Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Indremisjon Jobs     Kveld Jobs     Styresystem Jobs     Prosjektleder Nedre Romerike     Serviceelektroniker Jobs     Tannklinikken Porsanger Jobs     Assistent Aktivitetsskolen     Barnevern Lokale Tiltak Oslo Kommune Bydel Alna Jobs     Spec Jobs    

Searching for "Viken" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Viken Jobs 2019


Regionsansvarlig

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Mye tid vil bli brukt i kundemøter i geografiske området, Viken Vest (Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Kongsberg Hønefoss). Flytende norsk, skriftlig og muntlig.

Company: Norsk Brannvern
Hiring Organization: Norsk Brannvern
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Vil du bli vår nye lærer?

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har fra 2020 vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. Vil du være en del av dette laget?

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vacant er ny førsteleverandør til Helse Sør-Øst og UOS

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: FRA OKTOBER ER VACANT FØRSTELEVERANDØR AV SYKEPLEIERE TIL HELSE SØR ØST & HELSE OUS. I den anledning søker vi sykepleiere med minimum to års arbeidserfaring fra…

Company: Vacant
Hiring Organization: Vacant
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Virksomhet byggesak søker saksbehandlere

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har fra 2020 vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. Saksbehandling etter plan og bygningsloven.

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Advokat/advokatfullmektig

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har fra 2020 vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdministrasjonskonsulent

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: I region Viken er det behov for en administrasjonskonsulent i en fast stilling med arbeidssted Rygge Flystasjon. Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Company: Forsvarsbygg
Hiring Organization: Forsvarsbygg
Salary: TBD
Location: Rygge kommune
Street Address: TBD

Locality: Rygge kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Enhetsleder Arkivforvaltning - Digitaliseringsavdelingen

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Januar 2020 skal fylkeskommunene Østfold, Buskerud og Akershus bli Viken fylkeskommune. Samtidig skal Viken fylkeskommune overta ansvar, oppgaver og kompetanse…

Company: Østfold fylkeskommune
Hiring Organization: Østfold fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Endringer i oppgavene vil forekomme i forbindelse med overgang til Viken og nytt skoleadministrativ system. Hvis du samtidig er systematisk, har pågangsmot og…

Company: Akershus Fylkeskommune
Hiring Organization: Akershus Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Akershus
Street Address: TBD

Locality: Akershus
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Er du vår nye tekniker i Asker og Bærum?

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Viken alarm AS er vår samarbeidspartner i Asker og Bærum basert på Verisure-konseptet. Med beliggenhet i nærhet av eksisterende og nye kunder, er de med på å gi…

Company: Verisure
Hiring Organization: Verisure
Salary: TBD
Location: Bærum kommune
Street Address: TBD

Locality: Bærum kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du bidra til bedre brannsikkerhet i Norge?

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Mye tid vil bli brukt i kundermøter i geografiske området, Viken Vest (Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Kongsberg Hønefoss). Vi har altså mange store mål foran oss.

Company: Norsk Brannvern AS
Hiring Organization: Norsk Brannvern AS
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vikar for fagkonsulent

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har fra 2020 vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. Førerkort KL B - ønskelig med KL C1.

Company: Drammen kommune
Hiring Organization: Drammen kommune
Salary: TBD
Location: Drammen
Street Address: TBD

Locality: Drammen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Sykepleier eller vernepleier

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Vi er en del av Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500 000…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagskolen Tinius Olsen- Lærer innen mekaniske fag

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.Akershus, Buskerud og Østfold…

Company: Buskerud Fylkeskommune
Hiring Organization: Buskerud Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vil du være en del av vårt spennende fagmiljø?

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1.januar 2020. Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som…

Company: Buskerud Fylkeskommune
Hiring Organization: Buskerud Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Oppgaver knyttet til utvikling av fagskoletilbud i Viken fylkeskommune i nært samarbeid med skolens ledelse. Strømmen videregående skole er en yrkesfagskole som…

Company: Akershus Fylkeskommune
Hiring Organization: Akershus Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Strømmen
Street Address: TBD

Locality: Strømmen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagskolen Tinius Olsen - lærer ventilasjon og rør/sanitær

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.Akershus, Buskerud og Østfold…

Company: Buskerud Fylkeskommune
Hiring Organization: Buskerud Fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Kongsberg
Street Address: TBD

Locality: Kongsberg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Koordinator for kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken helseområde

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Lede eller delta i utviklingsprosjekter og følge opp igangsatte samarbeidsprosjekter. Arbeidsoppgaver i henhold til årlig fastsatt handlingsplan i…

Company: Bærum kommune
Hiring Organization: Bærum kommune
Salary: TBD
Location: Sandvika
Street Address: TBD

Locality: Sandvika
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Rådgiver vannforvaltning

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Spennende arbeidsoppgaver med mulighet til å påvirke Vikens utvikling. Viken har gode forsikrings- og pensjonsordninger for sine ansatte.

Company: Buskerud fylkeskommune
Hiring Organization: Buskerud fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Buskerud
Street Address: TBD

Locality: Buskerud
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Konsulent

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Endringer i oppgavene vil forekomme i forbindelse med overgang til Viken og nytt skoleadministrativ system. Hvis du samtidig er systematisk, har pågangsmot og…

Company: Rosenvilde videregående skole, Akershus fylkeskommune
Hiring Organization: Rosenvilde videregående skole, Akershus fylkeskommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Anestesisykepleier

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Dagkirurgisk avdeling har for tiden tre operasjonsstuer og utfører ca.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Operasjonssykepleier

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Dagkirurgisk avdeling har tre operasjonsstuer og utfører ca. Det er ønskelig med hurtig tiltredelse.

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider/hjelpepleier

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Vi har ledig en 65 % stilling for helsefagarbeider/hjelpepleier med arbeid for tiden på natt og vi…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Bioingeniør

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. For Laboratoriemedisin, seksjon Medisinsk Biokjemi Bærum Sykehus, er det ledig en fast stilling og…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Kvalitetskonsulent

Date: 2019-09-26 (New)

Job Description: Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. Kvalitetskonsulentens hovedoppgave er å kvalitetssikre avdelingens diagnose- og prosedyreregistrering…

Company: Vestre Viken HF
Hiring Organization: Vestre Viken HF
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for VikenSuggested Job Search
Data as of 2019-09-26 (New) with id 20037.

If you are switching jobs: When you change your job, finding the right firm and the surroundings in which you can work will usually be only 1 / 2 of the job you need to perform for the change of one's career. It's also very essential to find a solution to elegantly leave your prior job. It's advocated that you keep up genuine contacts with past co-workers and bosses.