Vikariat Vikarer Sfo Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

By M As Jobs     Bygg Jobs     Radisson Blu Plaza Hotel Oslo Food Beverage Jobs     Kiosk Foodtruck Medarbeider     Perfect Blend As Jobs     Butikkhjelp    

Searching for "Vikariat Vikarer Sfo" job or career in Norway? CareerDP is your all in one easy to use job site that can assist you in your job search. We wish you good luck in finding a new job!


Search parameters used for querry: Vikariat Vikarer Sfo job / Vikariat Vikarer Sfo career / vacancy; job location: Norway. Your search resuts are below.

100% vikariat for Fagleder/inspektør med undervisning.

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Omlag 30% av stilling vil bli tillagt undervisning. Vedlikeholde og følge opp skolens internkontrollsystem etter forskrift om miljørettet helsevern.

Company: Narvik kommune
Hiring Organization: Narvik kommune
Salary: TBD
Location: Narvik
Street Address: TBD

Locality: Narvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Tilkallingsvikarer innen barnehage, SFO og skole

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Du bidrar til omsorg, trygghet, utvikling og læring for det enkelte barnet og barnegruppa. Meningsfull jobb og erfaring som er viktig for fremtidige…

Company: Åmot kommune
Hiring Organization: Åmot kommune
Salary: TBD
Location: Rena
Street Address: TBD

Locality: Rena
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSFO-leder ved Krossen nærskole

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Fra høsten 2022 har vi ca 110 elever i nærskolen og ca 75 elever i kompetanseavdelingen. SFO-leder inngår i skolenslederteam, som består av to SFO-ledere, tre…

Company: Krossen skole, Kristiansand kommune
Hiring Organization: Krossen skole, Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKorttidsvikar for assistenter i skole og sfo 2022/2023

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: For skoleåret 2022/2023 søker vi etter personer som på kort varsel kan vikariere som assistent i skole/sfo ved sykdom, kortere permisjoner og lignende.

Company: Vestre Toten kommune Grunnskole
Hiring Organization: Vestre Toten kommune Grunnskole
Salary: TBD
Location: Raufoss
Street Address: TBD

Locality: Raufoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKorttidsvikar for lærere 2022/2023

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Skolene tar direkte kontakt hvis det blir aktuelt å tilby et vikariat. For skoleåret 2022/2023 søker vi etter personer som på kort varsel kan vikariere for…

Company: Vestre Toten kommune Grunnskole
Hiring Organization: Vestre Toten kommune Grunnskole
Salary: TBD
Location: Raufoss
Street Address: TBD

Locality: Raufoss
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Fagarbeider v/ Elvebakken skole

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Arbeid i skolebase, skole og SFO for arbeid med barn, også med særskilte behov. Barne og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, hjelpepleier eller annen relevant…

Company: Alta Kommune
Hiring Organization: Alta Kommune
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssistent Ringstad skule og SFO

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Det er ledig vikariat som assistent i SFO i 50% for skuleåret 2022 /2023. Skulen har 35 undervisningsstillingar, 2 miljøterapeutar og 10 barne- og…

Company: Stranda kommue
Hiring Organization: Stranda kommue
Salary: TBD
Location: Stranda
Street Address: TBD

Locality: Stranda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssistent

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Det må gå fram av søknaden kva undervisningskompetanse søkjaren har. Tilsetting skjer etter gjeldande lover, reglement og tariffavtalar, herunder 6 mnd.…

Company: Sunnylven skule
Hiring Organization: Sunnylven skule
Salary: TBD
Location: Stranda
Street Address: TBD

Locality: Stranda
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAssistent

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Barnehagen er ein éin - avdelings barnehage med 18 plassar, med barn i alderen 0-6 år. Ansvar for å utføre arbeidsoppgåver i barnehagen, på SFO og på skulen…

Company: Oppvekst og opplæring, Stad kommune
Hiring Organization: Oppvekst og opplæring, Stad kommune
Salary: TBD
Location: Nordfjordeid
Street Address: TBD

Locality: Nordfjordeid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBarne- og ungdomsarbeider

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Vårt satsningsområde er å skape undervisning som er relevant, praktisk og tydelig. Det vil være en mulighet for engasjement også i skoledelen.

Company: Harstad Kommune Harstad skole SFO
Hiring Organization: Harstad Kommune Harstad skole SFO
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSjåfør til vår Ski rute

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Vi har innarbeidd gode rutiner for teamsamarbeid og har fokus på å utvikle ein felles kollektiv praksis for våre elever.

Company: Flisnes skole
Hiring Organization: Flisnes skole
Salary: TBD
Location: Ålesund
Street Address: TBD

Locality: Ålesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelgestillingar i bufellesskap - Miljøarbeidarar

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Den som tilsettes som vikar på tilkalling må være fleksibel og det vil bli lagt stor vekt på egnethet. (fagarbeidere) i skolen og SFO.

Company: Åsnes kommune
Hiring Organization: Åsnes kommune
Salary: TBD
Location: Flisa
Street Address: TBD

Locality: Flisa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsInspektør

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Vår nåværende inspektør har fått andre oppgaver i kommunen, og vi søker derfor hennes vikar. Tårnåsen skole - Skolen i skogen søker en inspektør i vikariat for…

Company: Nordre Follo kommune
Hiring Organization: Nordre Follo kommune
Salary: TBD
Location: Tårnåsen
Street Address: TBD

Locality: Tårnåsen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSFO-leder ved Komsa Skole

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Daglig drift og utvikling av SFO i henhold til rammeplan og vedtekter for SFO. En viktig el av skolens administrasjon og lederteam.

Company: Alta Kommune
Hiring Organization: Alta Kommune
Salary: TBD
Location: Alta
Street Address: TBD

Locality: Alta
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTilkallingsvikarer

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Vi har et stadig behov for tilkallingsvikarer som kan jobbe som assistent/miljøarbeider ved behov i skole, SFO og i barnehagen.

Company: Oppvekst og kultur
Hiring Organization: Oppvekst og kultur
Salary: TBD
Location: Ler
Street Address: TBD

Locality: Ler
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFast/vikar

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: For vikariat 37,5% er det ønskelig med undervisningskompetanse for grunnskolen. Det er per i dag skolematordning to dager i uka.

Company: Røyrvik Kommune Sentraladministrasjon
Hiring Organization: Røyrvik Kommune Sentraladministrasjon
Salary: TBD
Location: Limingen
Street Address: TBD

Locality: Limingen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsBaseleder -Arbeidsleder SFO 100% fast stilling og 100% vikariat

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Ca. 50% er ut skoleåret, og 80% er frem til 13.3.23, med mulighet for forlengelse. Det er en fordel med erfaring fra engelsk på yrkesfaglige programområder og…

Company: Greveskogen vgs
Hiring Organization: Greveskogen vgs
Salary: TBD
Location: Tønsberg
Street Address: TBD

Locality: Tønsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsFagarbeider barn

Date: 2022-08-06 (Latest)

Job Description: Dokumentasjon av det praktiske og pedagogiske arbeidet på skolens/sfo. Det kan være en mulighet for engasjement også i skoledelen.

Company: Medkila Skole
Hiring Organization: Medkila Skole
Salary: TBD
Location: Harstad
Street Address: TBD

Locality: Harstad
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsShow more jobs and careers for Vikariat Vikarer SfoSuggested Job Search
Data as of 2022-08-06 (Latest) with id 4453. Database job listings: 1,011,382 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: "I'm leaving behind the business" is really a phrase that will require plenty of courage. When pronounced at the wrong time or in the wrong way, it can have a very negative effect on your profession. You may get a working job present with another firm where the pay is higher, but you remain uncertain if that work place will be better then the current one. After all, it isn't all about the amount of money. Imagine if you change your brain later? After all, this is not a straightforward decision. Of course your boss can forgive you and consider you back, nonetheless it isn't guaranteed.