Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Skien Jobs     Burger King Metro Jobs     Prosjektleder Stavanger     Tilkallingsvikarar Vaskeri     Mattilsynet Jobs     Emea T3 Specialist Indigo S5     Nyheim Jobs     Arkitekt     Serviceprosjekt Jobs    

Searching for "Vikariat Som Ergoterapeut" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Vikariat Som Ergoterapeut Jobs 2019


Fysioterapeut/Fagkonsulent vikariat 1 år med mulighet for forlengelse

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Fysioterapeuter er organisert i "team for fagkonsulenter" som består av vernepleiere, ergoterapeut, sosionom og fysioterapeuter. Teamet ledes av 2 vernepleiere.

Company: Akershus Universitetssykehus
Hiring Organization: Akershus Universitetssykehus
Salary: TBD
Location: Nordbyhagen
Street Address: TBD

Locality: Nordbyhagen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
ERGOTERAPEUT

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Silurveien sykehjem søker dyktig ergoterapeut til et vikariat i ca. Vi har et tverrfaglig team som består av leger, sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut,…

Company: Silurveien sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Hiring Organization: Silurveien sykehjem, Oslo kommune, Sykehjemsetaten
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut, vikariat, 100%

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Samhandling med andre faggrupper som fysioterapeut, sjukepleiar, lege, logoped. Ergoterapeuten arbeider òg med andre pasientgrupper som mennesker med…

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sosionom

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Barne- og ungdomsavdelinga (BUA) har ledig 50 % vikariat som sosionom fram til 15.mai 2020, med mogelegheit for forlenging.

Company: Helse Førde HF
Hiring Organization: Helse Førde HF
Salary: TBD
Location: Førde
Street Address: TBD

Locality: Førde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikarer ønskes til enhet

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Du kan også være fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør eller assistent. For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende…

Company: Grimstad
Hiring Organization: Grimstad
Salary: TBD
Location: Grimstad
Street Address: TBD

Locality: Grimstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsErgoterapeut - inntil 100% vikariat

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Det er ledig vikariat som ergoterapeut i inntil 100% stilling. Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må framvisast ved tilsetting og seinast…

Company: Meland kommune
Hiring Organization: Meland kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Vi søkjer ein ergoterapeut for eitt års vikariat, med oppstart januar 2020. Den som vert tilsett må kunne disponere bil i tenesta og levere politiattest av ny…

Company: Barn - og familietenestene, Sykkylven kommune
Hiring Organization: Barn - og familietenestene, Sykkylven kommune
Salary: TBD
Location: Sykkylven kommune
Street Address: TBD

Locality: Sykkylven kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


HO - Sykepl - 60% Vikariat - Amb. natt - Bamble Helsehus

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Helsehuset har en egen tverrfaglig kompetansegruppe som planlegger og organiserer…

Company: Bamble kommune
Hiring Organization: Bamble kommune
Salary: TBD
Location: Bamble kommune
Street Address: TBD

Locality: Bamble kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


HO - Sykepl. - 65% Vikariat - Korttids - Bamble Helsehus

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Relevant arbeidserfaring som sykepleier er en fordel. Bamble Helsehus har et ledig vikariat, sykepleierstilling i 65%. Stillingen er ledig fra oktober 2019.

Company: Bamble kommune
Hiring Organization: Bamble kommune
Salary: TBD
Location: Bamble kommune
Street Address: TBD

Locality: Bamble kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ergoterapeut - inntil 100% vikariat

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Det er ledig vikariat som ergoterapeut i inntil 100% stilling. Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må framvisast ved tilsetting og seinast…

Company: Meland kommune
Hiring Organization: Meland kommune
Salary: TBD
Location: Meland kommune
Street Address: TBD

Locality: Meland kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier natt, fast stilling - Rehabiliteringsmedisinsk sengepost

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Vikariat, for tiden arbeid hver 3. Vi ønsker oss kollegaer som ser muligheter og er løsningsfokusert, og som er bidragsytere til fag- og arbeidsmiljøet.

Company: Universitetssykehuset Nord-Norge
Hiring Organization: Universitetssykehuset Nord-Norge
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgesstillinger rekruteringstillinger, fortrinnsvis sykepleiere/vernepleiere eller andre relevante helsefagutdanninger.

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Vi har implementert TID – modellen som aktivt arbeidsverktøy. Jobbe tverrfaglig i samarbeid med lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere og andre…

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Stendi Senior AS søker ny avdelingsleder til Risenga Bo- og omsorgssenter

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Vikariat 100 % stilling som avdelingsleder, med oppstart etter avtale. Som avdelingsleder har du et overordnet administrativt, personalmessig, faglig og delvis…

Company: Stendi
Hiring Organization: Stendi
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i radiografi

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Den som tilsettes i stillingen skal ha undervisning, forskning, veiledning og sensuring som hovedoppgave. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Company: UiT Norges Arktiske Universitet
Hiring Organization: UiT Norges Arktiske Universitet
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Psykolog

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Ved Jæren DPS er det ved Poliklinikken ledig et vikariat i 100 % stilling for psykolog. Poliklinikken består av 13 psykologer (10 spesialister), 5 leger (3…

Company: Poliklinikk, Jæren DPS
Hiring Organization: Poliklinikk, Jæren DPS
Salary: TBD
Location: Bryne
Street Address: TBD

Locality: Bryne
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Vikariat 100 % stilling som avdelingsleder, med oppstart etter avtale. Som avdelingsleder har du et overordnet administrativt, personalmessig, faglig og delvis…

Company: Stendi
Hiring Organization: Stendi
Salary: TBD
Location: Asker
Street Address: TBD

Locality: Asker
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Lege i spesialisering - Nevrologi

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Ansettelse av intern søker kan det bli ledig LIS vikariat). Må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Company: Nevrologisk avdeling
Hiring Organization: Nevrologisk avdeling
Salary: TBD
Location: Grålum
Street Address: TBD

Locality: Grålum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Overlege/lege i spesialisering

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Gode velferdstilbud som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført…

Company: Helse Stavanger HF
Hiring Organization: Helse Stavanger HF
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Legevikar ved Behandlings og rehabiliteringstjenesten

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene. Delta som en viktig del av de tverrfaglige team. Tilbudet er rettet mot innbyggere som på grunn av akutt eller…

Company: Lenvik kommune
Hiring Organization: Lenvik kommune
Salary: TBD
Location: Lenvik kommune
Street Address: TBD

Locality: Lenvik kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - Sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet, avd. Fururabben

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Ledig 1 års vikariat i 100 % stilling som sykepleier i perioden fra september 2019. Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig…

Company: Sør-Varanger kommune
Hiring Organization: Sør-Varanger kommune
Salary: TBD
Location: Kirkenes
Street Address: TBD

Locality: Kirkenes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier - Sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet, avd. Fururabben

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Ledig 1 års vikariat i 100 % stilling som sykepleier i perioden fra september 2019. Vi søker deg som sykepleier som kan bidra til en enda bedre og faglig…

Company: Sør-Varanger kommune
Hiring Organization: Sør-Varanger kommune
Salary: TBD
Location: Sør-Varanger kommune
Street Address: TBD

Locality: Sør-Varanger kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Last ned stillingsannonsen

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiolog, sykepleiere, hjelpepleiere, sosionom,. Vi har ledige ett vikariat for. Senteret ligger naturskjønt til på.

Company: Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
Hiring Organization: Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Se hele utlysningen

Date: 2019-10-22 (New)

Job Description: Vi har ledige ett vikariat for. Vi ønsker deg som er positiv, samarbeidsvillig og har stor arbeidskapasitet. Vår visjon er å være ledende innen rehabilitering.

Company: Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
Hiring Organization: Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
Salary: TBD
Location: Tromsø
Street Address: TBD

Locality: Tromsø
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for Vikariat Som ErgoterapeutSuggested Job Search
Data as of 2019-10-22 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the business" is a phrase that requires lots of courage. When pronounced at the wrong period or in the wrong manner, it can have a very negative impact on your career. You may get a working job offer with another organization where the pay is higher, but you are still not sure if that ongoing work environment will be better then the current one. After all, it is not all about the money. Imagine if you afterwards change your brain? After all, this is simply not an easy decision. Of course your boss can forgive you and take you back, but it is not guaranteed.