsykepleiere til operasjonsavdelinger for sommeren 2020.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsoverlege radiologi

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Lederutdanning og/eller ledererfaring er en fordel, men intern opplæring vil bli gitt og det er muligheter for videreutdanning innen ledelse hvis ønskelig.

Company: Nordlandssykehuset HF
Hiring Organization: Nordlandssykehuset HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger. Logg inn og søk stillingen.

Company: Høgskolen i Oslo og Akershus
Hiring Organization: Høgskolen i Oslo og Akershus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Anestesisykepleier

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Sykepleier med norsk autorisasjon og videreutdanning i anestesisykepleie. Dagkirurgisk avdeling har pr i dag tre operasjonsstuer og utfører ca.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assisterende institusjonssjef

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Relevant videreutdanning i veiledning, rus og psykiatri er ønskelig. Søkere med annen relevant høyere utdanning i kombinasjon med relevant videreutdanning kan…

Company: Bjørnerud rehabiliteringssenter, Oslo kommune, Velferdsetaten
Hiring Organization: Bjørnerud rehabiliteringssenter, Oslo kommune, Velferdsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialutdannet sykepleier/vernepleier

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Offentlig godkjent sykepleier uten videreutdanning og vernepleier med eller uten videreutdanning kan søke stillingen. DPS'et består av fire seksjoner:

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lærling

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Stallen har i alt 4 ansatte, og drives i samarbeid med rideinstruktør og fysioterapeut med videreutdanning i rideterapi. Uke (kveld, helg og høytidsdager).

Company: Valnesfjord Helsesportssenter
Hiring Organization: Valnesfjord Helsesportssenter
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk

Date: 2020-02-01 (Latest)

Job Description: Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Company: OsloMet - storbyuniversitetet
Hiring Organization: OsloMet - storbyuniversitetet
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for VidereutdanningSuggested Job Search
Data as of 2020-02-01 (Latest) with id 8765.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is a phrase that will require lots of courage. When pronounced at the incorrect period or in the wrong manner, it can employ a negative effect on your career. You can find a working job offer with another company where the pay is higher, but you are still not sure if that work place will undoubtedly be better then your current one. After all, it isn't all about the amount of money. Imagine if you later on change your mind? After all, this is not an easy decision. Of course your boss can absolve you and hire you back, nonetheless it isn't guaranteed.