Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Senior Digital Marketing Manager     Produksjon Jobs     Universitetet Jobs     Kundeservice It Support     Koordinator Og Prosjektkoordinator     Frivillighetskoordinator Jobs     Midlertidig Jobs     Vaktmestere For Sesongarbeid     Translation Jobs    

Searching for "Vikarer" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Vikarer Jobs 2019


Sommervikarer innen renhold

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Vi søker etter vikarer for sommeren ved renholdsavdelingen. Periode fra og med uke 21-33....

Company: Stavanger Universitetssjukehus
Hiring Organization: Stavanger Universitetssjukehus
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Sommervikarer

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Det vil være behov for noen vikarer videre frem til november. Vi søker arbeidsglade sommervikarer i perioden juni - august i områdene foredling, lager /...

Company: Nortura
Hiring Organization: Nortura
Salary: TBD
Location: Vestfold
Street Address: TBD

Locality: Vestfold
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikar Skipselektriker

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Hurtigrutens Skipselektrikere er en viktig del av maskinbesetningen. Skipselektrikeren skal i det daglige arbeid rapportere til vakthavende maskinist, i...

Company: Hurtigruten
Hiring Organization: Hurtigruten
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikar Motormann

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Hurtigrutens motormenn er en viktig del av maskinbesetningen. Motormannen skal i det daglige arbeid rapportere til vakthavende maskinist. Arbeidsoppgaver...

Company: Hurtigruten
Hiring Organization: Hurtigruten
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVikar Matros

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Som vikar matros i Hurtigruten bidrar du til at Hurtigruten når sin visjon om å bli verdensledende i opplevelseresier og er en viktig del av besetningen....

Company: Hurtigruten
Hiring Organization: Hurtigruten
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer - fengselsbetjenter og betjenter

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Vårt behov for vikarer vil variere noe fra uke til uke, men vi antar at vi kan tilby mellom 80% og 100% stilling til og med uke 33....

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Ringerike kommune
Street Address: TBD

Locality: Ringerike kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer 2019 - Virksomhet sykehjem

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Opplæring for nye vikarer. Virksomhet sykehjem søker sommerferievikarer for perioden medio juni til medio august....

Company: Larvik kommune
Hiring Organization: Larvik kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer 2019 - Virksomhet hjemmetjenester

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Opplæring for nye vikarer. Virksomhet hjemmetjenester søker sommerferievikarer for perioden medio juni til medio august....

Company: Larvik kommune
Hiring Organization: Larvik kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Hvis du ønsker å være vikar utenom sommersesongen så skriv det i søknaden. Er du sykepleier, helsefagarbeider, i et helsefaglig utdanningsforløp eller har et...

Company: Røyken kommune
Hiring Organization: Røyken kommune
Salary: TBD
Location: Bø kommune
Street Address: TBD

Locality: Bø kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikarer hjelpepleier/helsefagarbeider i to 50% stillinger

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver; Personsentrert omsorg Pleie og omsorg Delegerte oppgaver fra øvrig personell Kvalifikasjoner B2 norskprøve Gyldig...

Company: Østensjø avdeling
Hiring Organization: Østensjø avdeling
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledende renholder

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Ledende renholder har ansvar for å skaffe vikarer ved behov. Kronstad skole er en barneskole i Årstad bydel med 230 elever og 45 ansatte....

Company: Bergen Kommune, Kronstad skole
Hiring Organization: Bergen Kommune, Kronstad skole
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikar matros, Troms.

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Som vikar gjennom sommersesongen 2019, vil en ut kalenderåret kunne søke på ledige stillinger i rederiet, som intern søker....

Company: Torghatten Nord
Hiring Organization: Torghatten Nord
Salary: TBD
Location: Troms
Street Address: TBD

Locality: Troms
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikar maskinsjef, Troms.

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: På følgende samband har vi behov for vikarer deler og/eller hele sommersesongen:. Som vikar gjennom sommersesongen 2019, vil en ut kalenderåret kunne søke på...

Company: Torghatten Nord
Hiring Organization: Torghatten Nord
Salary: TBD
Location: Troms
Street Address: TBD

Locality: Troms
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Agder friomsorgskontor - sommervikarer

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Vi søker med dette etter vikarer for å dekke fravær i forbindelse med sommerferieavvikling blant våre faste ansatte....

Company: Kriminalomsorgen
Hiring Organization: Kriminalomsorgen
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhet Voksenhabilitering- Sommervikarer uke 25 - 34

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: I Voksenhabiliteringen er det behov for flere vikarer rundt ferieavvikling. Enhet Voksenhabilitering består av 8 avdelinger i Horten kommune....

Company: Horten kommune
Hiring Organization: Horten kommune
Salary: TBD
Location: Horten
Street Address: TBD

Locality: Horten
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: E-lærings kurs for vikarer. I hjemmetjenesten i Nedre Eiker Kommune søker vi etter sommervikarer på dag, kveld og helger....

Company: Nedre Eiker kommune
Hiring Organization: Nedre Eiker kommune
Salary: TBD
Location: Mjøndalen
Street Address: TBD

Locality: Mjøndalen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Som vikar på Bjørkås skal du i hovedsak utføre direkte pleie og oppfølging av våre pasienter i tråd med gjeldene krav til kvalitet og interne retningslinjer....

Company: Oppegård kommune
Hiring Organization: Oppegård kommune
Salary: TBD
Location: Kolbotn
Street Address: TBD

Locality: Kolbotn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Undervisningsinspektør

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Rekruttering og oppfølging av vikarer. Pedagogisk utviklingsarbeid og arbeid med elevenes læringsmiljø....

Company: Jordal skole Variabel
Hiring Organization: Jordal skole Variabel
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fysioterapeut vikar

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Undersøkelse og behandling av spebarn på helsestasjonen og hjemme Utføre funksjonsvurderinger og sette i gang tiltak for barn i barnehage og...

Company: Ergo- fysioterapitjenesten for barn og unge
Hiring Organization: Ergo- fysioterapitjenesten for barn og unge
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikarer

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Arbeidsoppgaver Utøve direkte pleie: blant annet oppfølging av beboers grunnleggende behov, kommunikasjon med beboere og pårørende, stell og pleie....

Company: Kingosgate bo og rehab. senter Langtid 5 etg
Hiring Organization: Kingosgate bo og rehab. senter Langtid 5 etg
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


bydelslege/fastlege

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Vikar med listeansvar for ca 600 pasienter. Åpen uselektiv allmennpraksis/fastlegevirksomhet i ca 60% av arbeidstiden....

Company: Allmennmedisin - Sagene lokalmedisinske senter
Hiring Organization: Allmennmedisin - Sagene lokalmedisinske senter
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer 2019 - Hjemmetjenesten Sentrum

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Vi søker vikarer til sommerferieavvikling fra uke 26 t.o.m. Vi har behov for vikarer i hjemmesykepleie, hjemmehjelp og omsorgsbolig....

Company: Porsgrunn Kommune
Hiring Organization: Porsgrunn Kommune
Salary: TBD
Location: Porsgrunn
Street Address: TBD

Locality: Porsgrunn
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sommervikarer til Avdeling avlastning, Frankens og Fagerhøy

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Avdeling Avlastning søker vikarer til bolig og avlastningenhet ved Frankens og Fagerhøy. Avdelingen gir praktisk bistand til mennesker med ulike...

Company: Eidsvoll Kommune
Hiring Organization: Eidsvoll Kommune
Salary: TBD
Location: Eidsvoll kommune
Street Address: TBD

Locality: Eidsvoll kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Renholder - tilkalling

Date: 2019-02-20 (New)

Job Description: Compass Group er en verdensledende leverandør av måltidstjenester og andre supporttjenester med rundt 500 000 ansatte i over 50 land. I Norge er vi ca. 1900...

Company: Compass Group
Hiring Organization: Compass Group
Salary: TBD
Location: Aukra kommune
Street Address: TBD

Locality: Aukra kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for VikarerSuggested Job Search
Data as of 2019-02-20 (New) with id 22069.

If you are switching jobs: The wrong steps when changing your job can throw a negative image you in the eyes of the former boss. Be tactful and do not resent anyone when you are changing employment. You in no way know what may take place in the future and it may happen that you'll need to return to your old work.