Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Motion Control Manufacturing Engineer     Allround Jobs     Pricefx Jobs     Nevro Jobs     Research Jobs     Ledig Fast Stilling Renholder 60     Floating Jobs     Sykepleierbemanningen Jobs     100 Midlertidig Stilling Som Fysioterapeut Ved Enhet For Aktivitet Og Mestring    

Searching for "Videreutdanning" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Videreutdanning Jobs 2020


BakeriBarista Godt Brød Grünerløkka - Godt Brød Grünerløkka

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Barista- og salgskurs, og mulighet for videreutdanning til kaffeambassadør. Møteplassen - Godt Brød på Grünerløkka - søker sjarmerende lagspillere.

Company: Godt Brød
Hiring Organization: Godt Brød
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Forretningsutvikler for etter- og videreutdanning

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Du har kanskje erfaring som forretningsutvikler, produktleder eller har tidligere jobbet med etter- og videreutdanning for bedriftsmarkedet?

Company: Høyskolen Kristiania
Hiring Organization: Høyskolen Kristiania
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestilling

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Grunnlønn etter tariff med muligheter for kompetanse tillegg for videreutdanning. Sentrumssykehjemmene består av Engensenteret sykehjem, Kalfaret sykehjem og B…

Company: B-sykehuset, Bergen kommune
Hiring Organization: B-sykehuset, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du vår nye kollega?

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Brilleland Aker Brygge søker etter salgsmedarbeider i 60% stilling. Mye humor og stor takhøyde gjør at vi er et team som backer hverandre og gjør hverandre gode…

Company: Brilleland
Hiring Organization: Brilleland
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Intensivsykepleier

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Sykepleiere med minimum 2 års erfaring og som ønsker å ta videreutdanning i intensiv sykepleie oppfordres også til å søke. I tillegg overvåker vi inntil 12.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSpesialsykepleier, sykepleier, vernepleier

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Videreutdanning inne psykisk helse etter ansiennitet. Videreutdanning i voldsrisiko vurdering og håndtering …

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Nyutdannede geoteknikere

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: På NGI fokuserer vi på personlig og faglig utvikling, og har en egen stipendordning for videreutdanning og kompetanseutvikling.

Company: Norges Geotekniske Institutt
Hiring Organization: Norges Geotekniske Institutt
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Vi har ledig 75 prosent fast stilling for helsefagarbeider med videreutdanning innenfor spebarn- og barselpleie. Vi har omtrent 9800 fødsler i året.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Forskningssykepleier

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Det er ønskelig med videreutdanning i onkologisk sykepleie eller erfaring fra gynekologisk onkologi. Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi.

Company: Oslo universitetssykehus
Hiring Organization: Oslo universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider nattstilling

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Mulighet for videreutdanning med økonomisk støtte. Du er kanskje ikke klar over hvor mange spennende oppgaver som utføres i kommunen idag?

Company: Husbanken
Hiring Organization: Husbanken
Salary: TBD
Location: Hallingby
Street Address: TBD

Locality: Hallingby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Spesialsykepleier m/videreutdanning

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Enhet for spiseforstyrrelser DPS Follo. DPS Follo har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til befolkningen i Follo, som omfattes av 5 kommuner.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Follo
Street Address: TBD

Locality: Follo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Videreutdanning i palliasjon eller kreftomsorg er en fordel men ikke et krav. Lindrende Enhet har 8 sengeplasser, pårørenderom og egen skjermet inngang.

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykologspesialist/psykolog

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Vi er i underkant av 100 ansatte, tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, overleger, leger psykologer, 3årige høyskoleutdannede/fagskoleutdannede med…

Company: St. Olavs Hospital
Hiring Organization: St. Olavs Hospital
Salary: TBD
Location: Orkanger
Street Address: TBD

Locality: Orkanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider 13,85 % stilling - Sykehjem V

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Legge til rette for relevant videreutdanning. Turnus med tredje hver helg. Dett er er sykehjemsavdeling med 5 pasienter. Erfaring fra arbeid med demente.

Company: Skiptvet kommune
Hiring Organization: Skiptvet kommune
Salary: TBD
Location: Skiptvet
Street Address: TBD

Locality: Skiptvet
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut, vikariat - 50% stilling

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Familiesenteret i Øvre Eiker kommune trenger deg som har et stort engasjement for barn, unge og deres familier. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Company: Øvre Eiker kommune
Hiring Organization: Øvre Eiker kommune
Salary: TBD
Location: Øvre Eiker kommune
Street Address: TBD

Locality: Øvre Eiker kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du vår nye kollega?

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: I 35 år har Brilleland vokst til å bli landets mest kjente optikerkjede, med 79 butikker og en omsetning på over 700 millioner kroner. Er du vår nye kollega?

Company: Brilleland Vinterbro
Hiring Organization: Brilleland Vinterbro
Salary: TBD
Location: Ås
Street Address: TBD

Locality: Ås
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleder, Hjemmehjelp Bergenhus

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Videre er det krav om videreutdanning innen ledelse, eventuelt minimum 3-5 års erfaring som leder. Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus søker etter ny…

Company: Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus, Bergen kommune
Hiring Organization: Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fastlegehjemmel

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Bydel Ullern utlyser en ledig fastlegehjemmel ved Ullern legesenter fra 01.04.2021.

Company: Bydel Ullern
Hiring Organization: Bydel Ullern
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Sykepleier med videreutdanning innen operasjon eller anestesi. Vi søker operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere og sykepleiere.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier 100 %

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Ønskelig med videreutdanning innen relevant fagområde. Vi styrker vår kompetanse og ønsker sykepleiere/vernepleier i vårt team. Dette ønsker vi å videreføre.

Company: Hamar, Løten og Stange kommuner
Hiring Organization: Hamar, Løten og Stange kommuner
Salary: TBD
Location: Stange
Street Address: TBD

Locality: Stange
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleiere innen anestesi, postoperativ og sengepost

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Til stillingen som anestesisykepleier kreves videreutdanning innen anestesi. LHL skal i starten av 2021 etablere Norsk idrettsmedisinsk institutt (Nimi) i…

Company: LHL-klinikkene
Hiring Organization: LHL-klinikkene
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider nattstilling

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Mulighet for videreutdanning med økonomisk støtte. Du er kanskje ikke klar over hvor mange spennende oppgaver som utføres i kommunen idag?

Company: Stad kommune
Hiring Organization: Stad kommune
Salary: TBD
Location: Hallingby
Street Address: TBD

Locality: Hallingby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider nattstilling

Date: 2020-08-30 (New)

Job Description: Mulighet for videreutdanning med økonomisk støtte. Du er kanskje ikke klar over hvor mange spennende oppgaver som utføres i kommunen idag?

Company: Ringerike kommune
Hiring Organization: Ringerike kommune
Salary: TBD
Location: Hallingby
Street Address: TBD

Locality: Hallingby
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for VidereutdanningSuggested Job Search
Data as of 2020-08-30 (New) with id 12092.

If you are switching jobs: Experts mention that when you inform your superiors that you will be leaving your job, the way back again is most probably gone. In this case, an imaginary series is changed that completely changes the company's relationships and atmosphere. Once you leave the business you will most likely be replaced by someone else fairly quickly probably.