Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Most searched for today

Fjordgata Jobs     Analytikar Jobs     Spennende Nyopprettet Stilling Som Regnskapsansvarlig     Sykepleier Akuttsykepleier     Lutherske Jobs     Maxbo Jobs     El Solution As Jobs     Matros Jobs     Hidden Jobs    

Searching for "Bofellesskap" job or career in Norway? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Bofellesskap Jobs 2020


Fagarbeider

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Mikkelsbærstien er et bofellesskap for 12 personer med ulikt funksjonsnivå på Bogafjell. Vi ønsker oss engasjerte og dyktige medarbeidere som kan kjenne seg…

Company: Sandnes kommune
Hiring Organization: Sandnes kommune
Salary: TBD
Location: Sandnes
Street Address: TBD

Locality: Sandnes
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Helgestilling på Trekanten Bofellesskap

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Trekanten Bofellesskap for eldre personer med demens er tilknyttet Eiganes og Tasta hjemmebaserte tjenester. 7 personal på dagtid, 5 personal på kveldstid og 2…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Tilkallingsvikar

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: I tillegg har vi et bofellesskap bestående av åtte leiligheter for yngre fysisk funksjonshemmede som mottar heldøgns omsorgstjenester.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Assistenter - helgestillinger

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Borgenfaret bofellesskap ligger på Borgen i Asker, med kort avstand til marka og Asker sentrum. 00360 - Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser 2,…

Company: Asker kommune
Hiring Organization: Asker kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fast helgestilling som våken nattevakt

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Er et døgnbemannet bofellesskap i sentrum av Sandefjord for voksne over 18 år. Vi tilbyr personer med alvorlige psykiske lidelser rammer og støtte som fremmer…

Company: Sandefjord Kommune
Hiring Organization: Sandefjord Kommune
Salary: TBD
Location: Sandefjord
Street Address: TBD

Locality: Sandefjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsHelsefagarbeider/hjelpepleier - 26 % helgestilling natt

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: 7 tallet er et av syv døgnbemannede botilbud i virksomhet voksenhabilitering. Virksomhet voksenhabilitering drifter også et aktivitetssenter og koordinerer…

Company: Holmestrand kommune, 7-tallet Bofellesskap
Hiring Organization: Holmestrand kommune, 7-tallet Bofellesskap
Salary: TBD
Location: Holmestrand
Street Address: TBD

Locality: Holmestrand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier 90% fast Solbergtun bofellesskap

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Solbergtun er et bofellesskap for utviklingshemmede, i fagområdet Tilrettelagte tjenester. Informasjon om arbeidssted og stilling. Slik søker du på stillingen.

Company: Skien kommune
Hiring Organization: Skien kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Ekstravakt

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Austbø bofellesskap er et bofellesskap som gir tilpassede tjenester til personer innenfor autisme spekteret og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med ulik…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøarbeider

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Seterhøyveien bofellesskap er et rolig og veletablert bofellesskap lokalisert på Kastellet i Bydel Nordstrand. Til denne ledige stillingen søkes Miljøarbeider.

Company: Seterhøyveien bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Hiring Organization: Seterhøyveien bofellesskap, Oslo kommune, Bydel Nordstrand
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Fagarbeider-10 x 75-100 % Fast

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester. Habilitering voksne vest, Kristiansand kommune. Turnus med arbeid i helg.

Company: Habilitering voksne vest, Kristiansand kommune
Hiring Organization: Habilitering voksne vest, Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ID 1391

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Enhet for habilitering yter kommunale tjenester i bofellesskap og til personer i egen bolig. Enheten består av flere bofellesskap, hjemmebaserte tjenester,…

Company: Kvinesdal kommune
Hiring Organization: Kvinesdal kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


8 faste stillinger i helse- og sosialfaglig team

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Vil du være med på laget? Vi søker nå etter et helt nytt team til ett av våre bofelleskap. Vil du være med å bygge et sterkt faglig team som yter sitt aller…

Company: Elverum kommune
Hiring Organization: Elverum kommune
Salary: TBD
Location: Elverum
Street Address: TBD

Locality: Elverum
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgstillinger

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: I tillegg har vi et bofellesskap bestående av åtte leiligheter for yngre fysisk funksjonshemmede som mottar heldøgns omsorgstjenester.

Company: Trondheim kommune
Hiring Organization: Trondheim kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgstillinger og ekstravakter

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Vi har ledig helgstillinger på flere av våre bofellesskap. Helg / 4.helg, alt etter hvilket bofellesskap en blir ansatt på.

Company: Bo og Aktivitet Nord
Hiring Organization: Bo og Aktivitet Nord
Salary: TBD
Location: Hafrsfjord
Street Address: TBD

Locality: Hafrsfjord
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vi søker etter engasjerte tilkallingsvikarer

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Virksomhet for voksne med funksjonsnedsettelse i Lier kommune består av 9 boligenheter, Bratromveien 3 og 5, Tranbylia, Lierstranda bofellesskap, Eikeliveien 7,…

Company: Lier kommune
Hiring Organization: Lier kommune
Salary: TBD
Location: Lier kommune
Street Address: TBD

Locality: Lier kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Omsorgssenteret består av et bofellesskap med 8 leiligheter for yngre funksjonshemmede, et sykehjem med 60 plasser, fordelt på 6 grupper og 40 omsorg+ boliger.

Company: Fantoft omsorgssenter, Bergen kommune
Hiring Organization: Fantoft omsorgssenter, Bergen kommune
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Miljøterapeut, Helsefagarbeider og Pleiemedarbeider

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Hinna Bofellesskap vil bestå av 8 beboere og har oppstart medio høsten 2020. Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer Bo og omsorgstjenester til…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Vi har ledig 50 % fast sykevikarstilling som helsefagarbeider i Pleie, rehabilitering og omsorgsavdelingen, pt ved Sundjordet bofellesskap.

Company: Hole kommune
Hiring Organization: Hole kommune
Salary: TBD
Location: Hole kommune
Street Address: TBD

Locality: Hole kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeidere

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Dagtilbud, 8 plasser i bofellesskap, 40 langtidsplasser og 16 korttidsplasser i sykehjem. Stillingstype Det er ledig flere faste stillinger som helsefagarbeider…

Company: Råkhaugen omsorgssenter
Hiring Organization: Råkhaugen omsorgssenter
Salary: TBD
Location: Molde
Street Address: TBD

Locality: Molde
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helgestillinger 12-25%

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Mulighet for sommerjobb i ulike bofellesskap. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.

Company: Habilitering voksne Øst, Kristiansand kommune
Hiring Organization: Habilitering voksne Øst, Kristiansand kommune
Salary: TBD
Location: Kristiansand
Street Address: TBD

Locality: Kristiansand
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Helsefagarbeider - Karl Johansgate bofellesskap 4/5 etg

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Helsefagarbeider - Karl Johansgate bofellesskap 4/5 etg. Helsefagarbeider - Karl Johansgate bofellesskap 4/5 etg. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.

Company: Sarpsborg kommune
Hiring Organization: Sarpsborg kommune
Salary: TBD
Location: Sarpsborg
Street Address: TBD

Locality: Sarpsborg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


1 årig miljøterapeut

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Bryn Bolig er et bofellesskap for 7 personer med utviklingshemning. Bryn bolig, Oslo kommune, Bydel Østensjø. Vi har et vikariat ledig fra dags dato, som det er…

Company: Bryn bolig, Oslo kommune, Bydel Østensjø
Hiring Organization: Bryn bolig, Oslo kommune, Bydel Østensjø
Salary: TBD
Location: Oslo
Street Address: TBD

Locality: Oslo
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Vernepleier

Date: 2020-08-29 (Latest)

Job Description: Slåtthaug bofellesskap er et døgnbemannet bofellesskap for mennesker som har redusert kognitiv funksjon. På Slåtthaug bofellesskap bor det 6 voksne mennesker,…

Company: Stavanger kommune
Hiring Organization: Stavanger kommune
Salary: TBD
Location: Stavanger
Street Address: TBD

Locality: Stavanger
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for BofellesskapSuggested Job Search
Data as of 2020-08-29 (Latest) with id 6884.

If you are switching jobs: "I'm leaving the business" is really a phrase that requires plenty of courage. When pronounced at the wrong time or in the wrong way, it can employ a negative effect on your career. You may get a working job give with another corporation where the pay out is higher, but you remain uncertain if that ongoing work environment will be better then your current one. After all, it isn't all about the money. Imagine if you change your brain later? After all, this is not a straightforward decision. Of course your boss can absolve you and hire you back, nonetheless it is not guaranteed.