Byggje Jobs in Norway

Jobs in Norway

The smart way to look for a job in Norway


Advertisement

Searching for "Byggje" job / career / vacancy in Norway? CareerDP.com is here to assist you in your search. We wish you good luck in finding your new dream job!


Search parameters used for this particular query: Byggje job / career / vacancy; job location: Norway.
We found several listings that are shown below (part time / full time jobs / jobs near me).★ Frequently searched jobs today: Watchman Jobs, Forklift Mechanic Jobs, Occupational Therapy Jobs, Glass Worker Jobs, Quality Maintenance Technician Jobs, Loans Underwriter Jobs
★ Related jobs in Norway:
Tokyo Electric Power jobs in Norway, Bank of Nova Scotia jobs in Norway, Total jobs in Norway, Fresenius jobs in Norway, Adecco Group jobs in Norway, TUI jobs in Norway, Hyundai Motor jobs in Norway,

Vil du jobbe med å byggje KrF for framtida

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Tett kontakt med og oppfølging av lokallag, fylkeslag, folkevalde og tillitsvalde. Relevant høgare utdanning innan samfunnsvitskap, økonomi, organisasjonsleiing…

Company: Kristelig Folkeparti
Hiring Organization: Kristelig Folkeparti
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
Advertisement

Familie og helse

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Vestnes kommune ligg sentralt i Møre og Romsdal fylke. Erfaring frå kommunehelsetenesta vil vere ein fordel. Eininga har også familierettleiar og psykolog.

Company: Vestnes kommune Eining for familie og helse
Hiring Organization: Vestnes kommune Eining for familie og helse
Salary: TBD
Location: Vestnes kommune
Street Address: TBD

Locality: Vestnes kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMarknads- og kommunikasjonskonsulent

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Vi arbeider innan det maritime området med å designe, byggje og levere løysingar til skip. Vi ser etter ein marknads- og kommunikasjonskonsulent med interesse…

Company: Ulstein Group
Hiring Organization: Ulstein Group
Salary: TBD
Location: Ulsteinvik
Street Address: TBD

Locality: Ulsteinvik
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAdvertisement

Spesialkonsulent

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Tilrettelegging for arrangement i regi av omsorgsdistriktet. Vi søkjer etter ein person med engasjement og interesse for forvaltning i helse og omsorgstenster.

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPPR (tidlegare PPT)

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Stillinga er organisert under PPT i leiing og administrering, og vil ha ein sentral plass i barnehagen sitt arbeid. Søkjar må kunne bruka eigen bil i tenesta.

Company: Øygarden kommune PPT
Hiring Organization: Øygarden kommune PPT
Salary: TBD
Location: Straume
Street Address: TBD

Locality: Straume
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsByggjesakshandsamar - Regulering, byggesak og oppmåling

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Sakshandsaming av byggje- og delesaker etter plan- og bygningslova, inkl. klagesakshandsaming. Eininga (RBO) har i dag 13 medarbeidarar som jobbar med fagområda…

Company: Stord kommune
Hiring Organization: Stord kommune
Salary: TBD
Location: Stord kommune
Street Address: TBD

Locality: Stord kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEnergimontør

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Dei vi søkjer etter må pårekne å delta i vaktordninga vi har for å sikre leveringskvalitet til våre kundar. Førarkort klasse B. Fordel med kl.

Company: SkiakerNett AS
Hiring Organization: SkiakerNett AS
Salary: TBD
Location: Norge
Street Address: TBD

Locality: Norge
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLærar - 100% vikariat - Myking skule

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Myking skule ligg fint til på Myking i Alver kommune. Vi brukar nærområdet vårt aktivt i undervisninga. Du vil vere med på å skape eit inkluderande og støttande…

Company: Alver kommune
Hiring Organization: Alver kommune
Salary: TBD
Location: Myking
Street Address: TBD

Locality: Myking
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsAspirantleiar - fengselsinspektør

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Den som vert tilsett må pårekne endringar i arbeids- og ansvarsområde. Bestått fengselsbetjentutdanning ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS…

Company: Bergen fengsel
Hiring Organization: Bergen fengsel
Salary: TBD
Location: Hylkje
Street Address: TBD

Locality: Hylkje
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsVil du jobbe i eit fengsel med utfordrande og faglege oppgåvar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Den som vert tilsett må pårekne endringar i arbeids- og ansvarsområde. Bestått fengselsbetjentutdanning ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS…

Company: Bergen fengsel
Hiring Organization: Bergen fengsel
Salary: TBD
Location: Hylkje
Street Address: TBD

Locality: Hylkje
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsLedig 100% fast stilling som byggesakshandsamar

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Handsaming av byggje- og delesøknadar etter plan- og bygningslova. Byggesak er ein del av avdeling Byggesak og næring organisert under kommunalavdeling for…

Company: Voss herad Byggesak og næring
Hiring Organization: Voss herad Byggesak og næring
Salary: TBD
Location: Voss kommune
Street Address: TBD

Locality: Voss kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details1stipendiatstilling ved Det juridiske fakultet (3 eller 4 år)

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Du må ha norsk mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande utanlandsk utdanning. Du må ha gode kunnskapar i både engelsk og norsk (eller eit anna skandinavisk…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMiljøterapeut, 100 % fast stilling

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Du må kunne byggje alliansar for å oppnå eit mål på andre sine vegner. Ynskjeleg med kjennskap til traumer og ulike psykiske utfordringar.

Company: Kviteseid Skule
Hiring Organization: Kviteseid Skule
Salary: TBD
Location: Kviteseid
Street Address: TBD

Locality: Kviteseid
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsKoordinator for velferdsteknologi

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Stillinga vil vera organisert i koordinering og tildeling. Vi skal særleg ha fokus på å spele kvarandre gode, og arbeide på tvers for å skape gode tenester for…

Company: Ålesund kommune
Hiring Organization: Ålesund kommune
Salary: TBD
Location: Brattvåg
Street Address: TBD

Locality: Brattvåg
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsPhD Stipendiat i økosystemtenestar.

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Prosjektet vil byggje på tverrfagleg samarbeid i CESAM og byggje grunnlaget for storskala forskingsplattform, samtidig som det gjev innsiktsfull og…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsInstituttleiar ved Institutt for biovitskap - åremålsstilling

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Ved Institutt for biovitskap er det frå 1. september 2024 ledig ei åremålsstilling som instituttleiar for fire år, med moglegheit for tilsetjing i ny…

Company: Universitetet i Bergen
Hiring Organization: Universitetet i Bergen
Salary: TBD
Location: Bergen
Street Address: TBD

Locality: Bergen
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsTilkallingsvikarar skuleåret 2023/2024 ved Solevåg skule og SFO

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Skulen har 21 pedagogar, åtte assistentar, dagleg leiar SFO, helsesjukepleiar, inspektør og rektor. Solevåg skule og skulefritidsordning har behov for…

Company: Sula Kommune
Hiring Organization: Sula Kommune
Salary: TBD
Location: Sula kommune
Street Address: TBD

Locality: Sula kommune
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsEr du ein av våre nye traineesjukepleiarar?

Date: 2023-12-03 (New)

Job Description: Moglegheit til å byggje kompetanse innan fleire fagfelt. Helse Fonna tilbyr traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar.

Company: Helse Fonna
Hiring Organization: Helse Fonna
Salary: TBD
Location: Haugesund
Street Address: TBD

Locality: Haugesund
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsMost searched for today

Byggje Jobs     Ordrebehandler Kundeservicemedarbeider     Warner Bros Discovery Jobs     Avdelingsleder 100 Stilling     Statkraft Production Jobs     Sivilombudet Jobs    
Show more jobs and careers for ByggjeSuggested Job Search
Data as of 2023-12-03 (New) with id 0. Database job listings: 1,214,315 jobs and growing. Find more jobs near me.

If you are switching jobs: Experts mention that when you inform your superiors you are leaving your job, the route back again is most likely gone. In this full case, an imaginary series is changed that completely changes the company's relationships and environment. Once you leave the business you will almost certainly replaced by another person fairly quickly.

Useful job keywords: jobs near me, urgent hiring near me, uratex hiring, country manager jobs philippines, ilocos sur job hiring, job hiring near me craigslist, food jobs in pakistan