Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Restaurering Jobs     Kongsberg Aviation Maintenance Services Jobs     Barnevernspedagog Sosionom Vernepleier     Sykepleier Spesialsykepleier     Rubens Skattkammer As Jobs     Sykepleier 100 Fast Stilling Korttidsenheten Ved Skautun Rehabiliterings Og Omsorgssenter     Sosialkurator Jobs     Kulturdepartementet Jobs     Rolls Jobs    

Searching for "Vikna" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Vikna Jobs 2019


Ledige stillinger ved Rørvik skole

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Det er flere ledige stillinger ved Rørvik skole fra 1. Januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst.

Company: Nærøy kommune
Hiring Organization: Nærøy kommune
Salary: TBD
Location: Nærøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Nærøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Operational Manager

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: LEDIG STILLING SOM OPERATIONAL MANAGER I ARVATO. Har du interesse for finans, forretning og kundeservice? DA ER DU AKKURAT DEN VI LETER ETTER!

Company: Arvato Finance
Hiring Organization: Arvato Finance
Salary: TBD
Location: Rørvik
Street Address: TBD

Locality: Rørvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider i 68 % og 12 % faste stillinger

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: " Delta i direkte tjenesteyting overfor brukere og bidra til at målsettinger innen tjenesten oppnås. " Skal bidra til kvalitetssikring av tjenesten, planlegging…

Company: Namsos kommune
Hiring Organization: Namsos kommune
Salary: TBD
Location: Fosnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Fosnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige stillinger ved Rørvik skole

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune.

Company: Nærøysund Kommune
Hiring Organization: Nærøysund Kommune
Salary: TBD
Location: Rørvik
Street Address: TBD

Locality: Rørvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Allsidig kranfører

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Rørvik Marina er i sterk vekst og har store ambisjoner. Nå ønsker vi å rekruttere en allsidig kranfører som sammen med vår områdeansvarlig skal betjene…

Company: Rørvik Marina AS
Hiring Organization: Rørvik Marina AS
Salary: TBD
Location: Rørvik
Street Address: TBD

Locality: Rørvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsSykepleiere flere faste stillinger

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Fosnes kommune har i dag rundt 600 innbyggere og ligger ca. 35 km fra Namsos som nærmeste større handelssentrum. Fosnes sykeheim er fast base for tjenestene.

Company: Namsos kommune
Hiring Organization: Namsos kommune
Salary: TBD
Location: Fosnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Fosnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


1 Fiskehelsesjef og 1 Veterinær

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: 1 Fiskehelsesjef og 1 Fiskehelsebiolog/veterinær. Vil du jobbe i et av Norges mest fremtidsrettede oppdrettsanlegg? Oppfølging av fiskegrupper og rensefisk.

Company: Dynamic People
Hiring Organization: Dynamic People
Salary: TBD
Location: Rørvik
Street Address: TBD

Locality: Rørvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ledige stillinger innen Helse- og velferd

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: Januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. To kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.

Company: Vikna Kommune
Hiring Organization: Vikna Kommune
Salary: TBD
Location: Rørvik
Street Address: TBD

Locality: Rørvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Midlertidig stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver eller spesialpedagog,

Date: 2019-12-14 (New)

Job Description: PPT for Ytre Namdal er interkommunal og betjener kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Trøndelag fylkeskommune. Kontoret har for tiden behov for fagperson som har…

Company: Nærøy kommune
Hiring Organization: Nærøy kommune
Salary: TBD
Location: Nærøy kommune
Street Address: TBD

Locality: Nærøy kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for ViknaSuggested Job Search
Data as of 2019-12-14 (New) with id 0.

If you are switching jobs: "I'm leaving the company" is a phrase that requires plenty of courage. When pronounced at the wrong time or in the wrong manner, it can employ a negative impact on your profession. You can find a working job present with another organization where the pay is higher, but you are still uncertain if that work environment will be better then the current one. After all, it is not all about the amount of money. Imagine if you later on change your brain? After all, this is not a straightforward decision. Needless to say your boss can absolve you and hire you back, nonetheless it is not guaranteed.