Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Er Du Var Nye Lagermedarbeider     Maxim Parfymeri As Jobs     Eirik Jobs     Eiksenteret Gol Jobs     Nikkelverk Jobs     Glencore Jobs    

Searching for "Vikarar" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Vikarar Jobs 2021


Vikar for beredskapsvakt - intern utlysing

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Kombivakta i ytre har ansvar for bygg og veg, vatn og avløp. Følge opp automatiske alarmar og gje akutt teknisk bistand til andre einingar utanfor normal…

Company: Stad kommune
Hiring Organization: Stad kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helge- og tilkallingsvikar

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: HBO ytre - Heimesjukepleie og praktisk bistand. Oppgi i søknaden kva for ei avdeling du vil arbeide i. Frå løna vert trekt 2% innskot til pensjonsordning.

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Langevåg
Street Address: TBD

Locality: Langevåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleiar - Gjerdane

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Bu- og miljøtenesta er ei teneste i stadig utvikling. Ajourføre ressursstyring (RS) og arbeid i plan. Vidareutdanning i leiing eller ønskje om å ta dette.

Company: Stad kommune
Hiring Organization: Stad kommune
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Byggdrifter

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Relevant praksis eller fagbrev fra byggdrifterfag eller bygg/tekniske fag. Erfaring med gasshandtering - fylling av div.

Company: Helse Bergen
Hiring Organization: Helse Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ringevikar/vikar for lærarar

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Me har behov for vikarar til både småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Skulen dekkjer barne- og ungdomstrinnet, har høgt fagleg fokus og jobbar målretta for å…

Company: Bokn Skule
Hiring Organization: Bokn Skule
Salary: TBD
Location: Bokn kommune
Street Address: TBD

Locality: Bokn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelgestillingar og ringevikarar

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Pleie-og omsorgtenestene i Samnanger kommune har behov for helgestillingar med arbeid anna kvar helg og kvar tredje helg med helse/sosialfagleg kompetanse. Me…

Company: Samnanger kommune
Hiring Organization: Samnanger kommune
Salary: TBD
Location: Tysse
Street Address: TBD

Locality: Tysse
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Teamkoordinator

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Utgreiing og behandling har eit nært samarbeid med andre seksjonar i føretaket og med førstelinjetenesta. Ynskjeleg med relevant vidareutdanning innan psykisk…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleiar heimetenesta avd. Nordfjordeid/Fossevegen

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Ajourføre ressursstyring (RS) og arbeid i plan. Stillinga rapporterar til einingsleiar, og er ein del av leiargruppa i heimetenesta.

Company: Stad kommune
Hiring Organization: Stad kommune
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Me treng fleire vikarar

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Øysteseheimen og Mikkjelsflaten i Øystese, Toloheimen og Tolo omsorg i Norheimsund og Strandebarmheimen i Strandebarm. Percentage of full-time: 0%.

Company: Pleie og omsorg
Hiring Organization: Pleie og omsorg
Salary: TBD
Location: Norheimsund
Street Address: TBD

Locality: Norheimsund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Me treng fleire vikarar

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Øysteseheimen og Mikkjelsflaten i Øystese, Toloheimen og Tolo omsorg i Norheimsund og Strandebarmheimen i Strandebarm.

Company: Kvam Kommune
Hiring Organization: Kvam Kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Barne og ungdomsarbeider, 50 % vikariat, Nedstrand barnehage

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Godkjend utdanning som barne- og ungdomsarbeider. Samarbeider godt med både kollegaer og heim. Er positiv og interessert i å bidra til å auke kvaliteten i…

Company: Tysvær Kommune Barnehagesjefen
Hiring Organization: Tysvær Kommune Barnehagesjefen
Salary: TBD
Location: Aksdal
Street Address: TBD

Locality: Aksdal
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarar i dei kommunale barnehagene i Ålesund

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Denne utlysninga gjeld for barnehagane som ligg i området som tilhøyrer "Gamle Ålesund"; Skarbøvik barnehage, Storhaugen barnehage, Midtbyen barnehage,…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillingar og ringevikarar

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Stillingane vil være både i heimetenesta og på Samnangerheimen. Kommunehuset i Samnanger ligg mellom 20 og 50 minuttar frå sentrum i kommunane Bergen,…

Company: Samnanger kommune Pleie og omsorg
Hiring Organization: Samnanger kommune Pleie og omsorg
Salary: TBD
Location: Tysse
Street Address: TBD

Locality: Tysse
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Avdelingsleiar - Gjerdane

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Bu- og miljøtenesta har ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar inkludert 10% frie timar med for tida tenestestad Gjerdane og barnebustad, Nordfjordeid frå…

Company: Bu- og miljøtenesta, Stad kommune
Hiring Organization: Bu- og miljøtenesta, Stad kommune
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarar i helse og omsorg

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Institusjon (Volda omsorgssenter og Hornindal omsorgssenter). Arbeidet består i helse- og omsorgsoppgaver til innbyggjarar i Volda kommune.

Company: Volda kommune
Hiring Organization: Volda kommune
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Dansepedagog

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Minimum bachelor og pedagogikk i dans. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju og praktisk prøve. Bømlo kommune har gode forsikringsordningar for tilsette…

Company: Bømlo kommune
Hiring Organization: Bømlo kommune
Salary: TBD
Location: Bremnes
Street Address: TBD

Locality: Bremnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bakerimedarbeidarar til Mjøl og Meir

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Ein vil inngå i felles bakeriteam ved Mjøl og Meir. Ein spanande, utviklande og utfordrande jobb. Mjøl og Meir er eit handverksbakeri lokalisert sentralt i…

Company: Ulshav As
Hiring Organization: Ulshav As
Salary: TBD
Location: Hareid
Street Address: TBD

Locality: Hareid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar barne- og ungdomsskule

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Vi søkjer etter vikarar til undervisningsarbeid i 1.-10. klasse, samt assistentvikarar for arbeid i skule og skulefritidsordning.

Company: Ulstein kommune
Hiring Organization: Ulstein kommune
Salary: TBD
Location: Ulsteinvik
Street Address: TBD

Locality: Ulsteinvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ferievikar 2022 - Vikar for LIS 1/ medisinstudent med lisens

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Volda sjukehus er ein av dei største arbeidsplassane i Volda kommune. Til dømes byr dei majestetiske Sunnmørsalpane på alt frå enkle ruter til oppmerka stiar i…

Company: Helse Møre og Romsdal
Hiring Organization: Helse Møre og Romsdal
Salary: TBD
Location: Volda
Street Address: TBD

Locality: Volda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommarvikarar, sjukepleiar i pleie - og omsorg

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Arbeidsdagane er varierte, då ein vekslar mellom å arbeide inne på sjukestova og ute i heimetenesta. 30 000 kr i sommartillegg.

Company: Bokn Sjukestove
Hiring Organization: Bokn Sjukestove
Salary: TBD
Location: Bokn kommune
Street Address: TBD

Locality: Bokn kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarar - lærarar

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Vi har behov for lærervikarar til barne- og ungdomsskolane og ved Ålesund voksenopplæringssenter. Undervisning og opplæring i ulike fagemner for barn i…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarar - Assistentar og fagarbeidarar i skole og SFO/AKS

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Tilkallingsvikarar - Assistentar og fagarbeidarar i skole og SFO/AKS - høsten 2021. Bidra i daglege aktivitetar og vere tilstades for barna i deira skolekvardag…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidar 75 - 100 % stillinga

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Vestneshaugen - 83 % og 75 % stilling. Du må kunne tilegne deg kunnskap om gjeldande lovverk for tenesteytinga, særskilt Helse- og.

Company: Vestnes kommune Eining for aktivisering og meistring
Hiring Organization: Vestnes kommune Eining for aktivisering og meistring
Salary: TBD
Location: Vestnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Vestnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgavakt og Tilkallingsvikarar

Date: 2021-11-28 (New)

Job Description: Vi har behov for tilkallingsvikarar og personar som kan tenke seg å arbeide på helg i Helse- og omsorg, Eining for aktivsering og meistring .

Company: Vestnes kommune Eining for aktivisering og meistring
Hiring Organization: Vestnes kommune Eining for aktivisering og meistring
Salary: TBD
Location: Vestnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Vestnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for VikararSuggested Job Search
Data as of 2021-11-28 (New) with id 0.

If you are switching jobs: The replacement of job shouldn't be a justification for labelling the workplace you have worked in as poor. You should tell your boss why you are leaving the business and you ought to point out the things that bothered you, do it in a polite and professional way however. Keep a measure of professionalism which has led you to this correct point in your career. This assists you to make solid references in the future. In conversations with fresh potential employers, it is necessary to be professional. You should also tell your first-class that you are grateful for the opportunity which you have had in working for his or even hers corporation. You won't ever know when your present boss will end up being a great reference. Be aware that no one loves to be criticized. Not from subordinates or colleagues. Should they deserve it even. A person with whom you possess ever worked with could be a potentially positive reference. Do not demolish the bridges behind you. Maintain genuine contacts.